Capatect CarbonSpachtel Easy

Lagana armirna masa vrlo otporna na udarce, ojačana karbonskim vlaknima, vrlo izdašna i jednostavna za ugradnju.
Nazivna debljina sloja 3 mm prema ÖNORM B 6410

  Primjena

  Capatect CarbonSpachtel Easy je karbonskim vlaknima ojačana, na udarce jako otporna, disperzivno vezana i za obradu gotova masa za ispunu i izravnavanje u sustavima Capatect Top-Line i Capatect Basic-Line. Capatect CarbonSpachtel Easy se prvenstveno primjenjuje za renoviranje izolacijskih sustava. Dodatkom specijalnih lakih materijala Capatect CarbonSpachtel Easy masa je postala ugodna i laka za obradu. Visoki udio karbonskih vlakana i nanokristalinični sastojci čine Capatect CarbonSpachtel Easy otpornim i vrlo djelotvornim za ispunu pukotina.

  Svojstva materijala

  • optimirana kvaliteta za laku obradu
  • ojačanje karbonskim vlaknima
  • otpornost na udarce
  • povećano istezanje pukotina
  • slabo naprezanje
  • vrlo velika izdašnost
  • otpornost na atmosferilije
  • primjena na svim izolacijskim materijalima

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  Kanta 18 kg

  Nijanse

  Bijela do svijetlo-siva

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvoreno uskladištivo ca. 1 godinu.

  Gustoća

  1300 kg/m³

  Konzistentnost

  Pastozna

  Čvrstoća na vlačno prianjanje (pull-off)

  >= 0,08 MPa

  Priprema podloge

  Eventualne pomake na spojevima ploča Capatect PS-Fassadendämmplatten prethodno obrusiti, prašinu koja se nahvata odstraniti.
  Priprema podloge (kod renoviranja): Podloga mora biti nosiva, čista, bez slobodnih čestica i tvari koje razdvajaju (pridržavati se norme). Oštećene mineralne premaze koji se ljušte ili strukturne žbuke odstraniti u najvećoj mjeri. Šupljine u žbuci otući i dožbukati tijesno po površini. Mineralne površine koje se osipaju ili su brašnjave očistiti do krute tvari i grundirati sa Primalon Tíefgrund LF. Kod pukotina u pokrivnom sloju (donja žbuka i pokrivna žbuka) ili na fasadi treba stručna osoba utvrditi uzroke. Tek tada se može donijeti odluka može li se provesti saniranje.

  Priprema materijala

  Capatect CarbonSpachtel-Easy je gotov za obradu i potrebno je tek malo promiješati. Po toplom
  vremenu je moguća regulacija konzistencije dodavanjem malih količina vode.

  Način primjene

  Općenito važe upute za obradu za Capatect povezane sustave za toplinsku izolaciju i pribor, kao i "Smjernice za ugradnju ETICS sustava”.

  Sistem nanošenja na površinu

  Izrada armirnog sloja: Nakon nanošenja zaštite za rubove na otvorima za prozore i rubovima, kao i dijagonalnog armiranja na kutovima otvora na fasadi se Capatect CarbonSpachtel Easy nanosi svaki puta u širini mrežice pomoću nazubljenog gletera 10x10 mm, a staklena mrežica Capatect Glasgewebe se utiskuje s preklapanjem od najmanje 10 cm. Nakon toga još jednom nanijeti Capatect CarbonSpachtel Easy tako da se osigura pokrivanje mrežice po cijeloj površini. Ukupna debljina armirnog sloja iznosi 3 mm, pri čemu je mrežica Capatect Glasgewebe smještena otprilike u sredini.
  Kod renoviranja: Capatect CarbonSpachtel-Easy se u okviru Capatect saniranja fasada primjenjuje kao masa za ispunu i izravnavanje fasade, za doradu i obradu neoštećenih površina žbuke na masivnom zidu odnosno na PS-izo-sustavima, prije nego što se nanese novi sloj strukturne žbuke. Capatect CarbonSpachtel-Easy sa staklenom mrežicom (armirni sloj) se nanosi na prikladnu i očišćenu podlogu. Kod PS-izosustava koji se moraju renovirati, molimo bezuvjetno pozvati našeg stručnog savjetnika.

  Potrošnja

  Ca. 3,9 kg/m² pri nazivnoj debljini sloja od 3 mm.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Nanošenje pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura građevine, materijala, zraka) kao i po jakom suncu, po kiši bez zaštite, po magli odnosno rosi nije dopušteno. Ti uvjeti se moraju održati najmanje 2 dana nakon nanošenja.
  Oprez u slučaju noćnog mraza!

  Vrijeme sušenja

  Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti najmanje 4-5 dana. Pri nižim temperaturama i višoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.
  Prije daljnje obrade potrebno je CarbonSpachtel-Easy provjeriti suhoću i čvrstoću površine. Kako bi se tijekom faze sušenja izbjegao utjecaj kiše, po potrebi prekriti ceradama.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon upotrebe vodom.

  Napomena

  Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda (spojeva premaza) raditi u jednom potezu mokro na mokro. Kako bi se očuvala specijalna svojstva, Capatect Carbon proizvodi se ne smiju miješati sa drugim proizvodima. Nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Proizvod ne podliježe obvezi označavanja na temelju EU-smjernica/uredbe o opasnim materijalima. Pridržavati se uobičajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama.
  Čuvati izvan dohvata djece.

  Odlaganje

  Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

  Ostali podaci

  Šifra otpada; 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
  EWC/EAK: 08 01 12
  Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
  Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
  Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije