Proizvodi | Zaštita spomenika kultur... | Temeljni premazi | Histolith Spezialgrundie...

Histolith Spezialgrundierung

Temeljni premaz za kritične podloge, na bazi otapala, slabog mirisa.

  Primjena

  Pogodan kao temeljni premaz za visokoupijajuće kritične kredajuće podloge te za učvršćivanje starih premaza. Za unutarnju i vanjsku primjenu.

  Svojstva materijala

  • velika moć prodiranja u podlogu
  • bez naprezanja
  • ne ometa propusnost vodene pare
  • dobra propusnost CO2
  • otpornost na alkalije
  • ne žuti

  Osnova materijala

  Čista akrilna/polimerna smola.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  10 l

  Nijanse

  Transparentna

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Čuvati u originalnoj ambalaži.

  Gustoća

  ca. 0,8 g/cm3

  Prikladne podloge

  Nove žbuke iz skupine mortova PIc, PII i PIII, gips žbuke, gips kartonske ploče, stari premazi:
  Pažljivo ukloniti svu postojeću boju.

  Priprema podloge

  Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

  Način primjene

  Nanijeti četkom jedan ili dva premaza mokro na mokro, ovisno o upojnosti podloge. Za slabo upojne podloge, razrjediti sa max. 10 % Caparol AF-Verdünner. Izbjeći stvaranje sjaja i prezasićenja površine.

  Potrošnja

  Ca. 150–300 ml/m2 ovisno o upojnosti podloge.
  Točnu vrijednost odrediti probnim premazom na samom objektu.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura obrade:
  Min +5 °C za podlogu i okolni zrak.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 12 sati može se premazivati. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka odgovarajuće više.

  Čišćenje alata

  Odman nakon uporabe sa Disbocolor 499 Verdünner.

  Zabilješka

  Mjere pokrivanja:
  Okruženje površina koje se premazuje valja brižljivo prekrit. Ovo se posebno odnosi na staklo, keramiku, premaze lakom, klinker, prirodni kamen, metal i drvo.

  Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

  Samo za profesionalnu primjenu.
  Zapaljiva tekućina i para. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-GF02

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno - tehnički list