Disbon 404 Acryl-BodenSiegel

Jednokomponentni akrilni završni podni premaz, ojačan karbonskim vlaknima na bazi metakrilata, namijenjen za podove i spremnike za skupljanje i držanje ulja, vani i unutra. Minimalne emisije štetnih tvari, ispitano i nadzirano od strane TÜV-a.

Primjena

Zaštitni premaz za mineralne podne površine, vanjske i unutarnje, kao i za estrih od tvrdog asfalta u unutarnjim prostorima s normalnim opterećenjem od hodanja. Službeno odobreni premaz za spremnike (kade) i prostorije u zgradama i na otvorenom u kojima se drži loživo ulje, nerabljeno motorno ulje i ulje za mjenjače, ulje za transformatore (ulje za izolaciju) kao i hidrauličko ulje.

Svojstva materijala

 • velika otpornost na udarce
 • jako dobro se čisti
 • jako dobra otpornost na otiranje
 • neznatno habanje
 • otpornost na UV zračenje
 • otpornost na atmosferilije
 • elastičnost
 • otpornost na ulja
 • neškodljiv za okoliš, razrjeđuje se vodom
Ispitano i odobreno prema AgBB ispitnim kriterijima za emisiju HOS iz građevnih proizvoda važnih za unutarnje prostore. Shemu ocjenjivanja AgBB (Odbor za zdravstveno ocjenjivanje građevnih proizvoda) su odredila nadležna tijela za okoliš i zdravlje koja nadziru primjenu građevnih materijala u osjetljivim područjima kao npr. prostorijama za boravak.

Osnova materijala

Metakrilatna disperzija.

Pakiranje/Veličina pakiranja

 • Standard:
  2,5 l, 5 l, 12,5 l plastična kanta
 • ColorExpress:
  2,5 l, 7,5 l, 12,5 l plastična kanta

Nijanse

 • Standard:
  12,5 l Plastična kanta: Hellgrau, Kieselgrau, Beton­grau, Steingrau
  2,5 l, 5 l Plastična doza: Hellgrau, Kieselgrau, Steingrau
  Posebne nijanse na upit.
 • ColorExpress:
  Nijansira se u ColorExpress sustavu u više od 28.000 nijansi. Mogućnost ekskluzivnog oblikovanja u boji u nijansama iz FloorColor kolekcije. Ovisno o nijansi, na ColorExpress stanicama miješati bazu 1, bazu 2 ili bazu 3.

Promjene u nijansi i kredne pojave moguće pod utjecajem UV zraka i atmosferilija.
Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline i sl.) mogu izazvati promjene u nijansi. Ako se premaz izlaže brušenju može doći do pojave ogrebotina na površini, što ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

Stupanj sjaja

Svilenkasto-mat.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 2 godine. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C

Gustoća

ca. 1,3 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 45 µm/100 ml/m2

Difuzijski otpor µ (H2O)

ca. 2.500

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

190 mg/30 cm2

Istezanje do pucanja prema DIN 53504

ca. 40 %

Prikladne podloge

Mineralne podloge kao što je beton, estrih, žbuka, zid od opeke, estrih od tvrdog asfalta u unutarnjim prostorima i podne površine sa starim premazima koji dobro vežu i ne sadrže omekšivače. Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez slobodnih čestica, prašine, ulja, masnoća, otarina guma i drugih tvari koje razdvajaju.
Podloge od cementne žbuke, poboljšane umjetnom smolom, potrebno je prije nanošenja provjeriti izradom testnog uzorka. Vučna čvrstoća površine podloge mora u sredini iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne smije pasti ispod 1,0 N/mm2.
Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen:
Beton i cementni estrih: max. 5 tež.%
Anhidritni estrih: max. 1 tež.%
Magnezitni estrih: 2 – 4 tež.%
Tvrdi drveni estrih: 4–8 tež.%
Estrisi od tvrdog asfalta se smiju premazivati samo u unutarnjim prostorima. Moraju odgovarati klasi tvrdoće najmanje IC 15 i ne smiju se u postojećim temperaturnim uvjetima i pod mehaničkim opterećenjima izobličiti. Sve podloge moraju imati odgovarajući pad (nagib), tako da mogućnost stajaće vode bude potpuno isključena.

Priprema podloge

Podlogu prikladnim mjerama pripremiti tako da ispunjava navedene zahtjeve. S premazanih površina odstraniti premaze koji ne drže odnosno premaze boja koji ne vežu čvrsto.
Jednokomponentne premaze koji čvrsto vežu i stare disperzivne premaze bez omekšivača koji dobro prijanjaju očistiti. Krute dvokomponentne premaze koji čvrsto vežu očistiti, obrusiti ili grundirati sa Disbon 481 EP-Uniprimer. Raspukline i nedostatke u podlozi tijesno površinski ispuniti sa Disbocret PCC mortovima.

Priprema materijala

Materijal je gotov za uporabu. Prije obrade temeljito promiješati.

Način primjene

Materijal se nanosi četkom, valjkom ili špricanjem (Airless, bez filtera, sapnica 0,013 - 0,015 inča).

Sistem nanošenja na površinu

Mineralne podloge
Temeljni premaz (unutarnji):
Sa Disbon 404 Acryl-BodenSiegel, razrjeđen sa 30% vode. Na estrisima od tvrdog asfalta nije potreban temeljni premaz.

Temeljni premaz (vanjski):
Sa Capasol LF Konzentrat, razrjeđen vodom u omjeru 1 : 2, ili sa OptiGrund, nerazrjeđen.

Premazivanje:
Podloge bez pukotina:
Premazati dva puta sa nerazrjeđenim Disbon 404 Acryl-BodenSiegel.

Podloge s pukotinama:
Premazati jednom. U mokri premaz umetnuti prikladno pletivo (npr. Kobau, staklena mreža 5/5, tako da se preklapa najmanje 5 cm) i nanijeti međupremaz. Pojedine pukotine se po duljini mogu prekriti trakama pletiva (širine 15 – 20 cm). Nakon sušenja međupremaza nanijeti završni premaz.

Premazivanje kada (spremnika) za ulje:
Kad se koristi za premazivanje kada za ulje nanijeti najmanje jedan temeljni premaz i dva nerazrjeđena završna premaza. Paziti na najmanju potrošnju (950 ml/m2). Premazi koji slijede jedan za drugim se radi izbjegavanja nedostataka izvode u različitim nijansama. Kako bi pojedini premazi bili vidljivi, 2. i 3. premaz uvijek izvoditi tako da od prethodnog premaza ostane vidljiva traka širine 1 cm. Po završetku premazivanja na dobro vidljivom mjestu staviti pločicu s podacima o premaznom materijalu, datumu izvođenja i izvođaču radova. Odgovarajuće pločice se mogu naručiti kod Caparola.
Napomena: Za premazivanje kada (spremnika) za ulje se ne smiju koristiti ColorExpress nijanse.
Alternativno oblikovanje površine
Posipanje čipsom:
Disboxid 948 Color-Chips posipati u svježi premaz i površinu lakirati glatko ili protuklizno.

Glatko lakiranje:
Na površinu nanijeti Disbothan 446 PU-Klarschicht u vanjskim prostorima ili u unutarnjim prostorima Disbon 405 Klarsiegel.

Protuklizno premazivanje:
Na površinama vani:
Dis­bothan 446 PU-Klarschicht: 100 tež,%
Disbon 947 Slide­Stop Rough: 10 tež,%
Dis­bocolor 499 Verdünner: 5–10 tež,%
Na površinama unutra:
Disbon 405 Klarsiegel: 100 tež,%
Disbon 947 Slide­Stop Fine: 3 tež,%.


Službeni propisi za premazivanje kada (spremnika) za ulje

Područja primjene
Proizvod je pogodan za premazivanje betona, žbuka i estriha za podove i spremnike za skupljanje i držanje ulja, vani i unutra, za:

 • spremnici (kade) u kojima se drži loživo ulje tip El prema DIN 51 603-1
 • nerabljeno motorno ulje
 • nerabljeno ulje za mjenjače
 • mješavina zasićenih i aromatskih ugljikovodika sa sadržajem aromata <20 tež.%, plamištem <550C, npr. ulje za transformatore (ulje za izolaciju) kao i hidrauličko ulje kao Shell Diala oil D (Deutsche Shell AG) i sljedeća hidraulička ulja: NUTO H 46 (Esso AG), Shell Tellus oil 46 (Deutsche Shell AG), Aral Vitam GF 46 (Aral AG), Energol HLP-HM 46 (BP Oil Deutschland GmbH).

Građevni preduvjeti

Građevnim mjerama spriječiti pukotine od sjedanja i sušenja u zidovima (stijenama) i na dnu (podnožju) kada i prostora za spremanje i držanje (npr. nazubljenje, usidrenje, oklop, armatura i sl.). U obzir uzeti "pritisak tekućine" u slučaju utovarivanja. Fuge od pomicanja u području kada za spremanje nisu dopuštene. Površine od betona, žbuke i estriha moraju biti nosive i bez nedostataka. Unutarnji rubovi moraju biti izvedeni kao užljebljenja. Žbuka i estrih moraju čvrsto vezati (prijanjati) uz noseće elemente odnosno zidove i podnožje. Njihova površina se ne smije zaglađivati čeličnom žlicom već se mora otrti drvenom daskom. Naknadno posipanje cementnim prahom nije dopušteno. Otvori za cijevi u području ispod maksimalno moguće razine tekućine u kadama i prostorima za spremanje nisu dopušteni.
Površine od betona, žbuke i estriha moraju biti stare najmanje 28 dana i suhe prije nego što se mogu premazivati. Za kvalitetu podloga važe slijedeće norme i smjernice, uvijek u najnovijem izdanju:
 • Beton DIN EN 206-1: 2001-07, DIN 1045-2: 2001-07, DIN 1045-3: 2001-07
 • Žbuka DIN EN 998-1: 2003-09 and DIN V 18 550: 2005-04 – grupa žbuka i mortova CS IV ili PIII
 • Estrih DIN EN 13813: 2003-01 i DIN 18 560-3: 2006-03, tablica 1 - klasa čvrstoće C25/F4 u kombinaciji sa DIN 18 560-1: 2004-04, paragraf 7.5

Djelovanje vode sa stražnje strane premaza se mora izbjeći. Ako podzemne, procjedne ili druge vode mogu prodrijeti sa stražnje strane u građevinu, istu je potrebno zabrtviti sukladno dotičnim normama. Tek kad postoje prethodni građevinski uvjeti, smije se nanijeti premaz sa Disbon 404 Acryl-Boden-Siegel, jer on samo tada može ispuniti svoju svrhu. Potvrdu o ispitivanju sa smjernicom za obradu možete dobiti na zahtjev.
Napomena: Premaz nije otporan na bio-dizel.

Potrošnja

Premazivanje poda
Temeljni premaz (unutarnji)
Disbon 404 Acryl-BodenSiegelca. 150–200 ml/m2
30 % razrjeđen vodom
Temeljni premaz (vanjski)
CapaSol LF Konzentratca. 150–200 ml/m2
1 : 2 vol. dijelova razrjeđen vodom
Premazivanje
Disbon 404 Acryl-BodenSiegelmin. 2 x 200 ml/m2
kod umetanja pletiva povećana potrošnja materijala
Oblikovanje površine
Pospanje čipsom
Disboxid 948 Color-Chips
ca. 30 g/m2
Glatko premazivanje (vani)
Disbothan 446 PU-Klarschicht
ca. 150 ml/m2
Glatko premazivanje (unutra)
Disbon 405 Klar­siegel
ca. 130 ml/m2
Protuklizno premazivanje (vani)
Disbothan 446 PU-Klarschicht
Disbon 947 SlideStop Rough
Disbocolor 499 Verdünner
ca. 150 ml/m2
ca. 15 g/m2
ca. 8–15 ml/m2
Protuklizno premazivanje (unutra) 
Disbon 405 Klar­siegel
Disbon 947 SlideStop Fine
ca. 130 ml/m2
ca. 4 g/m2
Premazivanje kada za spremanje ulja
Temeljni premazca. 150–200 ml/m2
30 % razrjeđen vodom
Međupremazca. 400 ml/m2 nerazrjeđen
Završni premazca. 400 ml/m2 nerazrjeđen

Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 5 °C, max. 30 °C.
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između dva prolaza bi trebalo pri 20 °C iznositi najmanje 5 sati, kod premaza prema AgBB ispitivanju najmanje 24 sata. Dorađivati se može sa Disbon 404 Acryl-BodenSiegel i Disbon 405 Klarsiegel nakon ca. 5 sati, a sa Disbothan 446 PU-Klarschicht nakon ca. 1 dan.
Navedeno vremensko razdoblje se skraćuje pri višim, a produljuje pri nižim temperaturama.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 5 sati prohodno. Nakon ca. 3 dana mehanički opteretivo. Pri nižim temperaturama odgovarajuće dulje.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu sa vodom ili toplom sapunicom.

Njemački certifikat

 • 1-1077 Opći certifikat za premazivanje spremnika za sakupljanje ulja MPA Karlsruhe
 • 1-1241 Opće tehničko dopuštenje za korištenje u prostorima za boravak ljudi Z-156.605-638, Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin
 • 1-1157 Ispitivanje protukliznosti R10
  Berufsgenossenschaftliches Institut, St. Augustin
 • 1-1158 Ispitivanje protukliznosti R10
  Berufsgenossenschaftliches Institut, St. Augustin

Obratiti pažnju

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekuće i stvrdnute materijale zbrinjavati kao otpatke boja koje sadrže otapala ili druge opasne tvari.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(i); 140 g/l; maks. 50 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-LW01

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanje

EN 13813
Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" (siječanj 2003.) utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole. Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.de

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija