Proizvodi | Žbuke i mase za ispunu | Ostali proizvodi | Capatect Glasgewebe

Capatect Glasgewebe

Alkalno otporna staklena mrežica sa otvorom oka 3,6 x 3,6

  Primjena

  Capatect Glasgewebe je alkalno otporna staklena mrežica otporna na pomicanje, namijenjena za izradu ojačanih armirnih slojeva u Capatect fasadnim sustavima.
  Capatect Glasgewebe se koristi također i kod obnavljanja fasada za izradu armirnih slojeva na ispucanim površinama.

  Svojstva materijala

  • alkalno postjana 
  • otporna na pomicanje 
  • velike čvrstoća na vlačno naprezanje 
  • bez plastifikatora 
  • otvor oka 3,6 x 3,6 
  • odobrena u sustavu sukladno ETAG 004

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  50 m rola (33 kom = 1.650 m²/paleta)

  Skladištenje

  Skladištiti zaštićeno od direktnog utjecaja topline i sunčeve svjetlosti te mehaničkog opterećenja, na ravnom, u suhom i zatvorenom prostoru.

  Tehnički podaci

  • površinska masa: > 145 g/m² 
  • vlačna čvrstoća > 40 N/mm

  Način primjene

  Armirnu masu koja pripada sustavu nanosi se u širini traka staklene mrežice Capatect Glasgewebe po čitavoj površini u otprilike 2/3 nominalne debljine sloja. Staklenu mrežicu Capatect Glasgewebe polaže se tako da nema nabora, a mrežica mora uz to na spojevima sa susjednim trakama imati preklop od najmanje 10 cm. Nakon toga potrebno je izravnati masu postupkom „mokro na mokro", kako bi se osiguralo da je mrežica u cijelosti prekrivena. Debljina sloja i točan položaj mrežice ravna se prema određenoj primjeni.

  Za otvore i niše može se primijeniti Capatect Glasgewebe soft u tri različite širine.

  Pri dvoslojnom polaganju staklene mrežice mora se prvi sloj postaviti na spoj, dok se drugi sloj postavlja prema gornjem opisu.

  Općenito treba poštivati naše upute o ugradnji fasadnih Capatect sustava i pribora. 

  Potrošnja

  1,1 m²/m²

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Tijekom postavljanja i u fazi sušenja armirnog sloja, temperatura okoline i podloge ne smije pasti ispod +5 °C

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije