AmphiSilan Grundierfarbe

Specijalno sredstvo za grundiranje koje poboljšava vezanje boja na bazi silikonskih smola. Ekonomično nanošenje i aplikacija bez maglice pomoću Nespri-TEC tehnologije.

  Primjena

  Vodorazrjedivo, pigmentirano, hidrofobirajuće sredstvo za grundiranje koje poboljšava vezanje, namijenjeno kao temeljni premaz za boje na bazi silikonskih smola. Temeljni premaz prije: AmphiSilan, ThermoSan ili AmphiSilan Nespri-TEC.
  Nanošenje špricanjem bez stvaranja maglice. U zavisnosti od vremenskih uvjeta, ako je potrebno, koristiti skelska platna ili cerade.

  Osnova materijala

  Specijalna umjetna smola.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Standardna roba:
   12,5 l , 25 l

  Nijanse

  Bijela.
  AmphiSilan Grundierfarbe se može strojno nijansirati u ColorExpress sustavu prema svim kolekcijama nijansi boja na tržištu u svijetlim tonovima do vrijednosti relativne svjetline ca. 70. Tvornički tonirana boja u pojedinim nijansama, za količine veće od 100 l, može se naručiti na zahtjev.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

  Gustoća

  1,4 g/m³

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani  2
  + + + + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe.
  Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

  Priprema podloge

  Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

  Način primjene

  Nanositi AmphiSilan Grundierfarbe nerazrjeđen kistom / četkom, valjkom ili špricanjem. 
  Špricanje bez maglice moguće je jedino korištenjem Nespray airless opreme. 
  Kut špricanja: 30°; mlaznica: 0.016”-0.019” specijalna Nespray dvostruka mlaznica. 
  Temperatura proizvoda se automatski regulira u Nespri-TEC airless uređaju.
  Pritisak kod zatvorenog pištolja za špricanje treba biti namješten ako je na indikatoru označeno plavo. 
  Pritisak špricanja je kada je na indikatoru zelena oznaka.

  Drugi proizvodi za premazivanje, naročito temeljni premazi, također se mogu nanositi Nespray uređajima, no međutim, kod ovih proizvoda nije garantirano nanošenje bez maglice. Ti se proizvodi trebaju nanositi poštujući odgovarajuće mjere opreza.

  Sistem nanošenja na površinu

  Amphisilan Grundierfarbe nanositi nerazrjeđen.

  Potrošnja

  Ca. 150–250 ml/m² po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na strukturiranim podlogama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja: 
  +5 °C za zrak i podlogu

  Vrijeme sušenja

  Pri 20° C i 65% relativne vlažnosti, može se premazivati nakon ca 12 sati. Na nižim temperaturama vrijeme sušenja se produljuje.

  Napomena

  Ne primjenjivati na horizontalnim površinama izloženim vodi/vlazi.

  Kompatibilnost sa drugim proizvodima:
  Ne miješati sa drugim bojama.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS

  A(c): 40 g/l; maks. 30 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-GP01

  Deklaracija sadržaja

  Poliakrilata smola, silikonska smola, kalcij karbonat, silikat, veziva, aditivi, konzervansi (metilizotiazolinon, benzizotiazolinon)

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Vjernost boje: Molimo Vas da imate na umu da neminovno dolazi do odstupanja od izvorne boje, ovisno o pisaču i papiru.