Putzgrund

Pigmentirano sredstvo za grundiranje na bazi vode za sve Capatect strukturne žbuke.

  Primjena

  Temeljni premaz i sredstvo za bolje prijanjanje za sve Capatect strukturne žbuke na mineralnim podlogama kao i za Capatect fasadne sustave. Može se toniranti u nijansu prema završnoj strukturnoj žbuci. Kombinacija veziva od akrilat-kopolimera, silikonskih smola i silikata (ASS).

  Svojstva materijala

  • jednostavna obrada
  • razrjeđuje se vodom
  • paropropusan
  • slabo naprezanje
  • ekološki proizvod
  • vodoodbojnan
  • učvršćuje površinu

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  7 kg, 25 kg

  Nijanse

  Bijela.
  Moguće tvorničko nijansiranje prema nijansi strukturne žbuke, kao i u Color Expres sustavu.
  Samostalno nijansiranje s Caparol Color ili AVA-Amphibolin Voll- und Abtönfarben.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža uskladištiva ca. 1 godinu.

  Gustoća

  ca. 1,5 kg/dm3

  Konzistentnost

  pastozna

  Prikladne podloge

  Podloga mora biti čista, nosiva, suha, bez onečišćenja i tvari koje razdvajaju.
  Armirni slojevi s Capatect masama za lijepljenje i ispunu (prije završnog nanošenje Capatect strukturnih žbuka)
  - Donje žbuke iz grupe mortova P II, PIII
  - Beton
  - Gipskartonske ploče ili donje žbuke iz grupe P IV+V kod unutarnjih radova
  - Drvene ploče i ploče za drvene montažne kuće

  Priprema podloge

  Nove donje žbuke ostaviti da stvrdnjavaju barem 3 do 4 tjedna. Kod primjene u sklopu Capatect PS izosustava mora armirni sloj vezati i biti suh.

  Priprema materijala

  Capatect Putzgrund se temeljito promiješa i može se nanositi valjkom nerazrjeđen.
  Za podešavanje konzistencije se može dodati do 5% vode.

  Način primjene

  Općenito važe upute za obradu Capatect strukturnih žbuka.
  Za Capatect strukturne žbuke na gore navedim podlogama uvijek je potrebno grundiranje te se stoga Capatect Putzgrund nanosi, najbolje valjkom, u nijansi boje približnoj nijansi strukturne žbuke.

  Potrošnja

  ca 0,2 kg/m2.
  Stvarna potrošnja ovisi o vrsti i stanju podloge. Točnu potrošnju odrediti izradom probne površine na objektu.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  Ne raditi na temperaturi ispod 5 0C, direktno na suncu, po kiši ili jakom vjetru. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 0C i 65% relativne vlažnosti zraka Capatect Putzgrund je površinski suh nakon 4 sata, a nakon 12 sati se može premazivati.
  Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka ta se vremena produljuju.

  Čišćenje alata

  Vodom odmah nakon uporabe.

  Napomena

  Kako bi se izbjegao utjecaj kiše tijekom faze sušenja, po potrebi zastrti ceradama.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
  Sadrži smjesu 5-klor-2-metil-3(2H)-izotiazolona i 2-metil-3(2H)-izotiazolon (3:1), 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijske reakcije.

  Odlaganje

  Spalionica posebnog otpada ili sabirno mjesto za problematične materijale. Ne odlagati s kućnim otpadom, već predati na sabirno mjesto za problematične materijale. Ne smije dospijeti u kanalizaciju, plodno tlo ili vodene tokove.

  Ostali podaci

  EWC/EAK: 08 01 12
  HOS: Kat A(h), 30 g/l; <1 g/l

  Kontakt:
  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
  tel: 01/3373-731
  fax: 01/3373-733
  mail: info@caparol.hr
  Više informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno - tehnički list
 • Vjernost boje: Molimo Vas da imate na umu da neminovno dolazi do odstupanja od izvorne boje, ovisno o pisaču i papiru.