Proizvodi | Podni premazi | Za stambene i poslovne p... | Disbon 400 BodenFinish

Disbon 400 BodenFinish

Jednokomponentni disperzivni premaz za podne površine otporan na otiranje - vani i unutra. Odobreno za spremnike za ulje u unutarnjim prostorima.

  Primjena

  Disperzivni premaz za mineralne podne površine – vani i unutra – izložene normalnom opterećenju od hodanja i kretanja. Ne primjenjuje se za površine po kojima se vozi, na podovima na kojima stoji voda ili su izložene trajnom opterećenju.
  Službeno odobren premaz za spremnike za naftu i ulje unutar zatvorenih zgrada za skladištenje ložulja EL, dizelskog goriva kao i neupotrebljavanog ulja za motore i mjenjače.

  Svojstva materijala

  • bez mirisa
  • razrjeđuje se vodom
  • neškodljiv za okoliš
  • otpornost na ulje
  • otpornost na ribanje

  Osnova materijala

  Disperzija

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Standard:
   2,5 l, 5 l, 12,5 l plastična kanta
  • ColorExpress:
   12,5 l plastična kanta

  Nijanse

  • Standard:
   2,5 l, 5 l plastična kanta: Hellgrau, Kieselgrau, Mittelgrau
   12,5 l plastična kanta: Hell­grau, Kieselgrau, Mittelgrau, Betongrau
   Posebne nijanse dostupne na upit.
  • ColorExpress:
   Nijansira se u ColorExpress sustavu u više od 28.000 nijansi. Mogućnost ekskluzivnog oblikovanja u boji u nijansama iz FloorColor kolekcije. Ovisno o nijansi, na ColorExpress stanicama miješati bazu 1, bazu 2 ili bazu 3.

  Promjene u nijansi i kredne pojave moguće pod utjecajem UV zraka i atmosferilija. Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline i sl.) mogu izazvati promjene u nijansi. Ako se premaz izlaže brušenju može doći do pojave ogrebotina na površini, što ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

  Stupanj sjaja

  Svilenkasto mat.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
  Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 2 godine. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 °C.

  Gustoća

  ca. 1,3 g/cm3

  Debljina suhog filma

  ca. 45 µm/100 ml/m2

  Difuzijski otpor µ (H2O)

  ca. 2.500

  Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

  210 mg/30 cm2

  Istezanje do pucanja prema DIN 53504

  ca. 40 %

  Prikladne podloge

  Mineralne podloge kao što su beton, estrih, žbuka, opeka i podne površine s čvrstim starim premazima bez tvari koje omekšavaju.
  Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez slobodnih čestica, prašine, ulja, masnoća, otarina guma i drugih tvari koje razdvajaju. Podloge od cementne žbuke, poboljšane umjetnom smolom, potrebno je prije nanošenja provjeriti izradom testnog uzorka.
  Vučna čvrstoća površine podloge ne smije biti ispod 1,0 N/mm2.
  Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen:
  Beton i cementni estrih: max. 5 tež.%
  Anhidritni estrih: max. 1 tež.%
  Magnezitni estrih: 2 – 4 tež.%
  Tvrdi drveni estrih: 4–8 tež.%

  Priprema podloge

  Podlogu prikladnim mjerama pripremiti tako da ispunjava navedene zahtjeve. S premazanih površina odstraniti premaze koji ne drže odnosno premaze boja koji ne vežu čvrsto.
  Jednokomponentne premaze koji čvrsto vežu i stare disperzivne premaze bez omekšivača koji dobro prijanjaju očistiti. Krute dvokomponentne premaze koji čvrsto vežu očistiti, obrusiti ili grundirati sa Disbon 481 EP-Uniprimer. Raspukline i nedostatke u podlozi tijesno površinski ispuniti sa Disbocret PCC mortovima.

  Priprema materijala

  Materijal je gotov za uporabu. Prije obrade temeljito promiješati.

  Način primjene

  Materijal se nanosi četkom, valjkom ili špricanjem (Airless, bez filtera, sapnica 0,013 - 0,015 inča).

  Sistem nanošenja na površinu

  Mineralne podloge
  Temeljni premaz (unutarnji):
  Sa Disbon 400 BodenFinish, razrjeđen sa 30% vode.

  Temeljni premaz (vanjski):
  Sa Capasol LF Konzentrat, razrjeđen vodom u omjeru 1 : 2, ili sa OptiGrund, nerazrjeđen.

  Premazivanje:
  Podloge bez pukotina:
  Premazati dva puta sa nerazrjeđenim Disbon 400 BodenFinish.

  Premazivanje kada (spremnika) za ulje:
  Kad se koristi za premazivanje kada za ulje nanijeti najmanje jedan temeljni premaz i dva nerazrjeđena završna premaza. Paziti na najmanju potrošnju (950 ml/m2). Premazi koji slijede jedan za drugim se radi izbjegavanja nedostataka izvode u različitim nijansama. Kako bi pojedini premazi bili vidljivi, 2. i 3. premaz uvijek izvoditi tako da od prethodnog premaza ostane vidljiva traka širine 1 cm. Po završetku premazivanja na dobro vidljivom mjestu staviti pločicu s podacima o premaznom materijalu, datumu izvođenja i izvođaču radova. Odgovarajuće pločice se mogu naručiti kod Caparola.
  Napomena: Nije otporan na bio-dizel.

  Alternativno oblikovanje površine
  Posipanje čipsom:
  Disboxid 948 Color-Chips posipati u svježi premaz i površinu lakirati glatko ili protuklizno.

  Glatko lakiranje:
  Na površinu nanijeti Disbothan 446 PU-Klarschicht u vanjskim prostorima ili u unutarnjim prostorima Disbon 405 Klarsiegel.

  Protuklizno premazivanje:
  Na površinama vani:
  Disbothan 446 PU-Klarschicht: 100 tež%
  Disbon 947 SlideStop Rough: 10 tež%
  Disbocolor 499 Verdünner: 5–10 tež%

  Na površinama unutra:
  Disbon 405 Klarsiegel: 100 tež%
  Disbon 947 SlideStop Fine: 3 tež%Gew.-%

  Službeni propisi za premazivanje kada (spremnika) za ulje
  Područja primjene
  Proizvod je pogodan za premazivanje betona, žbuka i estriha za podove i spremnike za skupljanje i držanje ulja u zatvorenim prostorima, za:
  • spremnici (kade) u kojima se drži loživo ulje tip El prema DIN 51 603-1
  • nerabljeno ulje za mjenjače
  • mješavina zasićenih i aromatskih ugljikovodika sa sadržajem aromata
  Poštivati sve zahtjeve općih dopuštenja za premazivanje kada (spreminika) za prikupljanje ulja (ispušteno/iscureno. Njemački opći certifikat dostupan na zahtjev.

  Građevni preduvjeti
  Građevnim mjerama spriječiti pukotine od sjedanja i sušenja u zidovima (stijenama) i na dnu (podnožju) kada i prostora za spremanje i držanje (npr. nazubljenje, usidrenje, oklop, armatura i sl.). U obzir uzeti "pritisak tekućine" u slučaju utovarivanja. Fuge od pomicanja u području kada za spremanje nisu dopuštene. Površine od betona, žbuke i estriha moraju biti nosive i bez nedostataka. Unutarnji rubovi moraju biti izvedeni kao užljebljenja. Žbuka i estrih moraju čvrsto vezati (prijanjati) uz noseće elemente odnosno zidove i podnožje. Njihova površina se ne smije zaglađivati čeličnom žlicom već se mora otrti drvenom daskom. Naknadno posipanje cementnim prahom nije dopušteno. Otvori za cijevi u području ispod maksimalno moguće razine tekućine u kadama i prostorima za spremanje nisu dopušteni.
  Površine od betona, žbuke i estriha moraju biti stare najmanje 28 dana i suhe prije nego što se mogu premazivati. Za kvalitetu podloga važe slijedeće norme i smjernice, uvijek u najnovijem izdanju:
  • Žbuka DIN EN 998-1: 2003-09 and DIN V 18 550: 2005-04 – grupa žbuka i mortova CS IV ili PIII
  • Beton DIN EN 206-1: 2001-07, DIN 1045-2: 2001-07, DIN 1045-3: 2001-07
  • Estrih DIN EN 13813: 2003-01 i DIN 18 560-3: 2006-03, tablica 1 - klasa čvrstoće C25/F4 u kombinaciji sa DIN 18 560-1: 2004-04, paragraf 7.5

  Djelovanje vode sa stražnje strane premaza se mora izbjeći. Građevinu je potrebno propisno zabrtviti sukladno odgovarajućim normama. Trenutno važeći njemački standard: DIN 18195-4: 2008 - 08 Brtvljenje zgrada, brtvljenje protiv vlage u tlu (kapilarna voda, prianjajća voda) i curenje na temeljnu ploču i zidove, veličine i specifikacije. Tek kad postoje prethodni građevinski uvjeti, smije se nanijeti premaz, jer on samo tada može ispuniti svoju svrhu.

  Potrošnja

  Podni premaz
  Temeljno premazivanje (unutra)
  Disbon 400 BodenFinish ca. 150–200 ml/m2
  30 % razrjeđen vodom
  Temeljno premazivanje (vani)
  CapaSol LF Konzentrat ca. 150–200 ml/m2
  1 : 2 vol % razrjeđen vodom
  Premazivanje
  Disbon 400 BodenFinish min. 2 x 200 ml/m2
  Oblikovanje površine
  Posipanje čipsom
  Disboxid 948 Color-Chips
  ca. 30 g/m2
  Glatka izvedba (vani)
  Disbothan 446 PU-Klarschicht
  ca. 150 ml/m2
  Glatka izvedba (unutra)
  Disbon 405 Klar­siegel
  ca. 130 ml/m2
  Protuklizna izvedba (vani)
  Disbothan 446 PU-Klarschicht
  Disbon 947 SlideStop Rough
  Disbocolor 499 Verdünner
  ca. 150 ml/m2
  ca. 15 g/m2
  ca. 8–15 ml/m2
  Protuklizna izvedba (nutra) 
  Disbon 405 Klar­siegel
  Disbon 947 SlideStop Fine
  ca. 130 ml/m2
  ca. 4 g/m2
  Premazivanje spremnika za ulja
  Temeljni premaz ca. 150–200 ml/m2
  30 % nerazrjeđen vodom
  Međupremaz ca. 400 ml/mnerazrjeđen
  Pokrivni premaz ca. 400 ml/mnerazrjeđen

  Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Min. 5 °C, max. 30 °C.
  Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

  Vrijeme čekanja

  Vrijeme čekanja između dva prolaza bi trebalo pri 20 °C iznositi najmanje 6 sati.
  Navedeno vremensko razdoblje se skraćuje pri višim, a produljuje pri nižim temperaturama.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 6 sati prohodno.
  Ako se dorađuje sa Disbon 404 Acryl-BodenSiegel i Disbon 405 Klarsiegel nakon ca. 6 sati se može premazivati, a sa Disbothan 446 PU-Klarschicht nakon ca. 1 dan. Nakon ca. 3 dana mehanički opteretivo. Pri nižim temperaturama odgovarajuće dulje.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu sa vodom ili toplom sapunicom.

  Njemački certifikat

  • 1-1039: Opći certifikat za premazivanje spremnika za sakupljanje ulja
   MPA Karlsruhe

  Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekuće i stvrdnute materijale zbrinjavati kao otpatke boja koje sadrže otapala ili druge opasne tvari.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  A(i); 140 g/l; maks. 50 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-LW01

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
  Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

  CE označavanje

  DIN EN 13813
  Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" (siječanj 2003.) utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole. Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.de

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno - tehnički list
 • Informacije

 • DoP_Disbon_400_HR