Dupa-grund

Sredstvo za dubinsko grundiranje na bazi otapala koje učvršćuje stare premaze, za vanjske radove.

  Primjena

  Kvalitetno, bezbojno specijalno sredstvo za grundiranje za fasadne površine za pripremu kritičnih mineralnih podloga, kao sigurnosno sredstvo za grundiranje prije nanošenja kasnijih premaza, za učvršćivanje poroznih površina žbuke i betona koje se osipaju, Disbocret mortova i masa za ispunu i izravnavanje koje sadrže cement i podloga s mehanički odstranjenim starim premazima.
  Učvršćuje površinu starih premaza s krednim pojavama koji dobro vežu. Dupa-grund rastvara stare premaze koji ne vežu čvrsto tako da se oni mogu odstraniti (otući). 
  Ne koristi se na povezanim sustavima za toplinsku izolaciju s izolacijom od polistirola i na žbukama koje sadrže polistirol.

  Svojstva materijala

  • učvršćuje stare premaze
  • jako dobro učvršćuje podlogu
  • ima veliku moć prodiranja u podlogu
  • sposobnost difuzije
  • otporan na alkalne tvari
  • bezbojan kad se osuši

  Osnova materijala

  Umjetna smola u organskim otapalima.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  5 l, 10 l

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja

  Gustoća

  ca. 0,9 g/cm3

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani  2
  - - - + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Priprema podloge

  Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18363 st.3.
  Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

  Priprema materijala

  Na normalno i slabo upojnim podlogama nerazrjeđen, na jako upojnim površinama nanositi dva puta mokro na mokro. Na temeljnom premazu se ne smije stvarati zatvoreni, sjajni film.

  Potrošnja

  Ovisno o upojnosti podloge i stupnju razrjeđenosti 150-300 ml/m2.
  Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  Može se obrađivati i po mrazu, ako je podloga suha i nezaleđena.

  Vrijeme sušenja

  Pri +200C i 65% relativne vlažnosti zraka se može obrađivati najranije nakon 24 sata.
  Pri nižim temperaturama su potrebna odgovarajuće dulja vremena sušenja.

  Alat

  Nanosi se kistom/četkom otpornim na otapala i dobro utrlja.
  Špricanje prikladnim Airless uređajima. Ne koristiti uređaje za špricanje s komprimiranim zrakom.

  Airless nanošenje:
  Kut špricanja: 600
  Dizna: 0,029 inča
  Tlak: 50 - 60 bara

  Čišćenje alata

  Odmah nakon uporabe nitro razrjeđivačem ili sredstvom za čišćenje kistova/četaka.

  Napomena

  Grundirane površine prije daljnje obrade ostaviti da se dobro osuše (pri 200C najmanje 24 sata; pri nižim temperaturama odgovarajuće dulje, po potrebi nekoliko dana), jer se otapala koja su u premazu luče prema unutra, što može dovesti do naknadne pojave mirisa.
  Podnošljivost sa drugim materijalima:
  Dupa-grund se ne smije miješati sa drugim materijalima.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Lako zapaljiva tekućina i para. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
  Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
  Sadrži: Organsko otapalo na baz nafte, lagano, aromatsko, 2-Metil-1-propanol

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

  HOS

  A(h): 750 g/l: maks. 750 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-GF05

  Deklaracija sadržaja

  Polivinilacetatna smola, benzinsko otapalo (nafta), etanol, etilacetat.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno - tehnički list