Proizvodi | Sredstva za grundiranje ... | Impregnacije za fasade | Disboxan 450 Fassadensch...

Disboxan 450 Fassadenschutz

Koncentrat koji se razrjeđuje vodom za transparentno hidrofobirajuće impregniranje pročelja od klinkera, vapnenačkog pješčenjaka, kamena pješčanika, betona, betonskih blokova kao i mineralnih žbuka i premaza, za primjenu vani.

  Primjena

  Za hidrofibirajuću transparentnu impregnaciju upojnih mineralnih zidnih površina, za vanjske radove, kao i za hidrofobno grundiranje i povećavanje otpornosti na smrzavanje i otopljene soli, ispod premazanih površina. Materijal ne stvara nikakav film. Ne postiže se učvršćivanje prhkih, mekih i vremenom istrošenih površina.

  Svojstva materijala

  • jednostavno se miješa s vodom
  • slabog je mirisa i neškodljiv za okoliš
  • smanjuje upijanje vode
  • povećava otpornost na smrzavanje i otopljene soli
  • smanjuje upijanje vode
  • smanjuje rast algi i mahovine, nastajanje mrlja od vlage i cvjetanja
  • ne stvara film
  • difuzivan je
  • postojan je na alkalične tvari i UV zračenje
  • brzo se suši
  • premazuje se sa Disbocret zaštitnim premazima
  • u spoju s Disbocret 515 Betonfarbe ispitan prema TL/TP OS-B odredbe ZTV-SIB 90 /ZTV-ING
  • u skladu sa smjernicama EN 1504-2 i DIN V 18026: Zaštitni površinski sistemi za beton

  Osnova materijala

  Mikroemulzija silana i oligomernih alkoksisiloksana.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  1 l, 5 l kanister

  Nijanse

  Prozirna

  Skladištenje

  Držati na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Stabilnost originalne zatvorene ambalaže 12 mjeseci. Ne skladištiti na suncu i na temperaturi iznad 30°C.

  Gustoća

  ca. 1,0 g/cm3

  Prikladne podloge

  Klinker zid, vapnenački pješčenjaci, kamen pješčanik, beton, betonska cigla, cementne i vapnene žbuke kao i mineralni upojni premazi. Na svijetlim podlogama su mogući dublji tonovi boje. Podloga mora biti čista, postojana na smrzavanje i bez stranih supstanci. Također treba eliminirati stražnje vlaženje kroz pukotine, fuge, grube pore itd.

  Priprema podloge

  Pripremiti prikladnim postupkom tako da ne bude ostataka i tvari koje razdvajaju. Kod kasnijih premaza paziti da nosivost podloge bude dostatna.

  Priprema materijala

  1 težinski dio koncentrata pomiješati sa 9 težinskih dijelova čiste vode. Umiješati samo toliko materijala koliko se može potrošiti u roku od 12 sati.

  Kad se Disboxan 450 koristi kao hidrofobirajuća impregnacija na betonu u sklopu sustava za zaštitu gornjih površina OS 2 (OS-B), koncentrat se mora razrijediti čistom vodom u omjeru 1 : 4.

  Način primjene

  Zamiješani materijal razmazati (četkom) natopiti ili špricati (npr. klipnom pumpom marke Keller, Gloria vrtnom špricom ili SATA špricom s tlačnim kotlom). Airless špricanje uz smanjeni pritisak. Ovisno o upojnosti i nekoliko puta, ali ipak najmanje dva puta, odnosno kod betona bez kasnijeg premaza tri puta natopiti, zasićeno (mokro na mokro).
  Naputak: Pokriti prozore i druge elemente. Onečišćenja odmah isprati jer inače nastaju mrlje koje se više neće moći odstraniti. Kompaktne podloge kao klinker, prani beton, itd. oko 2 sata nakon impregniranja naknadno oprati vodom (mokra krpa, spužva).

  Potrošnja

  Impregniranje/ grundiranje ca. 200–400 ml miješanog materijala po nanosu, ovisno o upojnosti podloge (odgovara ca. 20–40 ml koncentrata 1 : 9).

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura materijala, zraka i podloge: min. 50C, max. 300C.

  Vrijeme sušenja

  Pri 10 °C može se premazivati nakon ca. 24 sata.
  Pri 30 °C može se premazivati nakon ca. 6 sati.
  Maksimalno vrijeme za obradu: 5 dana

  Čišćenje alata

  Vodom, odmah nakon uporabe.

  Njemački certifikat

  • Aktualne informacije dostupne na upit

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

  Odlaganje

  Na recikliranje davati samo praznu ambalažu bez ostatka. Ambalažu s ostacima tekućine odlagati na sabirnom mjestu za stare boje/lakove.

  HOS

  maks. 320 g/l

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Kod obrade materijala obratiti pažnju na upute za obradu Disbon proizvoda za zaštitu objekata.

  CE označavanje

  ce-logo
  1119
  Disbon GmbH
  Roßdörfer Straße 50
  64372 Ober-Ramstadt
  07
  DIS-450-001323
  EN 1504-2:2004
  Proizvodi za zaštitu površine – premazi
  Disbocret OS 2 (OS B) (450/515)
  EN 1504-2: ZA.1d i ZA.1e
  Test rešetkastim rezom ≤ GT 2
  CO2-propusnost SD > 50 m
  Paropropusnost Klasa I
  Kapilarna apsorpcija vode i vodopropusnost w < 0,1 kg/m² x h0,5
  Postojanost na temperaturne promjene ≥ 1,0 (0,7) N/mm²
  Ispitivanje otkidanja radi ocjene čvrstoće
  prianjanja
  ≥ 1,0 (0,7) N/mm²
  Reakcija na požar Klasa E
  Izlaganje umjetno stvorenim atmosferilijama nema vidljivih pogrešaka
  Vrijednosti u zagradama su najmanje dopuštene vrijednosti po očitanju u sistemu Disbocret OS 2 / B (450, 515)

  Norma DIN EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravljanje nosivih betonskih nosača – Dio 2:
  Sustavi za površinsku zaštitu betona" određuje zahtjeve za postupke površinske zaštite. Za primjenu u Njemačkoj u području stabilnosti važe dodatne relevantne norme. Usklađenost se dokumentira oznakom Ü na ambalaži. To se još dokazuje sustavom za dokazivanje sukladnosti 2+ s kontrolama i ispitivanjima od strane proizvođača i ovlaštenih ispitnih tijela (Notified Body).
  Prema smjernici za građevinske proizvode (89/106/EZ), proizvodi koji odgovaraju normi DIN EN 1504-2 moraju imati CE oznaku. Označavanje se obavlja na ambalaži kao i u knjizi oznaka "CE oznaka prema DIN EN 1504", koja se može naći na Internetu na adresi www.disbon.de.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno - tehnički list
 • Informacije

 • Certifikat