Proizvodi | Zaštita spomenika kultur... | Fasadne boje | Histolith Kristallin

Histolith Kristallin

Dvokomponentna silikatna boja prema VOB/C DIN 18363, stavak 2.4.1.

  Primjena

  Histolith® Kristallin je namijenjen osobito za renoviranje povijesnih građevina. Sa Histolith® Kristallinom se mogu izraditi posebno trajni i građevno-fizikalni premazi u boji, s mnoštvo prednosti, slični vapnenim premazima.

  Svojstva materijala

  Dvokomponentni sustav silikatne boje bez organskih sastojaka velike otpornosti na vremenske utjecaje i visokog sjaja boje. 
  Ostala istaknuta svojstva proizvoda Histolith® Kristallin su:

  • mineralna pigmentacija postojana na svjetlost
  • najviši stupanj propusnosti vodenih para sd-vrijednost < 0,01 m
  • visoki stupanj propusnosti ugljičnog dioksida
  • trajno silicira s podlogom
  • ne bubri
  • nezapaljivost prema DIN 4102
  • otpornost na pranje i ribanje
  • ne sadrži otapala
  • w-vrijednost ovisno o podlozi

  Osnova materijala

  Kalijevo vodeno staklo, mineralni pigmenti postojani na svjetlost i mineralna punila.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Histolith® Kristallin-komponenta boje:
   10 l
  • Histolith® Kristallin-Fixativ:
   10 l

  Nijanse

  Bijela.

  Tvorničko toniranje u brojnim nijansama na upit. Kod završnog premaza na spojenim velikim površinama raditi samo s materijalom istog broja proizvodnje (šarže) ili materijale različitih brojeva proizvodnje međusobno pomiješati.


  Postojanost nijansi prema BFS uputi br. 26:
  Klasa: A
  Gruppa: 1

  Stupanj sjaja

  Mutno mat

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
  Materijal skladištiti samo u plastičnim spremnicima.

  Stabilnost u skladištenju:
  Histolith® Kristallin komponenta boje: 6 mjeseci
  Histolith® Kristallin-Fixativ: 12 mjeseci

  Gustoća

  ca. 1,75 g/cm³

  Zabilješka

  Sastavni dijelovi sustava

  Komponente:
  Histolith® Kristallin komponenta boje
  Na svjetlost postojani mineralni pigmenti i mineralna punila pripremljeni u vodi. Ne sadrži nikakva veziva, stoga obrađivati samo nakon što se zamiješa s Histolith® Kristallin-Fixativom.

  Histolith® Kristallin-Fixativ
  Kalijevo vodeno staklo bez organskih sastojaka kao:
  vezivno sredstvo za Histolith® Kristallin komponentu boje,
  sredstvo za razrjeđivanje radi daljnjeg podešavanja konzistencije zamiješane osnovne boje,
  sredstvo za grundiranje za učvršćivanje i izjednačavanje jako ili različito upojnih podloga.
  Mješavina Histolith® Kristallin komponente boje i Histolith® Kristallin-Fixativa u navedenom omjeru se naziva osnovnom bojom.

  Prikladne podloge

  Podloge moraju biti čvrste, nosive, čiste, bez tvari koje razdvajaju, suhe i upojne. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

  Priprema podloge

  Nove žbuke iz grupe mortova PIc, PII i PIII:
  Najmanja debljina najvišeg sloja žbuke: 5 mm. Lake žbuke nisu prikladne. Nove žbuke prije premazivanja ostaviti da stoje, kod grupe mortova PI najmanje 4 tjedna, kod grupe mortova PII i PIII najmanje 2 tjedna. Zapečenu koru odstraniti sa Histolith® Fluatom.

  Stare nepremazane žbuke i stari čisto mineralni premazi:
  Površinu dobro očistiti. Odstraniti slojeve koji su nedovoljno čvrsti. Temeljni premaz sa Histolith® Kristallin-Fixativom, razrjeđen u vodi u omjeru 1 : 1 do 1 : 2, ovisno o upojnosti podloge.

  Popravci na žbuci:
  Mort za popravak mora vrstom i strukturom odgovarati staroj žbuci. Popravci na žbuci se prije premazivanja moraju stvrdnuti i dobro vezati. Sva popravljana mjesta na žbuci premazati sa Histolith® Fluatom i nakon toga oprati. 

  Prirodni kamen:
  Kao podloga je prikladan samo upojni prirodni kamen. Izraditi probnu površinu i provjeriti prikladnost za premazivanje. Površinu dobro očistiti. Slojeve koji su nedovoljno čvrsti ukloniti. Kamen koji se osipa prije premazivanja učvrstiti sa Histolith® Steinfestigerom.

  Pozor:
  Kod prirodnog kamena s vodotopivim sastojcima može doći do izbijanja tih čestica na površinu premaza i pojave mrlja.

  Površine s naslagama plijesni:
  Površine s naslagama algi odnosno gljivica očistiti na mokro. Nakon što se osuše, površine namočiti sa Histolith® Algenentfernerom i pustiti da se osuše. Za izradu premaza je potrebno prethodno se posavjetovati s našom vanjskom službom ili tehničkim odjelom.

  Impregniranje:
  Kod čestog izlaganja udarima kiše kao i u području prskanja vode, trajnost premaza se značajno poboljšava impregniranjem sa Histolith® Fassadenschutzom ili sa Histolith® Aqua-Fassadenschutzom. Impregniranje izvesti najranije nakon 7 dana čekanja. 

  Omjer miješanja

  10 l Histolith® Kristallin komponentu boje (sadržaj 1 spremnika) u jednom potezu bez prekida pomiješati sa 5 l Histolith® Kristallin-Fixativ i rukom ili prikladnom mješalicom izmiješati u homogenu osnovnu boju bez grudica. Upotrebljavati samo čisti alat za miješanje.

  Način primjene

  Na građevinama koje su zaštićeni spomenici kulture je najbolje raditi sa četkama.

  Sistem nanošenja na površinu

  Između pojedinih premaza vrijeme sušenja je najmanje 12 sati.

  Temeljni premaz:
  Jako ili neravnomjerno upojne podloge:
  Temeljni premaz sa Histolith® Kristallin-Fixativom, razrjeđen u vodi u omjeru 1 : 1 do 1: 2, ovisno o upojnosti podloge.

  Slabo upojne podloge:
  Temeljni premaz sa osnovnom bojom, razrjeđenom najviše 20 %. Za razrjeđivanje osnovne boje uvijek primjenjivati Histolith® Kristallin-Fixativ i vodu, pomiješane u omjeru 1 : 1.

  Međupremaz od osnovne boje:
  Ovisno o postojećoj podlozi razrjediti najviše 10%. Na žbukama sa finim pukotinama od pomicanja izvesti muljeviti međupremaz od osnovne boje uz dodatak najviše 20 % Histolith® Schlämmquarza.

  Završni premaz od osnovne boje:
  Razrjeđen najviše sa 5% mješavine Histolith Kristallin-Fixaktiva i vode u omjeru 1 : 1.

  Potrošnja

  Histolith® Kristallin-Fixativ kao temeljni premaz:
  Ca. 70–100 ml/m2 ovisno o upojnosti podloge.

  Histolith® Kristallin-komponenta boje:
  Ca. 130–150 ml/m2 po prolazu na glatkoj podlozi.

  Histolith® Kristallin-Fixativ kao vezivo:
  Ca. 65–75 ml/mpo prolazu na glatkoj podlozi.
  Navedene vrijednosti potrošnje se povećavaju na hrapavim podlogama. Točne vrijednosti odrediti probom na dotičnom objektu.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Donja temperaturna granica kod obrade:
  +8 °C za podlogu i okolni zrak.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon 12 sati suho po površini i može se premazivati, nakon 24 sata otporno na kišu. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon uporabe, vodom ili sapunom.

  Zabilješka

  Ovisno o stanju podloge i vremenskim utjecajima može doći do odstupanja u nijansi i stvaranja mrlja. Preporuča se obaviti probno premazivanje i za provjeru podnošljivosti podloge. Radi izbjegavanja nasjeda premazivati mokro na mokro u jednom potezu. Nije prikladno za vodoravne ili nagnute površine izložene djelovanju vode. Ne raditi po direktnom suncu, na visokim temperaturama, po jakom vjetru, velikoj vlažnosti zraka, vlazi od magle i kiši. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza.

  Mjere za prekrivanje:
  Površine oko mjesta koje se premazuje brižljivo prekriti, a to se posebno odnosi na staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo

  Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

  Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

  Obratiti pažnju

  Premaz je izrazito alkalan, stoga je potrebno dobro zaštititi kožu i oči od prskanja. Površine oko mjesta koje premazujemo zaštititi. Ukoliko dođe do prskanja po laku, staklu, keramici, metalu ili prirodnom kamenu, odmah isprati. 
  Kod brušenja koristiti filter za prašinu P2. Za vrijeme uporabe i sušenja osigurati dobru prozračnost.

  Odlaganje

  Zamiješana osnovna boja: Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće. Histolith® Kristallin komponenta boje: Pomiješati sa Histolith® Kristallin-Fixativom i zbrinuti kao osnovnu boju.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  (A/a), 30 g/l; < 1 g/l.

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-SK02

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Tehnička podrška

  U ovom tiskanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene ovdje, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije