Proizvodi | Podni premazi | Za industrijske podove | Disboxid 921 PHS-Zwische...

Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht

Pigmentirani, vrlo elastični, samorazljevajući 2K poliuretan za
primjenu kao međusloj u sustavima Disboxid Parkhaus-System OS 11a + b Neu.

  Primjena

  Međusloj za zatvaranje pukotina u sustavu Disboxid Parkhaus-System OS 11a Neu.
  Međusloj za zatvaranje pukotina i habajući sloj za Disboxid Parkhaus-System OS 11b Neu.

  Svojstva materijala

  • trajna otpornost na vlagu
  • premošćuje odnosno zatvara pukotine
  • ispunjava zahtjeve norme DIN EN 1504-2 i DIN V 18026: Površinski zaštitni sustavi za beton

  Osnova materijala

  Dvokomponentni poliuretan.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  30 kg pakiranje (masa: 9 kg limena kanta, učvršćivač 21 kg limena doza)

  Nijanse

  Kieselgrau

  Promjene u nijansi i kredne pojave moguće pod utjecajem UV zraka i atmosferilija.
  Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline i sl.) mogu uzrokovati promjene u nijansi.
  Kod brušenja može doći do pojave ogrebotina na površini, što ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

  Skladištenje

  Na hladnom, suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
  Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 12 mjeseci. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C.

  Gustoća

  ca. 1,2 g/cm3

  Shore tvrdoća (A/D)

  A > 55

  Istezanje do pucanja prema DIN 53504

  ca. 650 %

  Uvod

  Vidjeti sistemsku uputu Disboxid Parkhaus-System OS 11a + b Neu.

  Omjer miješanja

  Osnovna masa : učvrščivač = 10 : 23 težinska dijela

  Njemački certifikat

  • 1-1105: Izvještaj o ispitivanju OS 11a Neu
   Polymer-Institut, Flörsheim
  • 1-1106: Izvještaj o ispitivanju UV OS 11a Neu
   Polymer-Institut, Flörsheim
  • 1-1107: Izvještaj o ispitivanju OS 11b Neu
   Polymer-Institut, Flörsheim
  • 1-1108: Izvještaj o ispitivanju UV OS 11b Neu
   Polymer-Institut, Flörsheim

  Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

  Proizvod namijenjen samo za industrijsku primjenu.
  Osnovna masa:
  U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.
  Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi.
  Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika.
  Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna.
  Ne smije dospijeti u kanalizaciju / vodene tokove ili plodno tlo.
  Ako se proguta odmah pozvati liječnika i pokazati pakiranje ili etiketu.
  Koristiti samo u dobro prozračivanim prostorima.
  Pri radu nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.

  Učvrščivač:
  Štetno ako se udiše.
  Ako se udiše može izazvati preosjetljivost.
  Ne smije dospijeti djeci u ruke.
  Ne udisati paru / aerosol.
  Izbjegavati dodir s kožom i očima.
  Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika.
  Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno sapuna i vode.
  Ne smije dospijeti u kanalizaciju / vodene tokove ili plodno tlo.
  Ako se proguta odmah pozvati liječnika i pokazati pakiranje ili etiketu.
  Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.
  Učvršćivač i premazni materijali gotovi za uporabu mogu nadražiti kožu, izazvati preosjetljivost i alergijske reakcije. Za vrijeme i nakon obrade osigurati stalni dovod svježeg zraka. Ne udisati pare / aerosol. Ne smije se prskati ili raspršivati. Osobe koje su alergične i osobe koje su sklone oboljenjima dišnih putova se ne smiju angažirati za rad s ovim premaznim materijalom.
  Sadrži izocijanate. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da se stvrdne s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  A(j); 500 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 40 g/l.

  GIS kod

  PU 50

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
  Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

  CE označavanje

  EN 13813
  Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.

  EN 1504-2
  Norma EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravljanje nosivih betonskih konstrukcija – Dio 2: Površinski zaštitni sustavi za beton", utvrđuje zahtjeve za postupke površinske zaštite.
  Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.de.
  Sukladnost se dokazuje oznakom Ü na ambalaži. Nadalje se ista dokazuje kroz sustav dokazivanja sukladnosti 2+ putem kontrola i ispitivanja od strane proizvođača i ovlaštenih ispitnih tijela.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno - tehnički list
 • Informacije

 • DoP_Disboxid_921_HR