Proizvodi | Sredstva za grundiranje ... | Sredstva za čišćenje | Synthesa Silicon-Entfern...

Synthesa Silicon-Entferner

Sredstvo za uklanjanje bez ostatka svježeg i stvrdnutog silikona.
Prikladno i za čišćenje i odmašćivanje.

  Opis proizvoda

  Synthesa Silicon Entferner uklanja bez problema stare i nove silikonske nepropusne mase. Proizvod je prikladan i za odmašćivanje i čišćenje raznih naslaga.

  Primjena

  Uklanja silikon na, primjerice, keramici, emajlu, akrilu, drvetu, staklu i porculanu od kojeg su izrađene, npr. kade za kupanje, tuš kade, umivaonici i zrcala. Koristi se u unutarnjem i vanjskom prostoru. Za pripremno čišćenje i odmašćivanje površina.

  Svojstva materijala

  • velika moć rastvaranja
  • uklanja silikon, masnoće & vosak 
  • ne ostavlja nikakve ostatke

  Osnova materijala

  >30 % alifatski ugljikovodici
  < 5 % neionski tenzidi

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  250 ml

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalnoj ambalaži.

  Gustoća

  0,819 g/ml

  Podloge

  Ne smije se primjenjivati na površinama osjetljivim na kiseline, kao što su npr. prirodni i umjetni kamen koji sadrži vapnenac, mramor, teraco ili razne tamne vrste granita. Na prirodnom kamenu može izazvati promjenu boje. Na emajlu i kromu pustiti da djeluje maks. 1 sat. Prethodno uvijek na neuočljivom m jestu provjeriti toleranciju materijala na odstranjivač. Za novo
  fugiranje podloga mora biti čista i suha.
  Prethodno bezuvjetno na neuočljivom mjestu provjeriti toleranciju materijala na odstranjivač.

  Priprema materijala

  Prije uporabe Synthesa Silicon Entferner dobro protresti.

  Način primjene

  Proizvod treba ravnomjerno nanijeti na suhu površinu koju se obrađuje, eventualno ga raspodijeliti kistom. Nemojte previše štedjeti pri nanošenju. U slučaju malih ostataka silikona najčešće je dostatno vrijeme djelovanja od ca. jedan sat. Kod tvrdokornijih naslaga mora se računati s vremenom djelovanja od ca. 12 sati. Nakon vremena djelovanja može se silikon bez problema odstraniti lopaticom ili spužvom. Po potrebi ponoviti primjenu i ako treba dodatno ga prebrisati.
  Za odmašćivanje treba malu količinu Silicon-Entferner nanijeti na čistu, suhu krpu i utrljati na površinu. Po potrebi vlažnom krpom naknadno prebrisati i pokupiti slobodne ostatke. Pri uporabi na metalnim podlogama za odmašćivanje i čišćenje prije daljnjih radova premazivanja treba ihprethodno očistiti od oksidiranih ostataka i nečistoća brusnom tkaninom.

  Potrošnja

  Ovisno o debljini silikonskog nanosa.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon uporabe sa Capalac Streichverdünnung 200 (zamjena za terpentin).

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Zapaljiva tekućina i para. Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Uzrokuje teške ozljede oka. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Može uzrokovati rak. Čuvati izvan dohvata djece. Prije uporabe pročitati naljepnicu. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta. Ne udisati pare/aerosol. Nakon uporabe temeljito oprati ruke. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
  AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. Potrebne su posebne mjere (vidjeti na ovoj naljepnici). AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. U slučaju požara: za gašenje rabiti CO2, prah, vodenu maglu. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe. Skladištiti pod ključem. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Odložiti sadržaj/spremnik na za to predviđenom mjestu.

  Obratiti pažnju

  Sadrži fosfornu kiselinu-izononilester

  Odlaganje

  Spalionica posebnog otpada ili odlagalište za skupljanje problematičnih tvari. Ne smije se odlagati kao kućno smeće. Ne dopustiti izlijevanje u kanalizaciju, zemlju ni u podzemne vode. Neočišćene spremnike odložiti na isti način kao i proizvod.

  Ostali podaci

  Šifra otpada; 55 370 (prema ÖNORM S 2100)
  EWC/EAK: 14 06 03
  Klasa ugroženosti voda: WGK 3, jako zagađuje vodu
  Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr ili na upit.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije