Proizvodi | Podni premazi | Za industrijske podove | Disboxid 922 PHS-Verschl...

Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N

Pigmentirani, žilavo-elastični, samorazlivni 2K poliuretan za primjenu kao habajući sloj u Disboxid Parkhaus-System OS 11a Neu. Međusloj u Disboxid Parkhaus-System OS 13 Neu.

  Primjena

  Habajući sloj u sustavu Disboxid Parkhaus-System OS 11a Neu.
  Međusloj u sustavu Disboxid Parkhaus-System OS 13 Neu.

  Svojstva materijala

  • trajna otpornost na vlagu
  • otpornost na trošenje odnosno habanje
  • otpornost na dizel, benzin i otopine soli
  • ispunjava zahtjeve norme DIN EN 1504-2 i DIN V 18026: Površinski zaštitni sustavi za beton

  Osnova materijala

  Dvokomponentni poliuretan.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  27 kg pakiranje (masa: 20,25 kg limena kanta, učvrščivač 6,75 kg limena doza)

  Nijanse

  Svijetlo bež.
  Promjene u nijansi i kredne pojave moguće pod utjecajem UV zraka i atmosferilija.
  Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline i sl.) mogu uzrokovati promjene u nijansi.
  Kod brušenja može doći do pojave ogrebotina na površini, što ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

  Skladištenje

  Na hladnom i suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
  Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 12 mjeseci. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C.

  Gustoća

  ca. 1,2 g/cm3

  Uvod

  Vidjeti sistemsku uputu Disboxid Parkhaus-System OS 11a + b Neu odnosno Disboxid Parkhaus-System OS 13 Neu.

  Omjer miješanja

  Osnovna masa : učvrščivač = 3 : 1 težinskih dijelova

  Njemački certifikat

  • 1-1105: Izvještaj o ispitivanju OS 11a Neu
   Polymer-Institut, Flörsheim
  • 1-1106: Izvještaj o ispitivanju UV OS 11a Neu
   Polymer-Institut, Flörsheim
  • 1-1095: Izvještaj o ispitivanju OS 13 Neu
   Polymer-Institut, Flörsheim

  Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

  Proizvod namijenjen samo za industrijsku primjenu.
  Osnovna masa: Nema.

  Učvrščivač:
  Štetno ako se udiše.
  Nadražuje oči, dišne organe i kožu.
  Ako se udiše i u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.
  Ne udisati paru / aerosol.
  Izbjegavati dodir s kožom.
  Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika.
  Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno sapuna i vode.
  U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav.
  Ako se proguta odmah pozvati liječnika i pokazati pakiranje ili etiketu.
  Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.
  Učvršćivač i premazni materijali gotovi za uporabu mogu nadražiti kožu, izazvati preosjetljivost i alergijske reakcije.
  Za vrijeme i nakon obrade osigurati stalni dovod svježeg zraka.
  Ne udisati pare / aerosol.
  Ne smije se prskati ili raspršivati. Osobe koje su alergične i osobe koje su sklone oboljenjima dišnih putova se ne smiju angažirati za rad s ovim
  premaznim materijalom.
  Sadrži izocijanate. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da se stvrdne s učvrščivačem i odlagati kao otpatke boja.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  A(j); 500 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 50 g/l.

  GIS kod

  PU 40

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
  Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

  CE označavanje

  EN 13813
  Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.

  EN 1504-2
  Norma EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravljanje nosivih betonskih konstrukcija – Dio 2: Površinski zaštitni sustavi za beton", utvrđuje zahtjeve za postupke površinske zaštite.
  Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.de.
  Sukladnost se dokazuje oznakom Ü na ambalaži. Nadalje se ista dokazuje kroz sustav dokazivanja sukladnosti 2+ putem kontrola i ispitivanja od strane proizvođača i ovlaštenih ispitnih tijela.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno - tehnički list
 • Informacije

 • DoP_Disboxid_922_HR