Disboxid EP-Antistatik-System

EP-Antistatik-System za betonske i cementne estrihe.
Za provodljive, difuzivne podne premaze na betonskim i cementnim estrisima.
Pigmentirani, provodljivi 2K epoksidni premaz sa odvodnim otporima manjim od 106 Ohma prema DIN EN 61 340-4-1, DIN EN 1081 i
DIN IEC 61 340-5-1.
Disboxid 471 AS-Grund i Disboxid 472 AS-Deckschicht (završni sloj) za mehanički visoko opterećene podloge.
Disboxid 471 AS-Grund i Disboxid 467 Hartkornschicht za protuklizne površine, također ispitan i za ESD-područja prema DIN IEC 61 340-5-1 i DIN EN 61 340-4-5 (Walking Test). Bez dodatnog posipavanja kvarcom za normalno opterećene podne površine.

Uvod

Disboxid EP-Antistatik-System služi za izvedbu podnih premaza sa sposobnošću odvođenja statičkog elektriciteta i sastoji se od 5 proizvoda koji čine sustav. Odabir Inačice završnog premaza ovisi o mehaničkom opterećenju i željenoj protukliznosti površine. Sve komponente sustava odgovaraju zahtjevima strukovnog udruženja kemijske industrije za podne premaze sa odvodnom sposobnošću.

SastavProizvod
Temeljni premazDisboxid 462 EP-Siegel
Provodljiva bakrena trakaDisbon 973 Kupferband
Provodljivi međupremazDisboxid 471 AS-Grund
Završni sloj za mehanički visokoopterećene površineDisboxid 472 AS-Deckschicht
Protuklizni završni sloj za mehanički srednje opterećene površineDisboxid 467 E.MI Hartkornschicht
Alternativno je moguće također upotrijebiti i Disboxid 461 EP-Grund TS, Disboxid 463 EP-Grund SR iliDisboxid 420 E.MI Primer.

Područje primjene

Za unutarnje mineralne podne površine na kojima su propisani odvodni otpori RE ispod 106 Ohma, kao što su npr.:

 • prostorije u kojima se proizvode odnosno skladište tvari kod kojih postoji opasnost od eksplozije,
 • tvorničke hale industrije poluvodiča,
 • laboratoriji i prostori za medicinske svrhe sa elektronskim uređajima,
 • čekaonice u zračnim lukama,
 • prostori sa transportnim vozilima na elektronski pogon,
 • prostori sa elektrostatičkim pražnjenjem.

Vezivo

Disboxid 462 EP-Siegel:
Niskoviskozni, modificirani 2K epoksidni premaz, bez aromatskih otapala, -"total solid" prema Deutscher Bauchemie.

Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht:
Pigmentirani 2K epoksidni premaz sa finim česticama, "total solid" prema Deutscher Bauchemie.

Disboxid 471 AS-Grund:
Pigmentirtani vodljivi 2K vodeni epoksid, bez aromatskih otapala, -"total solid" prema Deutscher Bauchemie.

Disboxid 472 AS-Deckschicht:
Pigmentirani 2K epoksidni premaz, bez aromatskih otapala, -"total solid" prema Deutscher Bauchemie.

Stupanj sjaja

Sjajan (završni sloj)

Tehnički podaci

Disboxid 462 EP-SiegelDisboxid 467 E.MI
Hartkornschicht
Dixboxid 471 AS-GrundDisboxid 472 AS-Deckschicht
Gustoćaca. 1,1 g/cm3ca. 1,7 g/cm3ca. 1,1 g/cm3ca. 1,5 g/cm3
Debljina suhog filma pri 100g/m2ca. 95 µmu sredini ca. 250 µm
pri 600g/m2 potrošnje
ca. 25 µmca. 60 µm
Omjer miješanja
Temeljna masa:
Učvršćivač:
3 tež. dijela 
1 tež. dio
2 tež. dijela 
1 tež. dio
9 tež. dijelova 
1 tež. dio
4 tež. dijela 
1 tež. dio
Vrijeme obradeca. 40 Min.ca. 40 Min.ca. 90 Min.ca. 45 Min.
Potrošnjaca. 200–400 g/m2ca. 600 g/m2ca. 100 g/m2ca. 1,5–max. 2 kg/m2
Sušenje
Prohodan
Mehanički opteretiv
Potpuno stvrdnut
ca. 1 dan

ca. 1 dan
ca. 3 dana
ca. 7 dana
ca. 1 dan

ca. 1 dan
ca. 3 dana
ca. 7 dan
Otiranje po Taberu 
(CS 10/1000 U/1000 g)
nije mjerljiv50 mg/30 cm2
Orijentacione vrijednosti pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti.

Tablica kemijskih otpora

Otpornost na kemikalije prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C
SredstvoDisboxid
472467
Octena kiselina, 5%tna+ (V)+ (V)
Mliječna kiselina 10%na+/-+/-
Fosforna kiselina 50%na+/-+/-
Dušična kiselina 5 %na+ (V)+ (V)
Solna kiselina 30-32 %na+ (V)+ (V)
Sumporna kiselina 35 %na+ (V)+ (V)
Limunska kiselina 10%na++
Amonijak 25%ni (Salmiak)++
odikov peroksid 30 %tni+/-+/-
Etanol++
Ksilol++
Motorna ulja grupa 1 (ulje za Otto motore, Super i Normal)+ (V)+ (V)
Motorna ulja grupa 7a (Biodizel)+ (V)+
Motorno ulje++
Skydrol (tekućina za hidrauliku)++ (V)
Rashlad. tekućina za transformatore++
Objašnjenje znakova: + = 7 dana postojano, +/- = 1 dan postojano, (V) = obojenje

Veličina pakiranja / Nijansa

ProizvodVeličina pakiranjaNijansa
Disbopox 462 EP-Siegel25 kg pakiranje:
18,75 kg limena kanta (masa)
6,25 kg kanta (učvršćivač)
10 kg limeno kombi pakiranje
5 kg Blimeno kombi pakiranje
Transparentan
Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht40 kg pakiranje:
26,7 kg limena kanta (masa)
13,3 kg kanta (učvršćivač)
15 kg limeno kombi pakiranje
Kieselgrau
Steingrau
Disboxid 471 AS-Grund10 kg plastično kombi pakiranjeSchwarz
Disboxid 472 AS-Deckschicht30 kg pakiranje:
24 kg limena kanta (masa)
6 kg kanta (učvršćivač)
Kieselgrau
Steingrau
Disbon 973 Kupferband3 role od 16,5 m
Disboxid 975 Leitsetza 15 kontaktnih točaka
Specijalni tonovi boje u sivoj paleti dostupni na upit, a također i tonovi boje iz kolekcije FloorColor za podne premaze.
Napomena: uslijed dodavanja provodljivih karbonskih vlakana može, posebno kod specijalnih tonova boje, doći do utjecaja na njihov optički dojam. Kod svijetlih specijalnih nijansi boje treba prije početka radova napraviti probni premaz, budući da punilo utječe na nijansu i njenu pokrivnu moć.

Pri korištenju pakiranja od 40 odnosno 30 kg potrebno je materijal zbog kratkog vremena uporabe premazivati kontinuirano, kako bi se izbjegla moguća mjesta sastava spojeva.

Pojava izbljeđivanja pri uporabi na području izloženom UV zračenju ne ugrožava tehnička svojstva materijala. Pigmenti organskih boja (npr. u kavi, crnom vinu ili lišću) te različite kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline i sl.) mogu dovesti do promjene tona boje. Izloženost brušenju i trljanju može ostaviti ogrebotine na površini, što međutim ne utječe na funkcionalnost premaza. 

Skladištenje

ProizvodSkladištenjeTrajnost
Disbopox 462 EP-SiegelNa suhom i hladnom bez opasnosti od smrzavanja2 godine, originalno zapakirano
Disboxid 467 E.MI HartkornschichtNa suhom i hladnom bez opasnosti od smrzavanja1 godina, originalno zapakirano
Disboxid 471 AS-GrundNa suhom i hladnom bez opasnosti od smrzavanja1 godina, originalno zapakirano
Disboxid 472 AS-DeckschichtNa suhom i hladnom bez opasnosti od smrzavanja2 godine, originalno zapakirano
Disbon 973 KupferbandNa suhomneograničeno
Disboxid 975 LeitsetNa suhomneograničeno

Pri nižim temperaturama potrebno je materijal prije obrade smjestiti na ca. 20 °C.

Podogne podloge

Sve mineralne podloge u unutarnjim prostorima. Podloga mora biti nosiva, postojana oblika, čvrsta, bez slobodnih čestica, prašine, ulja, masnoće, bez tragova abrazije gumom te drugih supstancija koje sprječavaju prianjanje.
Cementne, umjetnom smolom obogaćene mase za izravnavanje provjeriti jesu li prikladne za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine.
Vlačna čvrstoća površine podloge: prosječno 1,5 N/mm2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,0 N/ mm2.

Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen:
Beton i cementni estrih: max. 4 tež.%
Anhidritni estrih: maks. 0,5 tež.%
Magnezitni estrih: 2 – 4 tež.%
Ksilolitni estrih: 4 – 8 tež.%
Uzlaznu vlagu koja se pojavljuje eliminirati. Kod anhidritnog i magnezitnog estriha je neophodna izolacija prema zemlji.

Priprema podloge

Podlogu pripremiti prikladnim mjerama kao npr. sačmarenjem ili glodanjem tako da ispunjava navedene zahtjeve. Jednokomponentne stare premaze i olabavljene dvokomponentne premaze načelno treba odstraniti.
Staklaste površine i krute dvokomponentne premaze treba očistiti, izbrusiti odnosno matirati mlazom ili grundirati sa Disbon 481 EP-Uniprimer. Pukotine i šupljine u podlozi treba zapuniti sa Disbocret®-PCC-Mörtel ili Disboxid EP-Mörtel.

Priprema

Učvršćivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće intenzivno miješati (najviše 400 okr/min). Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni premaz
Grundirati mineralne podloge sa epoksidni premazom Disboxid 462 EP-Siegel korištenjem glatke letve od tvrde gume ili rakle tako da se zapune pore.
Potrošnja:
Disboxid 462 EP-Siegel ca. 200–400 g/m2
Svježi temeljni premaz po cijeloj površini posipati kvarcom. Neposipane površine u roku od max. tri dana premazati sa Disboxid 471 AS-Grund.

Grubo zaravnavanje - kratz (po potrebi)

rapave, porozne podloge treba nakon grundiranja dodatno grubo zaravnati - kratz.
Potrošnja:
Disboxid 462 EP-Siegel ca. 660 g/mm/m2
Disboxid 942 Mischquarz ca. 1.000 g/mm/m2
Svježu masu za grubo zaravnavanje po cijeloj površini posipati sa kvarcom Disboxid 942 Mischquarz.
Potrošnja:
Disboxid 942 Mischquarz ca. 1.500–2.000 g/m2
Ovisno o zahtjevima alternativno se mogu primijeniti
Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 461 EP-Grund TS
Disboxid 463 EP-Grund SR
Opširnije informacije pogledajte u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

Polaganje priključaka za uzemljenje
Na stvrdnuti temeljni premaz nalijepiti bakrenu traku Disbon 973 Kupferband (dužina ca. 50 cm) – okolo naokolo u području zidova (vidi sliku) – s maks. razmakom od. 20 m. Treba postaviti najmanje 2 priključka za uzemljenje. Za ovo upotrijebiti vodljive kontaktne točke iz vodljivog seta Disboxid 975 Leitset.
Površine koje su odijeljene fugama mora se uzemljiti zasebno. Kod vrlo velikih povezanih površina mora se poštivati maks. razmak prema bakrenim trakama od ≤ 20 m tako da se na stupove ili ugradne elemente dodatno priključi priključke za uzemljenje. Površinu bakrene trake mora se očistiti krpom navlaženom razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner. Bakrenu traku se nakon završetka radova premazivanja mora građevinski priključiti na uzemljenje.

Tlocrt priključka za uzemljenje:
Bild 1 (003250.jpg)
Disbon 973 Kupferband
2. Bakrena žica 4 mm2 za priključak na uzemljenje (prstenasti vod)
Provodljivi međusloj
Nakon polaganja bakrene trake valjkom nanijeti na cjelokupnu površinu temeljni premaz Disboxid 471 AS-Grund. Nakon stvrdnjavanja vodljivog sloja, ali prije nanošenja završnog premaza, mora se izvršiti ispitivanje sposobnosti odvoda statičkog elektriciteta. Odvodni otpor uzemljenju ne smije biti veći od 5 x 104 Ohm. Razmak između mjerne elektrode i priključka za uzemljenje mora biti od 8 do 10 m. Ako je otpor prevelik, potrebno je postaviti dodatne priključke za uzemljenje..
Potrošnja:
Disboxid 471 AS-Grund ca. 100 g/m2
Napomena: tijekom faze sušenja i stvrdnjavanja voditi računa o dobrom prozračivanju i odzračivanju.

Završni sloj

Provodljivi, samonivelirajući premaz Disboxid 472 AS-Deckschicht (završni sloj) na podovima izloženim velikom opterećenju

Glatke površine:

Disboxid 472 AS-Deckschicht, završni premaz, izliti na površinu i ravnomjerno po njoj raspodijeliti nazubljenim nožem od tvrde gume (trokutasti zupci od ca. 3 mm) . Nakon toga nož okrenuti i sa stražnjom stranom povlačiti po svježem premazu. Nakon ca. 10 minuta izvršiti prisilno odzračivanje bodljikavim valjkom kako bi se izravnala karbonska vlakna.
Potrošnja:
Disboxid 472 AS-Deckschicht ca. 1.500 –2.000 g/m2

Protuklizne površine:

Nanijeti smjesu Disboxid 472 AS-Deckschicht i ca. 0.5 tež.% sredstva za podešavanje konzistencije Disboxid 952 Stellmittel i potom ponovo obraditi bodljivavim valjkom. Ostaviti ca. 20 minutes, i potom nanijeti jednoliko pištoljem silicij karbid.
Potrošnja:
Disboxid 472 AS-Deckschicht ca. 1.500–2.000 g/m2
Silicij karbid ca. 50–80 g/m2

Provodljivi premaz Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht za podove izložene normalnom do srednje jakom mehaničkom opterećenju


Porotuklizne površine (R10)

Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht tanko nanijeti čeličnim gleterom i oštro prevući preko zrna. Zatim sa srednjim valjkom od moltoprena (promjer pora ca. 2 mm) prelaziti u križno po površini. Po svježe premazanoj površini može se hodati u cipelama s čavlima. Valjkom treba s vremena na vrijeme prelaziti po neutralnoj podlozi da se suši. 

Kod većih površina treba valjak promijeniti nakon ca. 200 m2. Za postizanje razreda protukliznosti R11 treba prije valjanja upuhati ca. 80 g/m2 silicijevog karbida 0,5 – 1,0 mm.
Potrošnja:
Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht ca. 600 g/m2
Napomena: kod svih završnih premaza načelno se smije nanijeti samo jedan sloj materijala.
Kod popravaka ili dorade načelno je potreban jedan provodljivi međupremaz od Disboxid 471 AS-Grund uključujući uzemljenje.
Točne vrijednosti potrošnje materijala određuju se probnim premazivanjem na objektu.
Potrebno je pridržavati se navedenih vrijednosti potrošnje materijala kako bi se zajamčila vodljivost.
Ovdje se radi o preporuci. Veličina zubaca ovisi o otpornosti noža na habanje, temperaturi, stupnju punjenja i uvjetima podloge.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja od temeljnog premazivanja masom Disboxid 462 EP-Siegel do provodljivog međupremaza mora iznositi najmanje 12 sati, a najviše 3 dana; izmežu Disboxid 471 AS-Grund i završnog premaza min 16 i max 48 sati.

Radna temperatura

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 10 °C, max. 30 °C
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3 ° C iznad temperature rosišta.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka može se gaziti nakon ca. 1 dan, nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, a nakon ca. 7 dana je sloj potpuno stvrdnut.
Kod nižih temperatura odgovarajuće dulje vrijeme. Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca. 24 sata pri 20°C) nanešeni materijal zaštititi od vlage jer inače može doći od narušavanja izgleda površine i smanjenja moći prijanjanja.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu odgovarajućim sredstvom (vidjeti tablicu).
ProizvodSredstvo za čišćenje
Disboxid 462
Disboxid 467
Disboxid 472
Disboxid 419 Verdünner
Disboxid 471Voda ili topla sapunica

Uvod

Upozorenja o opasnosti i sigurnosni savjeti, Giscodes – njemačka pravila o opasnim tvarima i zbrinjavanje te VOC i CE oznake za pojedine komponente sustava:
Molimo da uzmete u obzir odgovarajuće Tehničke informacije:
Disboxid 462 EP-Siegel
Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht
Disboxid 471 AS-Grund
Disboxid 472 AS-Deckschicht
Disboxid 479 EP-Strukturschicht AS

Njemački certifikat

Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht:
 • 1-1097 Ispitivanje elektrostatičkih svojstava 
  Polymer-Institut, Flörsheim
 • 1-1106 Ispitivanje ponašanja u požaru prema DIN EN 13501-1, Bfl-s1
  MPA Braunschweig
 • 1-1263 Ispitivanje protukliznosti R10
  MPI Hellberg GmbH
 • 1-1182 Ispitivanje protukliznosti R11
  Berufsgenossenschaftliches Institut, St. Augustin
Disboxid 472 AS-Deckschicht:
 • 1-1115 Ispitivanje sposobnost dekontaminiranja prema DIN 25415, Teil 1
  Fachhochschule Aachen

Detaljnije

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije