Histolith Fluat

Kiseli koncentrat za pripremu žbuke, namijenjen za odstranjivanje zapečenih slojeva nove žbuke prije nanošenja silikatnih boja i za neutralizaciju površine žbuke te čišćenje starih mineralnih žbuka i starih mineralnih premaza. Histolith Fluat reagira sa žbukama koje sadrže vapno i cement. Pritom se neutraliziraju kiseli sastojci. Voda za pranje je pri propisnoj primjeni bez kiselina.
caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/17809/018159.png

Primjena

Kiseli fluat za odstranjivanje zapečenih slojeva nove žbuke prije nanošenja silikatnih boja i za neutralizaciju površine žbuke. Pored toga i za čišćenje starih mineralnih žbuka i starih mineralnih premaza.

Svojstva materijala

Histolith® Fluat reagira sa žbukama koje sadrže vapno i cement. Pritom se neutraliziraju kiseli sastojci. Voda za pranje je pri ispravnoj primjeni bez kiselina.

Osnova materijala

Vodena otopina kiselih fluorosilikata.

Pakiranje/Veličina pakiranja

10 l

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Ni u kom slučaju ne skladištiti u spremnike koji nisu otporni na kiseline.

Gustoća

ca. 1,2 g/cm³

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čvrste, nosive, čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

Priprema materijala

Nove žbuke Grupe PI, PII i PIII:
Odstranjivanje zapečenih slojeva kod novih žbuka sa Histolith® Fluatom može se obaviti nakon što odstoje:
Grupa mortova PI: najmanje 4 tjedna
Grupa mortova PII i III: najmanje 2 tjedna.

Stare nepremazane žbuke iz grupe mortova PI, PII i PIII i stari mineralni premazi:
Zapečeni dijelovi i naslage prljavštine se mogu odstraniti sa Histolith® Fluatom prije novog premazivanja.

Način primjene

Histolith® Fluat razrjeđen sa 3 do 5 dijelova vode razmazati četkom, odozdo prema gore. Maksimalno vrijeme djelovanja 5-10 minuta, izbjegavati isušivanje!
Nakon reakcije, nakon što zapjeni, oprati sa dovoljno čiste vode.
U pojedinim slučajevima se postupak mora ponoviti kako bi se zapečena kora ili naslage prljavštine mogle u potpunosti odstraniti. Vodu koja otječe skupljati i zbrinuti prema zakonskim propisima.

Potrošnja

Ca. 30–50 ml/m2 ovisno o podlozi.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade:
+8 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Slijedeći premaz nanositi tek nakon što se podloga potpuno osuši, najranije nakon 12 sati.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe, vodom.

Zabilješka

Ne raditi na zagrijanim površinama.

Mjere prekrivanja:
Površine oko mjesta koje se tretira pažljivo prekriti. To se posebice odnosi na staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Samo za profesionalnu uporabu!
Izaziva opekotine. Opasnost od teških ozljeda očiju. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. U slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće pokazati naljepnicu). Čuvati pod ključem i izvan dohvata djece. Nakon dodira s kožom, odmah skinuti svu zagađenu odjeću i odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.
Kiseline uvijek koristiti pridržavajući se svih mjera zaštite!

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće. Ne smije dospjeti u kanalizaciju. Šifra otpada 060106 (Otpad iz anorganskih kemijskih procesa, otpad od proizvodnje, stvaranja i primjene kiselina, druge kiseline).

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Tehnička podrška

U ovom tiskanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene ovdje, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije