Proizvodi | Zaštita spomenika kultur... | Fasadne boje | Histolith Aussenquarz

Histolith Aussenquarz

Disperzivna silikatna boja prema VOB/C DIN 18363, dio 2.4.1, s dvostrukim siliciranjem

  Primjena

  Hystolith® Auβenquarz prikladan je za fasadne premaze, velike atmosferske otpornosti i postojanog tona boja, čija građevno-fizikalna svojstva pružaju veliku prednost.

  Svojstva materijala

  • mineralni pigmenti otporni na svjetlost
  • visok stupanj zaštite od kiše, hidrofoban, w-vrijednost = 0,07 kg/m²√h
  • maksimalna propusnost vodene pare sd-vrijednost <0,01 m
  • visoka propusnost ugljičnog dioksida
  • sadrži dodatke kvarca, koji ima sposobnost siliciranja - dvostruko siliciranje
  • nije zapaljiv prema DIN 4102
  • otporan na pranje i ribanje

  Osnova materijala

  Kalijevo vodeno staklo, mineralni pigmenti otporni na svjetlost, mineralna punila, akrilna smola (<5%)

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  12,5 l, 5 l

  Nijanse

  Bijeli

  Na upit je moguće tvorničko toniranje u raznim nijansama. Moguće je toniranje u vlastitoj izvedbi s Histolith Vollton­farben SI. Strojno se može tonirati na ColorExpress mašinama s pastama anorganskih boja.  Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:
  Klasa:  B
  Grupa: 1

  Stupanj sjaja

  Mutno mat

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
  Čuvati u originalnoj ambalaži.

  Gustoća

  ca. 1,5 g/cm³

  Prikladne podloge

  Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

  Priprema podloge

  Nove žbuke iz skupine mortova PIc, PII i PIII:
  Voditi računa o vremenu sušenja nove žbuke prije premazivanja, kod skupine mortova PI min. 4 tjedna, kod skupina mortova PII i PIII min. 2 tjedna. Sinteriranu prevlaku odstraniti pomoću Histolith® Fluata. 

  Stara nepremazana žbuka i stari mineralni premazi:
  Dobro očistiti površinu. Odstraniti slojeve koji se slabo drže. Temeljni premaz sa Histolith® Silikat-Fixativom, razrjeđenim u vodi u omjeru 2 : 1 do 1 : 1, ovisno o upojnosti podloge. Na podloge koje su u velikoj mjeri popravljane, na lagano raspucane podloge (s pukotinama od stezanja), na stare špricane i grebane žbuke nanijeti međupremaz Histolith® Mineralin.

  Stari nosivi, zagasiti premazi disperzivnih boja:
  Dobro očistiti površinu. Nanijeti temeljni premaz  Histolith® Quarzgrund, razrjeđen s max. 10% Histolith® Silikat-Fixativa.

  Popravak žbuke:
  Reparaturni mort mora po svojoj vrsti i strukturi odgovarati staroj žbuki, a prije premazivanja mora biti dobro vezan i stvrdnut. Sva popravljena mjesta na žbuki premazati sa Histolith® Fluatom i zatim ih oprati.

  Zidovi od opeke:
  Prikladno su samo zidovi od opeka sa sposobnošću upijanja. Nisu prikladne tvrdo pečene opeke kao ni klinker. Prirediti pokusnu površinu i ispitati kompatibilnost premaza. Dobro očistiti površinu. Popraviti oštećene fuge ispunjene mortom. Nanijeti temeljni premaz sa Histolith® Silikat-Fixativom, razrjeđenim u vodi u omjeru 2:1 do 1:1, ovisno o upojnosti podloge. Nanijeti međupremaz sa Histolith® Quarzgrundom.

  Prirodni kamen:
  Kao podloga je prikladan samo prirodni kamen sa sposobnošću upijanja. Prirediti pokusnu površinu i ispitati kompatibilnost premaza. Dobro očistiti površinu. Odstraniti slojeve koji se slabo drže. Prirodni kamen koji se osipa učvrstiti prije premazivanja sa Histolith® Steinfestigerom.

  Pozor:
  Ako prirodni kamen sadrži sastojke topive u vodi, oni mogu dovesti do izbijanja soli na površini premaza te nastanka mrlja.

  Površine napadnute gljivicama ili algama:
  Očistiti u mokrom postupku. Nakon što su površine osušene, nanijeti Histolith® Algenentferner i pustiti da se osuši. Za sastav premaza potrebno je prethodno savjetovanje s našim suradnikom na terenu ili s našim tehničkim odjelom.

  Način primjene

  Na objektima pod spomeničkom zaštitom raditi prvenstveno četkom.

  Sistem nanošenja na površinu

  Slabo i ravnomjerno upojne mineralne podloge:
  Temeljni premaz sa mješavinom od 2 dijela Histolith® Außenquarza i 1 dijelom Histolith® Silikat-Fixativa.
  Završni premaz sa Histolith® Außenquarzom razrjeđen s max. 5 % Histolith® Silikat-Fixativa.

  Jako i neravnomjerno upojne mineralne podloge koje se na površini osipaju:
  Temeljni premaz sa Histolith® Silikat-Fixativom, razrjeđen u vodi u omjeru 2:1 do 1:1, ovisno o upojnosti podloge.

  Međupremaz i završni premaz:
  Sa Histolith® Außenquarzom razrjeđen s max. 5 % Histolith® Silikat-Fixativa.

  Na popravljenu površinu žbuke nanijeti dodatno međupremaz Histolith® Quarzgrund ili Histolith® Mineralin.

  Potrošnja

  Ca. 250–300 ml/m2 na glatkoj podlozi za dva premaza. Na hrapavim površinama potrebna odgovarajuće veća količina. Točne vrijednosti je potrebno odrediti pokusnim premazom na objektu.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +8 °C za okolni zrak i podlogu.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka površina je nakon 12 sati suha i spremna za premazivanje, nakon 24 sata otporna na kišu.
  Pri niskoj temperaturi i uz veću vlagu zraka vrijeme sušenja se produljuje.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon uporabe, vodom.

  Zabilješka

  Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda veće površine premazivati mokro u mokro u jednom potezu. Nije prikladno za vodoravne i nagnute površine na kojima se zadržava voda. Ne smije se raditi na izravnom sunčevu svjetlu, pod visokim temperaturama, na jakom vjetru, uz ekstremno visoku vlagu zraka, po magli, kiši. Po potrebi postaviti na skeli zaštitnu mrežu ili ceradu. Oprez u slučaju opasnosti od noćnog mraza.


  Mjere pokrivanja:
  Površine oko mjesta koje se premazuje valja brižljivo prekriti. Ovo se posebno odnosi na staklo, keramiku, premaze lakom, klinker, prirodni kamen, metal i drvo.

  Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

  Obratiti pažnju

  Očistiti alat za rad odmah po korištenju, vodom i sapunom. Materijal je izrazito alkalan pa je stoga nužno zaštititi kožu i oči od prskanja. Ne udisati pare/aerosol. Zaštititi okolne površine koje se premazuju. Odmah isprati boju sa laka, stakla, keramike, metala i prirodnog kamena. Više detalja potražite u Sigurnosno-tehničkom listu.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  A(a), 30 g/l: maks. 10 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-SK01

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno se savjetovati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije