Proizvodi | Sredstva za grundiranje ... | Impregnacije za fasade | Disboxan 451 ImprägnierC...

Disboxan 451 ImprägnierCreme

Hidrofobirajuća emulzija na bazi silana, u obliku kreme, s odličnim, definiranim svojstvom prodiranja. Ne sadrži otapala.

  Primjena

  Za hidrofobirajuću impregnaciju betona i armiranog betona, fasada od klinker zidova, vapnenačkog pješčenjaka kao i mineralnih žbuka i premaza.
  Za hidrofobirajuće grundiranje i povećanje otpornosti na smrzavanje i otopine soli ispod premaza. Materijal ne stvara film. Nije moguće postići učvršćivanje prhkih ili vremenom načetih površina.

  Svojstva materijala

  • odlična sposobnost prodiranja u podlogu
  • bez otapala, na bazi vode, neškodljiva za okoliš
  • tiksotropna, stoga nema gubitaka pri aplikaciji
  • reducira upijanje vode
  • reducira upijanje klorida
  • povećana otpornost na mraz i otopine soli
  • nema utjecaja na paropropusnost
  • smanjuje mogućnost nastajanja algi i mahovina, mrlje od vlage i cvjetanja
  • ispitan u sustavu OS-1 (OS A) sukladno smjernicama ZTV-ING, u kombinaciji sa Disbocret 515 Beton farbe kao OS 2 (OS B)
  • ispunjava zahtjeve norme EN 1504-2 i DIN V 18026: Sustavi za zaštitu površine betona

  Osnova materijala

  Vodena hidrofobirajuća emulzija na bazi silana.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  10 kg plastična kanta.

  Nijanse

  Prozirna.

  Skladištenje

  Na hladnom i suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
  Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju najmanje 12 mjeseci. Ne skladištiti na suncu i temperaturi iznad 300C. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 200C.

  Gustoća

  ca. 0,9 g/cm3

  Prikladne podloge

  Zid od klinkera, vapnenački pješčenjak, pješčenjak, beton, betonski blokovi, cementne i vapnene žbuke, kao i upojni mineralni premazi.
  Na svijetlim podlogama je moguće zatamnjenje nijanse.

  Podloga mora biti čista, suha, otporna na smrzavanje i bez stranih čestica. Vlaženje sa stražnje strane kroz pukotine, fuge, grube pore, itd. se mora potpuno isključiti.

  Priprema podloge

  Pripremiti prikladnim postupcima tako da nema slobodnih čestica i tvari koje razdvajaju. Kod premaza koji slijede paziti da nosivost podloge bude dovoljna.

  Priprema materijala

  Materijal je pripremljen za uporabu.

  Način primjene

  Materijal nanositi četkom ili špricanjem (Airless uređaj za špricanje). Ovisno o upojnosti, u pravilu je dovoljan jednostruki nanos. Dvostruki nanos ima smisla kod betona na koji se ne nanosi sljedeći premaz.
  Napomena: Ovisno o upojnosti podloge, Disboxan 451 ImprägnierCreme se bez gubitaka materijala može nanositi čak i na okomite površine i stropove. U slučaju potrebe treba ipak prekriti prozore i druge elemente. Onečišćenja odmah isprati, jer inače nastaju mrlje koje se ne mogu odstraniti.

  Potrošnja

  Impregniranje/Grundiranje
  ca. 150 – 300 g/m2 po nanosu, ovisno o upojnosti podloge. Kod slabo upojnih podloga ne bi trebalo aplicirati više od 200 g/m2. Prije sljedećeg nanosa krema Disboxan 451 ImprägnierCreme, koja je prodrla u podlogu, mora biti suha na dodir. Kod primjene u OS 1 (OS A) ili OS 2 (OS B) sustavu obratiti pažnju na potrošnju u podacima za izvođenje radova prema DIN V 18026.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
  Najniža +50C, najviša +300C.

  Vrijeme sušenja

  Pri 200C i 65% relativne vlažnosti zraka, otporno na kišu nakon ca. 12 sati, a premazivati se može nakon ca. 24 sata.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon uporabe, vodom.

  Njemački certifikat

  • 4-1097: Certifikat o sukladnosti Disbocret OS 1 (OS A) (451), Polymer-Institut, Flörsheim
  • 4-1098: Certifikat o sukladnosti Disbocret OS 2 (OS B) (451,515), Polymer-Institut, Flörsheim

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
  Sadrži smjesu 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

  HOS

  maks. 10 g/l

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
  Kod obrade materijala obratiti pažnju na upute za obradu Disbon zaštita objekata.

  CE označavanje

  ce-logo
  Disbon GmbH
  Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

  07

  1119

  DIS-451-010014 

  DIN EN 1504-2:2004
  Proizvodi za premazivanje površine – hidrofobna impregnacija
  EN 1504-2: ZA.1a
  Disbocret OS 1 (OS A)
  Dubina prodiranja Klasa II: > 10 mm
  Upijanje vode i postojanost na lužine

  Absorpcijski koeficijent
  < 7,5 % u usporedbi s netretiranim uzorkom
  < 10 % u lužnatoj otopini

  Brzina sušenja Klasa I: >30%
  Gubitak mase nakon smrzavanja / odmrzavanja gubitak mase nakon 20 ciklusa u usporedbi s neimpregniranim uzorkom
  Opasne tvari NPD
  ce-logo
  Disbon GmbH
  Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

  09)

  1119

  DIS-451-010014

  DIN EN 1504-2:2004
  Proizvodi za premazivanje površine – hidrofobna impregnacija
  EN 1504-2: ZA.1d und ZA.1e
  Disbocret OS 2 (OS B) (451/515)
  Test rešetkastim rezom ≤ GT2
  CO2-propusnost SD > 50 m
  Paropropusnost Klasse I
  Kapilarna apsorpcija vode i vodopropusnost w < 0,1 kg/m² x h0,5
  Postojanost na temperaturne promjene ≥ 1,0 (0,7) N/mm²
  Ispitivanje otkidanja radi ocjene čvrstoće prianjanja ≥ 1,0 (0,7) N/mm²
  Reakcija na požar Klasa E
  Izlaganje umjetno stvorenim atmosferilijama nema vidljivih promjena

  Norma DIN EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravljanje nosivih betonskih nosača – Dio 2: Sustavi za površinsku zaštitu betona" određuje zahtjeve za postupke površinske zaštite. Za primjenu u Njemačkoj u području stabilnosti važe dodatne relevantne norme.

  Usklađenost se dokumentira oznakom Ü na ambalaži. To se još dokazuje sustavom za dokazivanje sukladnosti 2+ s kontrolama i ispitivanjima od strane proizvođača i ovlaštenih ispitnih tijela (Notified Body).
  Prema smjernici za građevinske proizvode (89/106/EZ), proizvodi koji odgovaraju normi DIN EN 1504-2 moraju imati CE oznaku. Označavanje se obavlja na ambalaži kao i u knjizi oznaka "CE oznaka prema DIN EN 1504", koja se može naći na Internetu na adresi www.caparol.de.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno - tehnički list
 • Informacije

 • Certifikat