Proizvodi | Podni premazi | Za industrijske podove | Disboxid Parkhaus-System...

Disboxid Parkhaus-System OS 11 a Neu

Sustav podnih premaza za premoštavanje pukotina prema RiLi-SIB 2001 DafStb i ZTV-ING za sustave za zaštitu površina klase OS-F za stajne i vozne površine u podzemnim i nadzemnim garažama
Dvoslojni sustav za vozne površine izložene vremenskim utjecajima sa dinamičkim premoštavanjem pukotina do –20 °C, opcionalno sa pokrivnim lakom otpornim na UV zračenje.

  Uvod

  Disboxid Parkhaus-System OS 11a Neu namijenjen je za premazivanje unutarnjih podnih površina u podzemnim i nadzemnim garažama kod kojih se zahtijeva dinamičko premoštavanje pukotina. Sustav ima debljinu sloja ≥ 4,5 mm i sastoji se od slijedećih sistemskih proizvoda:

  Sastav Proizvod
  Temeljni premaz Disboxid 961 EP-Grund
  ili temeljni premaz 
  (za podloge osjetljive na vlagu)
  Disboxid 920 PHS-Grund N
  Međusloj za premoštavanje pukotina Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N
  Habajući sloj Disboxid 922
  PHS-Verschleißschicht N
  Završni sloj Disboxid 923
  PHS-Deckschicht N
  ili završni sloj koji ne žuti Disboxid 924
  PHS-Versiegelung N

  Područje primjene

  Disboxid Parkhaus-Systeme OS 11a Neu
  Vodoravne stajne i vozne površine u podzemnim i nadzemnim garažama, vani i unutra. Za mineralne podne površine s pukotinama blizu površine, čak i u području prskanja i raspršivanja otopljene soli. Nije prikladno za površine trajno opterećene gustim prometom.

  Vezivo

  Disboxid 961 EP-Grund:
  Niskoviskozna specijalno formulirana 2K epoksidna smola, total solid prema Deutscher Bauchemie.

  Disboxid 920 PHS-Grund N:

  Niskoviskozna, specijalno formulirana 2K epoksidna smola, total solid prema Deutscher Bauchemie. Za podloge osjetljive na vlagu. 

  Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N:

  Pigmentirani, vrlo elastični samorazljevni 2K poliuretan, total solid prema Deutscher Bauchemie. 

  Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N:

  Pigmentirani, žilavo elastični, samorazljevni 2K poliuretan, total solid prema Deutscher Bauchemie. 

  Disboxid 923 PHS-Deckschicht N:

  Pigmentirana, elastificirana 2K epoksidna smola. Otporna na otiranje, pripremljena za nanošenje valjkom, bez otapala. 

  Disboxid 924 PHS-Versiegelung N:

  Pigmentirani, žilavo elastični 2K poliuretan, ne žuti, na bazi otapala.

  Stupanj sjaja

  • Disboxid 923 PHS-Deckschicht N:
   Sjajni
  • Disboxid 924 PHS-Versiegelung N:
   Svilenkasto mat

  Tehnički podaci

  Disboxid 961
  EP-Grund
  Disboxid 920
  PHS-Grund N
  Disboxid 921 **
  PHS-
  Zwischenschicht N
  Disboxid 922 **
  PHS-
  Verschleißschicht N
  Disboxid 923
  PHS-
  Deckschicht N
  Disboxid 924
  PHS-
  Versiegelung N
  Gustoća ca. 1,1 g/cm3 ca. 1,1 g/cm3 ca. 1,2 g/cm3 ca. 1,2 g/cm3 ca. 1,45 g/cm3 ca. 1,45 g/cm3
  Omjer miješanja
  Temeljna masa:
  Učvršćivač:
  2 tež. dijela 
  1 tež. dio
  3 tež. dijela 
  1 tež. dio
  10 tež. dijelova 
  23 tež. dijela
  3 tež. dijela 
  1 tež. dio
  4 tež. dijela 
  1 tež. dio
  78 tež. dijelova 
  22 tež. dijela
  Potrošnja Grundiranje:
  ca. 300–500 g/m2

  Grubo zaravnavanje
  (kratz):

  ca. 800 g/mm/m2
  + ca. 800 g/mm/m2 Disboxid 942 Mischquarz

  Posipanje:
  ca. 800–1.000 g/m2
  Disboxid 943 Einstreuquarz
  Grundiranje:
  ca. 300–500 g/m2

  Grubo zaravnavanje
  (kratz)
  :

  ca. 800 g/mm/m2
  + ca. 800 g/mm/m2 Disboxid 942 Mischquarz
  ca. 12 g/mm/m2
  Disboxid 952 Stellmittel

  Posipanje:
  ca. 800–1.000 g/m2 Disboxid 943 Einstreuquarz
  ca. 2.000 g/m2 ca. 1.600 g/m2
  + 300 g/m2 Disboxid 942 Mischquarz

  Posipanje:
  višak ca.
  4–6 kg/m2 sa Disboxid 943 Einstreuquarz
  ca.
  600–800 g/m2 ****
  ca.
  600–800 g/m2 ****
  ovisno o hrapavosti dodatno:

  Dodatno:
  0,5 mm:
  ds *** od 0,6 kg/m2
  1,0 mm:
  ds *** od 1,1 kg/m2
  eovisno o hrapavosti dodatno:

  Dodatno:
  0,2 mm:
  ds *** od 0,15 kg/m 2
  + 20 tež. dijelova.-% Disboxid 942 Mischquarz
  Vrijeme obradivosti* ca. 20 min ca. 30 min ca. 30 min ca. 25 min ca. 30 min ca. 25 min
  Sušenje *
  Može se obrađivati
  Može se hodati
  Lagano meh. opteretivo 
  Potpuno stvrdnuto
  nakon ca. 8–24 sati
  nakon ca. 8 sati

  nakon ca. 7 dana
  nakon ca. 8–24 sati
  nakon ca. 12 sati

  nakon ca. 7 dana
  nakon ca. 9–24 sati
  nakon ca. 15 sati

  nakon ca. 7 dana
  nakon ca. 12 sati
  nakon ca. 9 Std.
  nakon ca. 1 dan
  nakon ca. 5 dana
  nakon ca. 20 sati
  nakon ca. 8 sati
  nakon ca. 3 dana
  nakon ca. 7 dana
  nakon ca. 24 sata
  nakon ca. 24 sata
  nakon ca. 3 dana
  nakon ca. 7 dana
  Temperatura obrade
  Minimalna
  Maksimalna
  10 °C
  30 °C
  Vlačna čvrstoća vezanja > 1,5 N/mm2
  Hvatanje 61 Skt. 66 Skt.
  Otpornost na trošenje 
  (otiranje) prema  DIN EN 660-1
  0,1 g/ 2000 dvostrukih hodova 0,7 g/ 2000 dvostrukih hodova
  Klase.premoštavanja.pukotina IIT+V (-20°)
  Debljina sloja ≥ 4,5 mm
  * orijentacione vrijednosti pri 20 °C i 60% relativne vlažnosti zraka
  ** pridržavati se dodatka za dodatnu hrapavost prema RiLi-StB DafStB
  *** dodatak za debljinu sloja
  **** eophodna debljina završnog sloja ovisi o hrapavosti površine, temperaturi prilikom nanošenja, kao i upotrijebljenom alatu

  Veličina pakiranja / Nijansa

  Proizvod Pakiranje Nijansa
  Disboxid 961
  EP-Grund
  25 kg pakiranje:
  16,67 kg limena kanta (masa)
  8,33 kg limena doza (učvršćivač)
  600 kg pakiranje:
  200 kg bačva (masa) 2 x
  200 kg bačva (učvršćivač) 1 x
  Transparentna
  Disboxid 920
  PHS-Grund N
  25 kg pakiranje:
  18,75 kg limena kanta (masa)
  6,25 kg limena doza (učvršćivač)
  720 kg pakiranje:
  180 kg bačva (masa) 3 x
  180 kg bačva (učvršćivač) 1 x
  Transparentna
  Disboxid 921
  PHS-Zwischenschicht N
  30 kg pakiranje:
  9 kg limena kanta (masa)
  21 kg limena doza (učvršćivač)
  Kieselgrau
  Disboxid 922
  PHS-Verschleißschicht N
  27 kg pakiranje:
  20,25 kg limena kanta (masa)
  6,75 kg limena doza (učvršćivač)
  Hellbeige
  Disboxid 923
  PHS-Deckschicht N
  32,5 kg pakiranje:
  26 kg limena kanta (masa)
  6,5 kg limena doza (učvršćivač)
  Kieselgrau
  Posebni tonovi na upit
  Disboxid 924
  PHS-Versiegelung N
  32,5 kg pakiranje:
  25,35 kg limena kanta (masa)
  7,15 kg limena doza (učvršćivač)
  Kieselgrau
  Posebni tonovi na upit

  Napomena: Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće su pod utjecajem UV zračenja i atmosferilija (osim Disboxid 924 PHS-Versiegelung N).
  Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje. Prije nanošenja posebnih nijansi, potrebna je izrada probnog premaza (punilo može utjecati na nijansu, posebno ako su korištene svijetlo obojeni pigmenti). Brušenje može izazvati pojavu oštećenja po površini, što ne utječe na funkcionalna svojstva materijala.

  Skladištenje

  Proizvod Način skladištenja Trajnost
  Disboxid 961
  EP-Grund
  Na suhom i hladnom, bez smrzavanja 12 mjeseci,
  originalno zapakirano
  Disboxid 920
  PHS-Grund N
  Na suhom i hladnom, bez smrzavanjaa 24 mjeseca,
  originalno zapakirano
  Disboxid 921
  PHS-Zwischenschicht N
  Na suhom i hladnom, bez smrzavanja 12 mjeseci,
  originalno zapakirano
  Disboxid 922
  PHS-Verschleißschicht
  Na suhom i hladnom, bez smrzavanja 12 mjeseci,
  originalno zapakirano
  Disboxid 923
  PHS-Deckschicht N
  Na suhom i hladnom, bez smrzavanja 12 mjeseci,
  originalno zapakirano
  Disboxid 924
  PHS-Versiegelung N
  Na suhom i hladnom, bez smrzavanja 12 mjeseci,
  originalno zapakirano

  Pri nižim temperaturama materijale prije obrade skladištiti na ca. 20 °C.

  Podogne podloge

  Sve mineralne podloge u unutarnjim prostoima. Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez slobodnih komadića, prašine, ulja, masnoća, otarina guma i drugih tvari koje razdvajaju.
  Cementne, umjetnom smolom obogaćene mase za izravnavanje provjeriti jesu li prikladne za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine.
  Srednja vrijednost vučne čvrstoće površine podloge mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,0 N/mm2.
  Podloge moraju imati svoju ujednačenu vlažnost: Beton i cementni estrih maks. 4 tež.%. Uzlaznu vlagu koja se pojavljuje eliminirati.

  Priprema podloge


  Podlogu prikladnim mjerama, kao npr. sačmarenjem ili glodanjem tako prirediti da budu ispunjeni navedeni zahtjevi. Izboje (cvjetanja) i nedostatke na podlozi zapuniti sa mortovima Disbocret® PCC-Mörteln ili Disboxid EP-Mörteln.

  Priprema

  Disboxid 961 EP-Grund odn. Disboxid 920 PHS-Grund N
  Učvršćivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće (maks. 400 okr/min) snažno miješati dok ne nastane homogena smjesa bez pruga. Materijal preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati. Ako se Disboxid 920 PHS-Grund N koristi kao masa za grbo zaravnavanje (kratz), dodati 1,5 - 2 tež.% sredstva Disboxid 952 Stellmittel. 

  Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N i Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N

  Učvršćivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće (maks. 400 okr/min) snažno miješati dok ne nastane ravnomjerna nijansa bez pruga. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati. Pijesak za ispunu se dodaje tek nakon prelijevanja u drugu posudu, tako da klizi polako u smjesu. Na nagnutim, kosim ili okomitim površinama (rampe, navozi, potpornji itd.) materijalu, ovisno o nagibu, dodati 1-5 tež.% sredstva Disboxid 952 Stellmittel.

  Disboxid 923 PHS-Deckschicht N i Disboxid 924 PHS-Versiegelung N

  Prije spajanja dviju komponenata najprije promiješati osnovnu masu. Učvršćivač dodati masi. Mješalicom koja se okreće polako (maks. 400 okr/min) snažno miješati dok ne nastane ravnomjerna nijansa bez pruga. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.

  Sistem nanošenja na površinu

  Temeljni premaz

  Upojne mineralne podloge:
  Zamiješani Disboxid 961 EP-Grund izliti na površinu i ravnomjerno razdijeliti gumenom letvom (rakla). Radi izbjegavanja sjajnih mjesta doraditi valjkom srednje duge dlake ili četkom za lakiranje.

  Upojne mineralne podloge osjetljive na vlagu:
  Disboxid 920 PHS-Grund N koristiti kako je prethodno opisano.
  Potrošnja:
  Disboxid 920 PHS-Grund N
  odn.
  Disboxid 961 EP-Grund ca. 300–500 g/m2
  Svježi temeljni sloj ravnomjerno posipati sa Disboxid 943 Einstreuquarz. Nakon stvrdnjavanja odstraniti suvišni pijesak.
  Potrošnja:
  Disboxid 943 Einstreuquarz ca. 800 g/m2

  Fino zaglađivanje (kratz)
  Hrapave, porozne podloge nakon grundiranja fino zagladiti (kratz) - (debljina sloja 0,5-2,0 mm). 
  Potrošnja:
  Disboxid 920 PHS-Grund N
  odn. 
  Disboxid 961 EP-Grund ca. 800 g/mm/m2
  Disboxid 942 Mischquarz ca. 800 g/mm/m2
  Ako se koristi Disboxid 920 PHS-Grund N dodati ca. 12 g/mm/m2 Disboxid 952 Stellmittel. Struganu masu ravnomjerno posipati sa Disboxid 943 Einstreuquarz. Nakon stvrdnjavanja mase odstraniti suvišni pijesak.
  Potrošnja:
  Disboxid 943 Einstreuquarz ca. 800–1.000 g/m2

  Međupremaz
  Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N ravnomjerno nanijeti letvom od tvrde gume (raklom) i nakon ca. 10 minuta odzračiti bodljikavim valjkom, križnim pokretima. Veća hrapavost može dovesti do povećane potrošnje materijala.
  Potrošnja:
  Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N ca. 2.000 g/m2

  Dodatak za hrapavost:
  0,5 mm: ds od 0,6 kg/m2
  1,0 mm: ds od 1,1 kg/m2
  Ove vrijednosti potrošnje se moraju uračunati ovisno o odgovarajućoj hrapavosti površine.

  Habajući sloj
  Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N sa 20 tež.-% Disboxid 942 Mischquarz (0,1 - 0,4 mm) napuniti i i ravnomjerno nanijeti letvom od tvrde gume (rakla). Svježi premaz obilno posipati u nekoliko etapa (prolaza) sa Disboxid 943 Einstreuquarz (0,3-0,8 mm). Višak pijeska nakon stvrdnjavanja habajućeg sloja odstraniti. Veća hrapavost može dovesti do povećane potrošnje materijala.
  Potrošnja:
  Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N ca. 1.600 g/m2
  Disboxid 942 Mischquarz ca. 300 g/m2
  Disboxid 943 Einstreuquarz dodatno ca. 4–6 kg/m2

  Dodatak za hrapavost:
  0,2 mm: ds od 0,15 kg/m2
  Ovisno o hrapavosti, za vrijednost potrošnje se dodatno mora uračunati 20 tež.-% pijeska Disboxid 942 Mischquarz.

  Pokrivni premaz
  Disboxid 923 PHS-Deckschicht N ili Disboxid 924 PHS-Versiegelung N Razdijeliti ravnomjerno gumenom raklom na posipani habajući sloj kontra potezima i doraditi križnim pokretima valjkom srednje duge dlake. Pri uporabi sredstva Disboxid 924 PHS-Versiegelung N raditi alatima otpornim na otapala. 
  Potrošnja:
  Disboxid 923 PHS-Deckschicht N ca. 600–800 g/m2
  Disboxid 924 PHS-Versiegelung N ca. 600–800 g/m2

  Napomena: Spojevi na elemente koji se izdižu u vis se moraju izvesti kao žlijebovi (vidjeti sliku 1 i 2). Fuge na podnim površinama izraditi prema slici 3 odnosno 4.

  Bild 8 (031627_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_1.jpg) Bild 9 (031628_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_Fugen_2.jpg)
  Slika 1: Spoj na uzlazne elemente pomoću užljebljenja/zaobljenja (holker)
  (1) Betonska ploča
  (2) Holker od Disboxid 438 EP-Spachtel ili Disboxid EP-Mörtel
  (3) Premaz Disboxid Parkhaus-System
  Slika 2: Priključak na uzlazne elemente pomoću užljebljenja s izradom fuge
  (1) Betonska ploča
  (2) Holker od Disboxid 438 EP-Spachtel ili Disboxid EP-Mörtel
  (3) Premaz Disboxid Parkhaus-System
  (4) Brtvljenje fuge sa Disbothan 221 Fugendicht

  Bild 10 (031629_SM_DG_PHS_Fugenausbildung_Bodenflaechen_3.jpg) Bild 11 (031630_SM_DG_PHS_Fugenprofil_1.jpg)
  Slika 3: Izrada fuge na podnim površinama. Mjere i izrada fuga prema IVD-uputi br. 1
  (1) Premaz Disboxid Parkhaus-System
  (2) Profil fuge za punjenje
  (3) Fugenabdichtung mit geeigneter Fugenvergußmasse
  Slika 4: Izrada fuga na podnim površinama sa gotovim profilom za fuge.
  (1) Gotovi profil za fuge
  (2) Disboxid 438 EP-Spachtel ili Disboxid EP-Mörtel
  (3) Premaz Disboxid Parkhaus-System

  Vrijeme čekanja

  Vrijeme čekanja između nanosa temeljnog i međusloja mora pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka iznositi najmanje 8 sati, a najviše 24 sata, između međusloja i habajućeg sloja najmanje 10 sati i najviše 24 sata, a između habajućeg sloja i pokrivnog sloja / lakiranja najmanje 10 i najviše 24 sata.

  Radna temperatura

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Min. 10 °C, max. 30 °C
  Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge uvijek treba biti 3 °C iznad temperature rosišta. Kada se koristi Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 70%.

  Napomena: Posebno pri nižoj temperaturi podloge, zraka i materijala se potrošnja može povećati za ca. 200–300 g/m2.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon 24 sata prohodno, nakon ca. 3 dana lako mehanički opteretivo, a nakon 7 dana potpuno stvrdnuto. Niže temperature produljuju proces stvrdnjavanja (pri 10 °C prohodno nakon ca. 48 sati), a više temperature ga ubrzavaju (pri 30 0C prohodno nakon ca. 16 sati). Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca. 24 sata pri 20 °C) nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer inače može doći do poremećaja na površiniu i smanjenja vezanja za podlogu.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon uporabe ili kod duljih prekida u radu alat očistiti prikladnim razrjeđivačem (vidjeti tablicu).
  Proizvod Razrjeđivač
  Disboxid 920
  Disboxid 923
  Disboxid 961 
  Disboxid 419 Verdünner
  Disboxid 921
  Disboxid 922
  Disboxid 924
  Disbocolor 499 Verdünner

  Uvod

  Upute o opasnostima i sigurnosni savjeti, šifre opasnih tvari i zbrinjavanje otpada kao i HOS i CE oznaka za pojedine komponente sistema.
  Molimo obratiti pažnju na Tehničke informacije za pojedini proizvod:

  Disboxid 961 EP-Grund
  Disboxid 920 PHS-Grund N
  Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N
  Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N
  Disboxid 923 PHS-Deckschicht N
  Disboxid 924 PHS-Versiegelung N

  Njemački certifikat

  • 1-1105 Opća građevinska potvrda o ispitivanju OS 11a
   Neu Polymer-Institut, Flörsheim
  • 1-1106 Opća građevinska potvrda o ispitivanju UV OS 11a
   Neu Polymer-Institut, Flörsheim

  Detaljnije

  Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
  Pri izvođenju radova s materijalom poštivati upute za obradu Disbon Zaštita objekata.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr