Capatect Dehnfugenprofil "E"

Za izvedbu dilatacijskih spojnica u fasadnim sustavima toplinske izolacije

Primjena

Jednodijelni profil za ugradnju na vertikalnim dilatacijskim spojnicama u Capatect fasadnim sustavima toplinske izolacije, na kontinuiranim zidnim površinama.

Tip E: za dilatacijske spojnice u ravnini

Duljina profila: 2,5 m
Širina mrežice: 10 cm

Svojstva materijala

  • dilatacijske spojnice se mogu precizno obrađivati
  • otporno na vremenske uvjete i UV zračenje
  • racionalna izvedba u jednom radnom koraku
  • pogodan za sve debljine izolacije
  • sa rubom za izvedbu gornjeg sloja
  • odgovarajuće za širine spojnica od 5 – 25 mm

Skladištenje

Zaštiti od izravnog, dugotrajnog izlaganja suncu, zagrijavanja i od mehaničkih opterećenja.
Skladištiti na ravnoj podlozi bez napetosti.

Proizvod br.


Art. br. Sadržaj
05720001 Capatect Dehnfugenprofil "V"

Način primjene

Prvo nanijeti masu za armiranje na izolacijske ploče sa obje strane dilatacijske spojnice. U svježu armaturnu masu utisnuti mrežicu profila. Profili se polažu od dolje prema gore sa preklopom od oko 5 cm, čime se onemogućuje ulazak vode. Po potrebi, profili se režu odgovarajućim škarama.

Preporuka:
Kako bi se osigurala jednaka širina dilatacije, može se koristiti polistirenska traka ili slično koja se umeće kao razmaknica, što istodobno sprječava onečišćenje profila kod izvedbe i čišćenja.
Traku skinuti tek nakon završetka rada.

Potrošnja

1 m/ metru dužine

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Tijekom izvedbe i faze sušenja okolna temperatura i temperatura podloge ne smije pasti ispod + 5°C.

Odlaganje

Zbrinuti u spalionicama opasnog otpada ili mjestima za prikupljanja opasnih tvari.
Ne odlagati s kućnim otpadom. Ne odlagati u kanalizaciju, tlo ili vodene puteve.
Ambalažu zbrinuti kao i proizvod.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije