Proizvodi | Podni premazi | Za industrijske podove | Disboxid Parkhaus-System...

Disboxid Parkhaus-System OS 8

Sustav za premazivanje podova prema RiLi-SIB 2001 DafStb, za stajne i vozne površine u podzemnim i nadzemnim garažama.
Za natkrivene vozne površine, bez premoštavanja pukotina.

  Uvod

  Disboxid Parkhaus-System OS 8
  Disboxid PHS-System OS 8 služi za premazivanje unutarnjih podnih površina u podzemnim i nadzemnim garažama, kod kojih se ne zahtijeva premošćivanje pukotina. Sustav ima debljinu sloja od 2,5 mm i sastoji se od slijedećih sistemskih proizvoda:

  Sastav Naziv proizvoda
  Temeljni premaz Disboxid 460 EP-Ground punjen sa Disboxid 942 Mischquarz 0,1-0,4 mm
  Posipanje pijeskom Kvarcni pijesak 0,3-0,8 mm
  Završni sloj Disboxid 464 EP-Decksiegel

  Područje primjene

  Za sve betonske, mehanički i kemijski otporne garažne površine (horizontalne stajne i vozne površine kao i parkirne, navozne i silazne rampe) u unutarnjim prostorima.

  ■ sprječavanje apsorpcije štetnih tvari otopljenih u vodi
  ■ poboljšanje kemijske otpornosti
  ■ poboljšanje otpornosti na habanje
  ■ poboljšanje prionjivosti

  Podogne podloge

  Sve mineralne podloge u unutarnjim prostorima.
  Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez slobodnih komadića, prašine, ulja, masnoća, otarina guma i drugih tvari koje razdvajaju.
  Cementne, umjetnom smolom obogaćene mase za izravnavanje provjeriti jesu li prikladne za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine.
  Srednja vrijednost vlačne čvrstoće površine podloge mora u sredini iznositi 2,0 N/mm2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,5 N/mm2.

  Podloge moraju imati svoju ujednačenu vlažnost:
  Beton i cementni estrih maks. 4 tež.% (CM-Metoda)
  Metode ispitivanja za navedene vrijednosti prema DAfStb, smjernica za održavanje, dio 3.
  Uzlaznu vlagu koja se pojavljuje eliminirati.

  Priprema podloge

  Kod mineralnih podloga i tvrdog asfalta:
  Postojeću sementnu podlogu treba obraditi prikladnim metodama, poput primjerice, obrade mlazom kuglica, pri čemu, uz istodobno usisavanje, nema prašine.
  Stupanj skidanja sloja smanjene čvrstoće ovisi o pritisku, kao i o vrsti i količini sredstva kojim se obrađuje. Brušenje je dopušteno samo na manjim površinama (obrada rubova), izuzetak je priprema tehnikom dijamantnog brušenja za uklanjanje slojeva smanjene čvrstoće.
  Osim toga, treba poštovati upute u radnom biltenu BEB udruženja (saveznog udruženja za estrih i beton) KH-0/U* i radnog biltena BEB udruženja KH 3* kao i tablicu 2.5 smjernice za zaštitu i obnovu betonskih građevnih elemenata, dio 2, "Njemačke komisije za armirani beton”.
  Proboje i šupljine u mineralnoj podlozi treba zapuniti mortovima Disbocret®-PCC-Mörtel ili Disboxid EP Mörtel u ravnini s površinom.

  * Savezno udruženje za estrihe i obloge e.V., 53842 Troisdorf-Oberlar

  Priprema

  Disboxid 460 EP-Ground:
  Učvršćivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće (maks. 400 okr/min) snažno miješati dok ne nastane ravnomjerna nijansa bez pruga. Materijal staviti u dovoljno veliku posudu i dodati Disboxid 942 Mischquarz (omjer miješanja 1:1 tež.dijelova). Još jednom temeljito promiješati, dok ne nastane ravnomjerna masa za izravnavanje i ispunu. 

  Disboxid 464 EP-Decksiegel:
  Prije spajanja obiju komponenata, najprije promiješati osnovnu masu. Učvršćivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće (maks. 400 okr/min) snažno miješati dok ne nastane ravnomjerna nijansa bez pruga. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati. Materijal se ne smije razrjeđivati. Na nagnutim, kosim ili okomitim površinama (rampe, navozi itd.) materijalu, ovisno o nagibu, dodati 1-3 tež.% Disboxid 952 Stellmittel.

  Sistem nanošenja na površinu

  Grundiranje masom za ispunu
  Na pripremljenu podlogu izliti smjesu Disboxid 460 EP-Ground i Disboxid 942 Mischquarz (0,1-0,4 mm) i špahtlom za izravnavanje od nehrđajućeg čelika ili nazubljenom letvom od tvrde gume (raklom) ravnomjerno razdijeliti. Svježu masu za grundiranje obilno posipati sa Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4-0,8 mm).
  Potrošnja:
  Disboxid 460 EP-Ground ca. 800 g/m²
  Disboxid 942 Mischquarz ca. 800 g/m²
  Napomena: Stvarne dubine hrapavosti temelje se na metodi posipanja površine pijeskom prema Smjericama DAfStb, Direktiva o popravljanju Dio 3: Određivanje hrapavosti.

  U skladu s odgovarajućim hrapavosti dodatno: 
  0,5 mm: 0,3 kg/m² + 0,3 kg/m² Disboxid 942 Mischquarz
  1,0 mm: 0,45 kg/m² + 0,45 kg/m² Disboxid 942 Mischquarz

  Posipanje:

  Disboxid 943 Einstreuquarz ca. 3.000 g/m² 
  Napomena: Kod jako hrapavih i jako upojnih podloga se površina po potrebi prije nanošenja temeljne mase za izravnavanje i grundiranje Disboxid 460 EP-Ground mora natopiti i grundirati da se zapune sve pore, a kod opasnosti od pojave uzlazne vlage sa Disboxid 462 EP-Siegel Neu.

  Završni sloj
  Disboxid 464 EP-Decksiegel ravnomjerno nanijeti križnim pokretima na posipanu temeljnu masu za izravnavanje i grundiranje valjkom srednje duge dlake.
  Potrošnja: Disboxid 464 EP-Decksiegel ca. 700–900g/m²

  * Vrijednosti su dane za 20 ° C i 60% relativne vlažnosti zraka
  ** Količina završnog sloja ovisi o hrapavosti podloge i površini, povišenoj temperaturi za vrijeme nanošenje, kao i odabranom alatu.

  Napomena: Spojevi na građevne elemente koji se izdižu uvis se moraju izvesti kao užljebljenja odnosno zaobljenja (vidjeti sliku 1 i 2). Fuge na podnim površinama izvesti kako je prikazano na slici 3 odnosno 4.
  Bild 8 (031627_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_1.jpg) Bild 9 (031628_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_Fugen_2.jpg)
  Slika 1:
  Spoj na uzlazne elemente pomoću užljebljenja/zaobljenja (holker)
  (1) Betonska ploča
  (2) Holker od Disboxid 415 EP-Mörtel ili Disboxid EP-Mörtelbelag
  (3) Premaz Disboxid Parkhaus-System
  Slika 2:
  Priključak na uzlazne elemente pomoću užljebljenja s izradom fuge
  (1) Betonska ploča
  (2) Holker od 415 EP-Mörtel ili Disboxid EP-Mörtelbelag
  (3) Premaz Disboxid Parkhaus-System
  (4) Brtvljenje fuge sa Disbothan 221 Fugendicht

  Bild 10 (031629_SM_DG_PHS_Fugenausbildung_Bodenflaechen_3.jpg) Bild 11 (031630_SM_DG_PHS_Fugenprofil_1.jpg)
  Slika 3:
  Izrada fuge na podnim površinama. Mjere i izrada fuga prema IVD-uputi br. 1
  (1) Premaz Disboxid Parkhaus-System
  (2) Profil fuge za punjenje
  (3) Brtvljenje fuge sa Disbothan 240 PU-Dichtstoff
  Slika 4:
  Izrada fuga na podnim površinama sa gotovim profilom za fuge.
  (1) Gotovi profil za fuge
  (2) Disboxid 415 EP-Mörtel ili Disboxid EP-Mörtel
  (3) Premaz Disboxid Parkhaus-System

  Vrijeme čekanja

  Vrijeme čekanja između nanošenja temeljnog sloja za ispunu i pokrivnog sloja pri 20°C mora iznositi najmanje 12 sati. Navedeno razdoblje se kod viših temperatura skraćuje, kod nižih produljuje.

  Radna temperatura

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Min. 10 °C, max. 30 °C
  Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge uvijek treba biti 3 °C iznad temperature rosišta.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 16 sati se može hodati, a nakon ca. 7 dana je potpuno stvrdnuto.
  Niže temperature produljuju proces stvrdnjavanja. Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca. 24 sata pri 20 °C) nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer inače može doći do poremećaja na površini i smanjene sposobnosti vezanja za podlogu. Posebno kod obrade na temperaturi ispod 150C treba paziti na to da površine tijekom stvrdnjavanja budu zaštićene od vlage (također i vlage u zraku), jer inače može doći do pojave bijelih obojenja.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu sa Disboxid 419 Verdünner.

  Uvod

  Upute o opasnostima i sigurnosni savjeti, šifre opasnih tvari i zbrinjavanje otpada kao i HOS i CE oznake prema EN 13813 i EN 1504-2 za pojedine komponente sistema.
  Molimo obratiti pažnju na Tehničke informacije za pojedini proizvod:
  Disboxid 460 EP-Ground
  Disboxid 464 EP-Decksiegel

  Njemački certifikat

  Aktualni certifikati na upit.

  Detaljnije

  Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
  Pri izvođenju radova poštivati upute za obradu Disbon Zaštita objekata.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr