CapaSol ThiX

Univerzalni vodorazrjedivi dubinski grund, namijenjen za nanošenje valjkom

  Primjena

  CapaSol ThiX je transparentno specijalno sredstvo za grundiranje, na bazi akrila, sa odličnom sposobnošću prodiranja u podlogu i izjednačavanja upojnosti čvrstih, mineralnih podloga u vanjskim i unutarnjim prostorima, koje jako ili nejednoliko upijaju.

  CapaSol ThiX je idealan za nanošenje na porozne, upojne površine kao što su žbuke, gipskartonske ploče, nepečena cigla, zidovi od porobetona u unutarnjim prostorima, zidovi od vapnenca, kao i jako upojne stare premaze.

  Guste, glatke površine preporučamo grundirati ovisno upojnosti, sa Caparol-Tiefengrund TB ili Caparol-Haftgrund.

  Svojstva materijala

  • nanosi se valjkom
  • ugodnog mirisa
  • odlična sposobnost prodiranja u podlogu
  • lako se obrađuje
  • učvršćuje podlogu

  Osnova materijala

  Modificirana, vodena disperzija umjetne smole.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  5 l, 10 l

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

  Gustoća

  ca. 1,0 g/cm3

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + + + + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Podloga mora biti čišta, bez tvari koje razdvajaju i suha.
  Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

  Priprema podloge

  Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

  Razrjeđivanje

  Ako je potrebno, sa vodom u omjeru do 1 : 2 (1 dio Capasol ThiX : 2 dijela vode). Nakon razrjeđivanja, moguće je nanošenje četkom, dok se nanošenje valjkom ne preporučuje.

  Sistem nanošenja na površinu

  Ovisno o upojnosti podloge nerazrjeđen valjkom. Po potrebi, razrijeđen sa 1 dijelom vode, do potpunog zasićenja podloge, a u slučaju potrebe dobro utrljati četkom ili kistom mokro na mokro.
  Na jako upojnim podlogama nanijeti u jednom sloju nerazrijeđeni materijal, do zasićenja površine.
  Grundiranjem ne smije nastati nepropusni, sjajni film. Alat kojim se nanosi materijal potrebno je odmah nakon upotrebe isprati vodom.
  Kod razrjeđivanja, ne preporuča se nanošenje valjkom.

  Potrošnja

  Ovisno o načinu nanošenja, stupnju razrjeđenosti i upojnosti podloge ca. 50–200 ml/m2. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +5°C za okolni zrak i podlogu.

  Vrijeme sušenja

  Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka može se dalje obrađivati nakon ca. 12 sati.
  Pri nižim temperaturama vrijeme sušenja se produljuje.

  Alat

  Pripremljeno za nanošenje valjkom (poliamidni valjak 13 mm). Moguće je nanošenje i kistom ili četkom, a također i strojno visokotlačim uređajima za špricanje, kao i nanošenje Airless uređajima.

  Airless nanošenje:
  Kut: 60°
  Dizna: 0,029"
  Pritisak: 50 bar
  Uređaje za rad očistiti vodom odmah nakon uporabe.

  Napomena

  CapaSol ThiX nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode.

  Obratiti pažnju

  Čuvati izvan dohvata djece. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol. Koristiti kombinirani filter A2/P2.
  Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala mogu se odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  A(h): 30 g/l; maks. < 1 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  BSW20 (prije: M-DF01)

  Deklaracija sadržaja

  Poliakrilat, polisiloksan, voda, aditivi, sredstva za konzerviranje (metilizotiazolinon, benzizotiazolinon)

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije