Proizvodi | Sredstva za grundiranje ... | Impregnacije za fasade | Disboxan 452 Wetterschut...

Disboxan 452 Wetterschutz

Impregnacija na bazi siloksana sa hidrofobnim učinkom za mineralne fasadne površine koje sadrže silikate.

  Primjena

  Hidrofobna impregnacija za mineralne fasadne površine koje sadrže silikate. 
  Napomena: impregnaciju koja sadrži otapala ne smije se koristiti na jednostrukim zidovima. Pod određenim uvjetima mogu pare iz otapala prodrijeti u unutarnje prostore. Na jednostrukim zidovima valja upotrijebiti Disboxan 450 Fassadenschutz ili Disboxan 451 ImprägnierCreme.

  Svojstva materijala

  • niska viskoznost, dobra sposobnost prodiranja u podlogu i odbijanje vode
  • poboljšava otpor protiv smrzavanja/stvaranja soli od kondenzacije, ispod premaza od metakrilne smole
  • na fasadnim površinama sprječava taloženje prašine, napad algi i mahovine, pojavu neuglednih mrlja od vlage i izbijanja soli

  Osnova materijala

  Siloksan. Na bazi otapala.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  10 l kanistar

  Nijanse

  Transparentan

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom, bez opasnosti od smrzavanja.
  Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže najmanje 12 mjeseci.

  Gustoća

  ca. 0,8 g/cm3

  Vrelište

  > 21 °C

  Prikladne podloge

  Upojne i suhe mineralne podloge koje sadrže silikate, poput zidova od klinkera, vapneno pješčanih opeka, betona, betonskih blokova, cementa i vapnene žbuke.
  Na svijetlim podlogama moguće je intenziviranje tona boje.
  Podloga mora biti čista, otporna na smrzavanje i bez stranih čestica. Mora se isključiti  mogućnost prodora vlage iz pukotina, fuga, grubih pora itd.

  Priprema podloge

  Pripremiti prikladnim postupcima tako da nema slobodnih čestica i tvari koje razdvajaju. Materijal ne formira film.
  Učvršćivanje trošnih podloga oštećenih vremenskim utjecajima i podloga koje se osipaju se ne postiže. Kod premaza koji slijede paziti da nosivost podloge bude dovoljna.

  Priprema materijala

  Materijal je pripremljen za uporabu.

  Način primjene

  Disboxan 452 Wetter­schutz obilno se nanosi jednom do dvaput (mokro u mokro)  premazivanjem (četkom), ovisno o sposobnosti upijanja podloge.

  Potrošnja

  ca. 200 - 400 ml/m2 po nanosu, ovisno o upojnosti podloge.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
  Min. 5 °C, max. 30 °C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 2 sata.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon uporabe razrjeđivačem Disbocolor 499 Verdünner.

  Njemački certifikat

  • 3-1000: Određivanje propuštanja vodene pare i kapilarne apsorpcije vode,
   Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Stuttgart

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu primjenu.
  Zapaljiva tekućina i para. Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

  HOS

  maks. 730 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-GF 02

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
  Kod obrade materijala obratiti pažnju na upute za obradu Disbon zaštita objekata.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno - tehnički list