CarbonSpachtel

Na udarce jako otporna, karbonskim vlaknima ojačana disperzivno vezana masa za armiranje, vrlo otporna na opterećenja. Nazivna debljina sloja 3 mm prema normi ÖNORM B 6410

  Primjena

  Capatect CarbonSpachtel je karbonskim vlaknima ojačana, na udarce jako otporna, disperzivno vezana i za obradu gotova masa za armiranje u Capatect sustavima. Capatect CarbonSpachtel se primjenjuje i za renoviranje fasada i izolacijskih sustava od polistirola.

  Svojstva materijala

  • ojačano karbonskim (ugljikovim) vlaknima
  • velika otpornost na udarce
  • izvanredna obradivost
  • slabo naprezanje
  • otpornost na atmosferilije
  • odlična svojstva armiranja

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  25 kg kanta

  Nijanse

  svijetlo bež

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvoreno ca. 1 godinu.

  Gustoća

  1600 kg/m³

  veličina zrna

  1 mm

  Difuzijski otpor µ (H2O)

  μ <= 410

  Koeficijent apsorpcije vode

  <= 0,5 kg/m²

  Konzistentnost

  pastozno

  Otpornost na udarac

  > 15 Joula (za sloj debljine: min. 3 mm)

  Vlačna čvrstoća

  >= 0,08 MPa

  Priprema podloge

  Nanesite materijal mokro-na-mokro bez prekida kako bi izbjegli vidljiva preklapanja. Ne miješati Carbon proizvode s drugim materijalima kako bi se očuvale posebne značajke proizvoda. Ne primjenjuje se na horizontalne površine izložen kiši ili vlazi.

  Općenito važe upute za obradu za Capatect povezane sustave za toplinsku izolaciju i pribor, kao i "Smjernice za ugradnju ETICS sustava”.

  Izrada armirnog sloja:
  Eventualne postojeće pomake na spojevima ploča na Capatect fasadnim izo-pločama prethodno obrusiti, a nakupljenu prašinu od brušenja odstraniti. 

  Saniranje fasada: Podloga mora biti čista, nosiva, bez tvari koje razgrađuju i čestica koje otpadaju. Oštećene mineralne premaze ili strukturne žbuke koje se ljušte se moraju odstraniti u najvećoj mjeri. Šupljine u žbuci se moraju otući i po površini obilno dožbukati prikladnim materijalom. Mineralne površine koje se osipaju ili brašnaju se moraju najtemeljitije očistiti do tvrde tvari i grundirati sa Primalon Tiefgrund TF.
  Renoviranje fasada i fasadnih sustava za toplinsku izolaciju: Premaz mora biti nosiv, čist, bez slobodnih čestica i tvari koje razdvajaju. Oštećene strukturne žbuke koje se ljušte odstraniti. Kod pukotina na pokrivnom sloju (donja žbuka i pokrivna žbuka) ili na fasadi potrebno je utvrditi uzrok, te se tek tada može donijeti odluka kako i može li se saniranje i provesti.

  Priprema materijala

  Capatect Carbon-Spachtel je gotov za obradu i potrebno je tek malo promiješati. Po toplom vremenu je moguća regulacija konzistencije dodavanjem malih količina vode.

  Sistem nanošenja na površinu

  Izrada armirnog sloja: Nakon nanošenja zaštite za rubove na otvorima za prozore i rubovima, kao i dijagonalnog armiranja na kutovima otvora na fasadi se Capatect CarbonSpachtel nanosi svaki puta u širini mrežice pomoću gletera 10x10 mm, a staklena mrežica Capatect Glasgewebe se utiskuje s preklapanjem od najmanje 10 cm. Nakon toga još jednom nanijeti Capatect Carbon- Spachtel tako da se osigura pokrivanje mrežice po cijeloj površini. Ukupna debljina armirnog sloja iznosi 3 mm, pri čemu je staklena mrežicao Capatect Glasgewebe smještena otprilike u sredini.
  Kod renoviranja: Capatect Carbon-Spachtel se u okviru Capatect saniranja fasada primjenjuje kao masa za ispunu i izravnavanje fasade, za doradu i obradu neoštećenih površina žbuke na masivnom zidu odnosno na PS-izo-sustavima, prije nego što se nanese jedan novi sloj strukturne žbuke. 
  Capatect Carbon-Spachtel sa staklenom mrežicom (armirni sloj) nanosi na prikladnu i očišćenu podlogu, kako je opisano u odlomku "Donja žbuka”. Kod PS-izosustava koji se moraju renovirati, molimo bezuvjetno pozvati našeg stručnog savjetnika.

  Potrošnja

  Ca. 5 kg/m² pri nazivnoj debljini sloja od 3 mm.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Nanošenje pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura građevine, materijala, zraka) kao i po jakom suncu, po kiši bez zaštite, po magli odnosno rosi nije dopušteno. Ti uvjeti se moraju održati najmanje 2 dana nakon nanošenja. 
  Oprez u slučaju noćnog mraza!

  Vrijeme sušenja

  Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti najmanje 4-5 dana. Pri nižim temperaturama i višoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.
  Prije daljnje obrade potrebno je Carbon-Spachtel provjeriti suhoću i čvrstoću površine. Kako bi se tijekom faze sušenja izbjegao utjecaj kiše, po potrebi prekriti ceradama.

  Čišćenje alata

  Vodom, odmah nakon upotrebe.

  Napomena

  Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda (spojeva premaza) raditi u jednom potezu mokro na mokro. Kako bi se očuvala specijalna svojstva, Capatect Carbon proizvodi se ne smiju miješati sa drugim proizvodima.
  Nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Proizvod ne podliježe obvezi označavanja na temelju EU-smjernica/uredbe o opasnim materijalima. Pridržavati se uobičajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama.
  Čuvati izvan dohvata djece.

  Odlaganje

  Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati s kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

  Ostali podaci

  Šifra otpada; 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
  EWC/EAK: 08 04 10
  Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
  Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
  Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno - tehnički list
 • Informacije

 • DoP_CARBON-SPACHTEL_HR