Proizvodi | Zaštita spomenika kultur... | Žbuke | Histolith Feinputz

Histolith Feinputz

Mineralna vapnena fina žbuka za vanjske i unutarnje prostore.

  Primjena

  Vapnena fina žbuka iz sustava Histolith® Sanierputzsystem žbuka za sanaciju, namijenjena za oblikovanje u Histolith® Trass-Sanierputz sustavu.
  Primjenjuje se i kao vapnena fina mineralna žbuka pri renoviranju starih građevina i spomenika ili u gradnji stanova od bioloških materijala. Podobna za vanjski i unutarnji prostor. Nije prikladna kao žbuka za podnožja.

  Svojstva materijala

  • ručno i strojno nanošenje
  • može se filcati
  • sitnozrnata površina
  • maksimalna veličina zrna 0,4 mm
  • visoka paropropusnost ca. 8
  • tlačna čvrstoća < 2,5 N/mm²
  • skupina morta: PIc

  Osnova materijala

  Mineralno vezivo prema odredbama norme DIN EN 459-1, DIN EN 197-1 i mineralni dodaci prema normi DIN EN 13139.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  25 kg vreća.

  Nijanse

  Prirodno bijela.

  Skladištenje

  Na suhom mjestu min. 9 mjeseci od datuma proizvodnje, 9 mjeseci nizak sadržaj kromata.

  Prikladne podloge

  Prikladna kao gornji sloj žbuke u sustavu Histolith® Trass-Sanierputza  te kao mineralna žbuka za vanjske i unutarnje prostore prema normi DIN 18 550, skupine mortova za žbuku PI, PII, PIII. Nadalje je prikladna u unutarnjim prostorima na gipsanoj žbuki i gipsanim pločama te na nosivim starim premazima i žbuki na bazi umjetne smole u unutarnjim prostorima nakon prethodnog temeljnog premaza Putzgrund.

  Priprema podloge

  Podloga mora biti čvrsta, nosiva, postojana na smrzavanje te bez tvari koje razdvajaju.
  Donji slojevi žbuke moraju biti dobro vezani i hrapavi. Podlogu temeljito očistiti.

  Priprema materijala

  Histolith® Feinputz zamiješati miješalicom dok se ne dobije konzistencija koja je prikladna za obradu i u kojoj nema grudica.
  Potrebna voda: ca. 6,5 l po vreći
  Vrijeme obrade: ca. 120 minuta

  Način primjene

  Materijal nanositi ručno ili strojno. Prikladni su standardni strojevi za žbukanje (npr. m-tec, PFT G4), duljina crijeva maks. 25 m, promjer crijeva min. 25 mm.
  Površine nakon navlačenja žbuke valja strukturirati ili filcati.

  Sistem nanošenja na površinu

  Na vanjskim površinama potreban je jedan sloj. Premazivanje vršiti samo s bojama visoke paropropusnosti, preporučujemo Histolith® Dispersionssilikatfarben – disperzivne silikatne boje, Histolith® Kalkfarben – vapnene boje ili AmphiSilan-Siliconharzfarben – boje na bazi silikonske smole.

  Potrošnja

  Ca. 1,5 kg/m² po mm debljine sloja.
  Točne vrijednosti utvrditi izradom probnog sloja na objektu.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Donja temperaturna granica kod obrade:
  Temperatura okolnog  zraka i podloge mora pri obradi iznositi ≥ + 5 °C.
  Ne smije se raditi na izravnom sunčevom svjetlu, po kiši ili jakom vjetru ili se pak površine mora primjereno zaštititi.

  Vrijeme sušenja

  Prije nanošenja daljnjeg premaza potrebno je uzeti u obzir da čekanje traje najmanje 14 dana. Površinu žbuke prije toga premazati sa Histolith fluat i zatim oprati.
  Za vrijeme čekanja potrebno je obrađene površine zaštititi od brzog isušivanja.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon uporabe vodom.

  Zabilješka

  Potrebno je držati se normi DIN 18 550, VOB dio C DIN 18 350 i WTA-uputa 2-9-04/D.

  Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

  Uzrokuje teške ozljede oka. Ne udisati prašinu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Zatražiti savjet/pomoć liječnika. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.

  Obratiti pažnju

  Regira alkalno. Opasnost od teških ozljeda očiju.

  Odlaganje

  Samo potpuno ispražnjene vreće (bez ostataka) reciklirati. Stvrdnuti materijal odložiti kao miješani građevinski otpad.

  GIS kod

  ZP 1

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Ostali podaci

  U ovom tiskanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene ovdje, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije