Capatect IDS Mineral DK

Izolacijski klin za smanjenje i sprječavanje pojave toplinskih mostova kod sustava za unutarnju izolaciju

Primjena

Mineralni izolacijski klin za optimiranje toplinskih mostova u sustavima za unutarnju izolaciju Capatect IDS Mineral i IDS Protect na integriranim masivnim građevinskim elementima poput stropova i unutarnjih zidova.

Svojstva materijala

  • negoriv
  • difuzivno otvoren i kapilarno aktivan
  • preporučljiv zbog čisto mineralnih i građevno-bioloških svojstava
  • ne sadrži vlakna
  • postojanog oblika i otporan na pritisak

Skladištenje

Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od vlage.
Držati odvojeno, pojedinačno i nenaslagano jedan na drugi, budući da su tanki izolacijski klinovi skloni lomljenju. 

Tehnički podaci

Dimenzije: 500 x 380 x 60/20 mm (pad po kratkoj strani)
Toplinska provodljivost: 0,042 W (mK) prema DIN EN 12667
Tlačna čvrstoća: ≥ 150 kPa prema DIN EN 826
Vlačna čvrstoća: ≥ 80 kPa prema DIN EN 1607
Sirova gustoća: 85 – 110 kg/m³ prema DIN EN 1602
Reakcija na požar: A1, negoriv prema DIN EN 13501
Koeficijent otpora difuziji vodene pare: µ=3/7 prema DIN EN 12086

Dimenzije

Debljina (mm)Dimenzije D x Š (mm)Kom / karton
60 / 20500 x 38020

Potrošnja

2 kom / dužnom metru

Instalacija

Opširan katalog o toplinskim mostovima s dokazima o faktoru površinske temperature izabranih primjera može se pronaći na stranici www.caparol.de/innendaemmung

Odlaganje

Otpad treba spriječavati brižljivim rezanjem i daljnjom obradom. Male ostatke materijala koji usprkos tomu nastanu može se zbrinuti na odlagališta razreda I prema propisima EAK 170101 (beton) ili EAK 170704 (miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata).

Odobrenje

ETA-05/0179

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije