Proizvodi | Žbuke i mase za ispunu | Disperzijske žbuke

Disperzijske žbuke

  • Strukturna žbuka na bazi umjetne smole za fasadne površine i kao završni premaz u povezanom sustavu za toplinsku izolaciju Capatect.Otporna na vremenske utjecaje, paropropusna.

  • Strukturna žbuka na bazi umjetne smole za fasadne površine i kao završni premaz u povezanom sustavu za toplinsku izolaciju Capatect.Otporna na vremenske utjecaje, paropropusna.

  • Strukturna žbuka na bazi umjetne smole fine zrnatosti za fasadne površine i kao završni sloj u Capatect sustavu za toplinsku izolaciju.Postojana na vremenske uvjete, paropropusna.

  • Disperzivno vezana strukturna žbuke za vanjske radove, ojačana siloxanom, namijenjena za rad u hladnijem godišnjem dobu. Nije koncipirana za to da se omogući nanošenje žbuke u neprikladnim vremenskim uvjetima, već da žbuka u kratkom roku stvori koru i tako površina brže postane otporna na opterećenja (kiša, mraz).