Tiefgrund TB

Specijalno sredstvo za grundiranje na bazi otapala, za vanjske i unutarnje radove.

  Primjena

  Specijalno sredstvo za grundiranje, bezbojno kad se osuši, za vanjske i unutarnje površine.
  Specijalno za gipsane površine. Za grundiranje i učvršćivanje starih žbuka koje se osipaju po površini, površina s ispranim ili mehanički uklonjenim starim premazima ili podloga onečišćenih makulaturom ili ostacima ljepila za tapete.
  Ne primjenjuje se na povezanim sustavima za toplinsku izolaciju s izolacijom od polistirola i na žbukama koje sadrže polistirol.
  Ne koristiti u prostorima gdje se skladište ili proizvode živežne namirnice.

  Svojstva materijala

  • učvršćuje podlogu
  • velika moć prodiranja u podlogu
  • sposobnost difuzije i sorpcije
  • otpornost na alkalne tvari
  • bezbojan kad se osuši

  Osnova materijala

  Akrilna smola u otapalu.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  1 l, 5 l, 10 l, 25 l

  Skladištenje

  Na hladnom, ali bez opasnosti od smrzavanja.

  Gustoća

  ca. 0,8 g/cm3

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani  2
  + + + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Podloga mora biti čista, bez tvari koje razdvajaju i suha.
  Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

  Priprema podloge

  Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

  Razrjeđivanje

  U slučaju potrebe, razrjeđivati isključivo tehničkim benzinom ili uljnim razrjeđivačem.

  Sistem nanošenja na površinu

  Obrada:
  U normalnom slučaju se obrađuje nerazrjeđen. Na prhkim, poroznim podlogama nanijeti dva puta mokro na mokro.
  Na slabo upojnim podlogama razrjeđen s najviše 20% tehničkog benzina (uljnog razrjeđivača). Na temeljnom premazu se ne smije stvarati zatvoreni, sjajni film.

  Potrošnja

  Ovisno o upojnosti podloge i stupnju razrjeđenosti 150–300 ml/m2.
  Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  Može se obrađivati i po mrazu, ako je podloga suha i nezaleđena.

  Vrijeme sušenja

  Pri +20°C relativne vlažnosti zraka može se obrađivati najranije nakon 12 sati.
  Pri nižim temperaturama produljuje se vrijeme sušenja.

  Alat

  Tiefgrund TB se nanosi kistom odnosno četkom i dobro utrlja. Nanošenje špricanjem odgovarajućim Airless uređajima. Ne nanositi uređajima s komprimiranim zrakom. 

  Airless nanošenje:
  Kut: 60°
  Dizna: 0,029"
  Tlak: 50–60 bara

  Čišćenje alata

  Uređaje za rad očistiti odmah nakon uporabe tehničkim benzinom, uljnim razrjeđivačem ili sredstvom za čišćenje kistova/četaka.

  Napomena

  Ne koristiti u osjetljivim prostorima gdje nema dovoljno vremena za sušenje. Kod primjene Tiefgrund TB u unutarnjim prostorima može doći do pojave tipičnog mirisa otapala te je stoga potrebno osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim prostorima koristiti AmphiSilan-Putzfestiger koji je bez aromata i slabog mirisa (vidjeti tehničke informacije broj 670).

  Podnošljivost sa drugim materijalima:
  Tiefgrund TB se ne smije miješati sa drugim materijalima.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Zapaljiva tekućina i para. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati plin/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

  HOS

  A(h): 750 g/l; maks. 730 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-GF03

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno - tehnički list