Capatect-Ceratherm-Keramikkleber 084

Tankoslojno ljepilo za lijepljenje keramičkih i klinker pločica kao završnog sloja u Capatect fasadnim sustavima

  Primjena

  Lijepljenje klinker pločica i keramičkih pločica u Capatect fasadnim sustavima. Lijepljenje keramičkih obloga na drugim prikladnim podlogama.

  Svojstva materijala

  • otpornost na atmosferilije
  • hidrofobnost
  • paropropusnost
  • lako se obrađuje
  • prikladan za primjenu kod fasadnih sustava
  • nezapaljiv - razred A2 – DIN 4102, u fasadnom sustavu Capatect sa izolacijskim pločama od mineralne vune
  • teško zapaljiv - razred B1 – DIN 4102, u fasadnom sustavu Capatect sa polistirolnim izolacijskim pločama od tvrde pjene

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  25 kg vreća

  Nijanse

  Cementno siva

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. 
  Zaštititi od izravnog sunčevog zračenja. Originalno zatvoreno, uskladištivo ca. 12 mjeseci.

  Prividna gustoća osušene žbuke

  ca. 1,55 g/cm³

  Vlačna čvrstoća vezanja

  prionjivost na beton ≤ 1,0 N/mm²

  Koeficijent apsorpcije vode

  w < 0,1 kg/(m2 · h0,5) prema DIN 52617

  Baza veziva

  Mineralno vezivo prema DIN EN 197-1
  Prah disperzije na bazi umjetne smole.

  Proizvod br.

  084

  Priprema podloge

  Podloga mora biti ravna, čista, suha, čvrsta, nosiva i ne smije sadržavati ostatke materijala ili tvari koji potiču odvajanje od podloge odnosno smanjuju prianjanje.

  Način primjene

  Mort se nanosi na podlogu i okomito pročešljava nazubljenim gleterom (6x6 mm odnosno 8x8 mm). Odabir nazubljenog gletera ravna se prema kakvoći (hrapavosti) podloge, veličini pločica i kakvoći stražnje strane pločica. Treba nanijeti samo onoliku količinu ljepila, koliko se prije stvaranja korice može obložiti klinkerom ili keramičkim pločicama.
  Pojedinačne pločice treba oblijepiti i na stražnjoj strani (postupak „Floating-Buttering") da se po čitavoj površini dobije posteljica od ljepila bez šupljina. Pločice se utiskuju u mokru posteljicu od morta laganim pomicanjem lijevo-desno.

  Potrošnja

  ca. 5,0 kg/m² ovisno o odabranom ozubljenju nazubljenog gletera.
  Orijentacijske vrijednosti bez  gubitka nastalog prosipanjem i stezanjem materijala. Treba uzeti u obzir odstupanja uvjetovana stanjem objekta ili obradom.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura obrade:
  Tijekom faze obrade i sušenja temperatura okolnog zraka i podloge ne smije biti ispod +5 °C niti iznad +30 °C.
  Ne raditi na izravnoj sunčevoj svjetlosti, po jakom vjetru, magli ili uz visoku vlagu zraka. U vezi s tim upućujemo vas na tehničke podatke iz "Žbukanje na visokim i niskim temperaturama" (Verputzen bei hohen und tiefen Temperaturen) - Njemačkog udruženja za štukaturski obrt (Deutschen Stuckgewerbebund).

  Vrijeme sušenja

  Ca. 2–3 dana, ovisno o temperaturi i relativnoj vlažnosti zraka.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon upotrebe vodom.

  Priprema materijala

  U čistu kantu naliti ca. 6–6,5 l vode i promiješati mješalicom u laganom hodu ili drugom prikladnom mješalicom.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Samo za profesionalnu primjenu.
  Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Može uzrokovati oštećenje organa. Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati prašinu. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.
  Sadrži cement i kvarc.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci vodorazrjedivih materijala za ljepljenje, osušeni ostaci materijala kao stvrdnuta ljepila ili kao kućno smeće. 

  Rizici i oznake za transport

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list

  GIS kod

  ZP1

  Odobrenje

  Z-33.46-1091

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije