Proizvodi | Zaštita spomenika kultur... | Dopunski proizvodi | Histolith Leinölfarbe

Histolith Leinölfarbe

Visoko kvalitetna boja s lanenim uljem za građevne elemente nestabilnih i ograničeno stabilnih dimenzija, vani i unutra.

  Primjena

  Boja s lanenim uljem za premazivanje drvenih elemenata ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija, za vanjske i unutarnje radove, posebno za rešetkaste konstrukcije, drvenu šindru i drvene obloge.

  Svojstva materijala

  • ne sadrži aromate
  • velika otpornost na vremenske utjecaje
  • velika elastičnost
  • dugo vrijeme upotrebljivosti

  Osnova materijala

  Laneno ulje, sa sikativom (sredstvom za brže sušenje uljnih boja i lakova).

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  1 l, 2,5 l, 10 l

  Nijanse

  Može se tonirati u velikom broju nijansi na ColorExpress mašinama.

  Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:
  Vezivo: Klasa C
  Pigmentacija: grupa 1 do 3, ovisno o nijansi

  Svijetle nijanse mogu požutjeti kod primjene na površinama na koje pada malo svjetlosti (npr. u unutarnjim prostorima). To svojstvo je tipično za materijal kao što je vezivo s lanenim uljem.

  Stupanj sjaja

  Svilenkasto-sjajni

  Pozor:
  Stupanj sjaja može varirati na različito upojnim podlogama. Na elementima s izravnim djelovanjem sunca se stupanj sjaja postupno smanjuje.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
  Spremnike držati hermetički zatvorene.

  Gustoća

  ca. 1,05 g/cm³

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + + + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Podloge moraju biti čvrste, nosive, čiste, bez tvari koje razdvajaju, suhe (vlažnost drveta <15 %) i upojne. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

  Priprema podloge

  Drvo, nepremazano:
  Novi drveni elementi:
  Obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti i sastojke koji cure iz drveta kao npr. smole i smolne grudice odstraniti. Oštre rubove odlomiti.

  Staro, vremenom istrošeno drvo:
  Obrusiti do nosive podloge i poravnati strugalicom, pa temeljito očistiti. Oštre rubove odlomiti.

  Nosivi stari premazi:
  Uljeni lakovi i lakovi od alkidne smole: Temeljito obrusiti. 

  Disperzivne boje i akrilni lakovi:
  Odstraniti.

  Način primjene

  Nanošenje premazivanjem

  Sistem nanošenja na površinu

  Impregniranje:
  Hrastovina vani i unutra: sa Histolith® Halböl.
  Crnogorično drvo vani sa Capalac Holz-Imprägniergrund
  Crnogorično drvo unutra: sa Histolith® Halböl

  Temeljni premaz:
  Histolith® Leinölfarbe

  Međupremaz:
  Histolith® Leinölfarbe

  Završni premaz:
  Histolith® Leinölfarbe
  Temeljni, među i završni premaz nanositi samo nijansirane.

  Obrada:
  Prije uporabe dobro promiješati. Histolith® Leinölfarbe namazati u smjeru vlakana i dobro razmazati. Materijal razmazivati uvijek u tankom sloju, a višak materijala utjerati u udubljenja, jer inače može doći do stvaranja nabora. Po potrebi razrijediti s najviše 10% Histolith® Halböl.

  Potrošnja

  80–100 ml/m² nanosu na glatkoj podlozi.
  Točne vrijednosti odrediti probnim premazom na dotičnom objektu.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Donja temperaturna granica kod obrade:
  +10 °C za podlogu i okolni zrak.

  Vrijeme sušenja

  Kod boja s lanenim uljem su prema iskustvima potrebna dulja vremena sušenja nego kod modernih lakova na bazi umjetnih smola.
  Histolith® Leinölfarbe se pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka može premazivati nakon 24 sata. Pri nižoj temperaturi i višoj vlažnosti zraka se vrijeme sušenje produljuje. Tijekom sušenja premaza koje, ovisno o uvjetima na objektu, može trajati do 4 tjedna se površina mora zaštititi od mehaničkih oštećenja i utjecaja prašine.

  Čišćenje alata

  Nakon uporabe, zamjenom za terpentin ili uljnim razrjeđivačem.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
  Sadrži Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacat, masne kiseline, C 18 - nezas., dimer, produkt reakcije sa N,N-Dimetil-1,3-Propandiamin i 1,3-Propandiamin, 2-Butanonoksim, Metil-1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidilsebacat. Može izazvati alergijske reakcije.

  Obratiti pažnju

  Kod krpa i komada platna namočenih u laneno ulje postoji opasnost od zamozapaljenja (zbog lanenog ulja koje sadrže). Zato ih treba stalno čuvati u čvrsto zatvorenim limenim spremnicima ili prije bacanja raširiti na zraku (na otvorenom) da se osuše.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

  HOS

  A(d), 300 g/l; 250 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-LL05

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije