Proizvodi | Podni premazi | Za industrijske podove | Disboxid 472 AS-Deckschi...

Disboxid 472 AS-Deckschicht

Pigmentirani odvodljivi samorazljevni završni 2K epoksidni premaz. Za podove izložene jako velikim mehaničkim opterećenjima.

  Primjena

  Za unutarnje mineralne podne površine, s velikim mehaničkim zahtjevima, na kojima su otpori uzemljenja RE manji od 106 Ohma, prema propisanima u DIN EN 61 340-4-1 i DIN EN 1081 i DIN IEC 61 340-5-1, kao npr. u prostorijama gdje se proizvode i skladište materijali s opasnošću od eksplozije, proizvodni pogoni poluvodiča, laboratoriji i u medicinske svrhe rabljene prostorije s elektronskim napravama, hale za održavanje zrakoplova, prostorije s elektronskim upravljanjem vozila za opskrbu hodnika. Budući da ima minimalnu emisiju štetnih tvari, kontrolirano sa strane TÜV-a, te nadziranu proizvodnju, posebno je namijenjen za sva „osjetljiva" područja kao čekaonice, bolnice i sl.

  Svojstva materijala

  • dobra postojanost na kemikalije
  • za jaka mehanička opterećenja

  Ispitano i odobreno prema AgBB ispitnim kriterijima za emisiju HOS iz građevnih proizvoda važnih za unutarnje prostore. Shemu ocjenjivanja AgBB (Odbor za zdravstveno ocjenjivanje građevnih proizvoda) su odredila nadležna tijela za okoliš i zdravlje koja nadziru primjenu građevnih materijala u osjetljivim područjima kao npr. prostorijama za boravak.

  Osnova materijala

  Vodljiva 2K tekuća epoksidna smola, "total solid" prema Deutscher Bauchemie.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  30 kg pakiranje (masa: 24 kg limena kanta, učvrščivač 6 kg limena doza)

  Nijanse

  Kieselgrau, Steingrau
  Posebne nijanse na upit. 

  Ekskluzivno oblikovanje u bojama moguće prema FloorColor kolekciji nijansi.
  Napomena: Uslijed dodavanja vodljivih ugljikovih vlakana može, posebice kod posebnih nijansi boja, doći do narušavanja izgleda nijanse.
  Promjene u boji i kredne pojave moguće kod utjecaja UV zraka i atmosferilija. Organske tvari u boji (npr. kava, crno vino, lišće) kao i razne kemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline itd.) mogu izazvati promjene u nijansi boje. Brušenje i oštri predmeti mogu izazvati površinske ogrebotine, što ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

  Skladištenje

  Na hladnom i suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 2 godine. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca.
  20 0C.

  Tehnički podaci

  • Otpor uzemljenja < 106 Ohm prema DIN EN 61340-4-1 odn. DIN EN 1081

  Gustoća

  ca. 1,5 g/m3

  Debljina suhog filma

  ca. 65 µm/100 g/m²

  Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

  ca. 50 mg/30 cm2

  Klatna tvrdoća po Koenigu

  ca. 150 s

  Shore tvrdoća (A/D)

  ca. D 80

  čvrstoća na pritisak

  > 60 N/mm2

  Kemijski otpor

  Kemijska otpornost prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C
  7 dana
  Octena kiselina 5%-tna + (V)
  Octena kiselina 10%-tna + (V)
  Solna kiselina 10%-tna + (V)
  Solna kiselina 30-32%-tna + (V)
  Sumporna kiselina ≤10%-tna + (V)
  Sumporna kiselina 20%-tna + (V)
  Limunska kiselina 10%-tna +
  Amonjiak 25%-tni (salmiak) +
  Kalcij hidroksid +
  Kalijeva lužina 50%-tna +
  Natrijeva lužina 50%-tna +
  Željezo III klorid, otop., zasićena + (V)
  Lizoformna otopina 2%-tna + (V)
  Magnezij klorid, otopina 35%-tna +
  Destilirana voda +
  Otopina kuhinjske soli, zasićena +
  Testbenzin (zamjena za terpentin) +
  Benzin za pranje +
  Ksilol + (V)
  Etanol + (V)
  Benzin DIN 51 600 + (V)
  Superbenzin + (V)
  Kerozin + (V)
  Ulje za loženje i dizel +
  Motorno ulje +
  Coca-Cola + (V)
  Kava + (V)
  Crno vino + (V)
  Skydrol (tekućina za hidrauliku) +
  Tekućina za hlađenje transformatora +
  Objašnjenje znakova: + = otporno,, (V) = obojenje
  * Odgovara građevnim i ispitnim načelima za vodozaštitu DIBt.

  Prikladne podloge

  Sve mineralne podloge u unutarnjim prostorima.
  Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, bez otpadaka, prašine, ulja, masnoća, strugotina gume i
  drugih tvari koje razdvajaju.
  Kod cementnih masa za izravnavanje obogaćenih umjetnom smolom prethodno provjeriti njihovu prikladnost za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine.
  Srednja vučna čvrstoća površine podloge mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne
  smije pasti ispod 1,0 N/mm2.

  Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen:
  Beton i cementni estrih: max. 4 tež.%
  Anhidritni estrih: maks. 0,5 tež.%
  Magnezitni estrih: 2 – 4 tež.%
  Magnezij - oksikloridni (ksilolitni) estrih: 4 – 8 tež.%
  Uzlaznu vlagu koja se pojavljuje eliminirati. Kod anhidritnog i magnezitnog estriha je neophodna izolacija prema zemlji.

  Priprema podloge

  Podlogu pripremiti prikladnim mjerama, npr. pjeskarenjem, brušenjem ili struganjem, tako da ispunjava navedene zahtjeve. Jednokomponentni stari premazi i labavi dvokomponentni slojevi se u načelu odstranjuju. Staklaste površine i krute dvokomponentne slojeve očistiti, obrusiti odnosno pjeskariti do mat sjaja ili grundirati s Disbon 481 EP-Uniprimer. Napukline i oštećenja u podlozi zapuniti tijesno po površini sa Disbocret® PCC mortovima ili Disboxid EP mortovima.

  Priprema materijala

  Učvršćivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće intenzivno miješati (najviše 400 okr/min) dok ne nastane jednolična, homogena smjesa. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.

  Omjer miješanja

  Osnovna masa : učvrščivač = 4 : 1 težinskih dijelova.

  Način primjene

  Ovisno o primjeni, nanosi se valjkom kratke dlake ili prikladnom raklom (npr. gumena nazubljena rakla ili metalni nazubljeni ili šiljasti valjak).

  Sistem nanošenja na površinu

  Temeljni premaz
  Grundirati mineralne podloge sa epoksidni premazom Disboxid 462 EP-Siegel korištenjem glatke letve od tvrde gume ili rakle tako da se zapune pore.
  Potrošnja*:
  Disboxid 462 EP-Siegel Neu: ca. 300-400 g/m²
  Neposipani temeljni premaz potrebno je obraditi unutar 24 sata s Disboxid 471 AS-Grund.

  Grubo zaravnavanje - kratz (po potrebi)
  Hrapave, porozne podloge treba nakon grundiranja dodatno grubo zaravnati - kratz.
  Potrošnja*:
  Disboxid 462 EP-Siegel Neu ca. 660 g/mm/m²
  Disboxid 942 Mischquarz ca. 1.000 g/mm/m²

  Ovisno o zahtjevima alternativno se mogu primijenit
  Disboxid 420 E.MI Primer
  Disboxid 460 EP-Ground
  Disboxid 461 EP-Filler

  Grundirana, odn. kratz obrađena površina s Disboxid 462 EP-Siegel Neu, se mora unutar 24 sata obraditi sljedećim slojem, u protivnom se površina mora, pri duljem čekanju, dodatno prebrusiti. Kod drugih temeljnih premaza vrijeme čekanja provjeriti u tehničkoj informaciji za dotični proizvod. Za detaljne informacije pogledati tehnički list proizvoda. Pri korištenju Disboxid 460 EP-Ground i Disboxid 461 EP-Filler, nije moguće, prema AgBB ispitnim kriterijima, napraviti sistem valjkom.


  Polaganje priključaka za uzemljenje
  Na stvrdnuti temeljni premaz nalijepiti bakrenu traku Disbon 973 Kupferband (dužina ca. 50 cm) –okolo naokolo u području zidova (vidi sliku) – s maks. razmakom od. 20 m. Treba postaviti najmanje 2 priključka za uzemljenje. Za ovo upotrijebiti vodljive kontaktne točke iz vodljivog seta Disboxid 975 Leitset. 
  Površine koje su odijeljene fugama mora se uzemljiti zasebno. Kod vrlo velikih povezanih površina mora se poštivati maks. razmak prema bakrenim trakama od ≤ 20 m tako da se na stupove ili ugradne elemente dodatno priključi priključke za uzemljenje. Površinu bakrene trake mora se očistiti krpom navlaženom razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner. Bakrenu traku se nakon završetka radova premazivanja mora građevinski priključiti na uzemljenje.

  Tlocrt priključka za uzemljenje:
  Bild 1 (003250.jpg)
  1. Disbon 973 Kupferband
  2. Bakrena žica 4 mm2 za priključak na uzemljenje (prstenasti vod)

  Provodljivi međusloj
  Nakon polaganja bakrene trake valjkom nanijeti na cjelokupnu površinu temeljni premaz Disboxid 471 AS-Grund ili Disboxid 5022 WHG-Leitschicht. Nakon stvrdnjavanja vodljivog sloja, ali prije nanošenja završnog premaza, mora se izvršiti ispitivanje sposobnosti odvoda statičkog elektriciteta. Odvodni otpor uzemljenju ne smije biti veći od 5 x 104 Ohm. Razmak između mjerne elektrode i priključka za uzemljenje mora biti od 8 do 10 m. Ako je otpor prevelik, potrebno je postaviti dodatne priključke za uzemljenje.
  Potrošnja*:
  Disboxid 471 AS-Grund ca. 100 g/m² odn.
  Disboxid 5022 WHG-Leitschicht ca. 120 g/m²

  Napomena: tijekom faze sušenja i stvrdnjavanja voditi računa o dobrom prozračivanju i odzračivanju.

  Završni sloj
  Provodljivi, samonivelirajući premaz Disboxid 472 AS-Deckschicht (završni sloj) na podovima izloženim velikom opterećenju.

  Disboxid 472 AS-Deckschicht završni premaz, izliti na površinu i ravnomjerno po njoj raspodijeliti nazubljenim nožem od tvrde gume (trokutasti zupci od ca. 3 mm) ***. Nakon toga nož okrenuti i sa stražnjom stranom povlačiti po svježem premazu. Nakon ca. 10 minuta izvršiti prisilno odzračivanje bodljikavim valjkom kako bi se izravnala karbonska vlakna.
  Potrošnja*:
  Disboxid 472 AS-Deckschicht ca. 1.500 - 2.000 g/m²

  Napomena: kod svih završnih premaza načelno se smije nanijeti samo jedan sloj materijala.** 
  Kod popravaka ili dorade načelno je potreban jedan provodljivi međupremaz od Disboxid 471 AS-Grund uključujući uzemljenje.
  * Točne vrijednosti potrošnje materijala određuju se probnim premazivanjem na objektu.
  ** Preporučene vrijednsoti. Veličina zubaca ovisi o otpornosti noža na habanje, temperaturi, stupnju punjenja i uvjetima podloge.

  Potrošnja

  Temeljni premaz
  Disboxid 462 EP-Siegel Neu

  ca. 300 - 400 g/m2
  Grubo zaravnavanje (kratz)
  Disboxid 462 EP-Siegel Neu
  Disboxid 942 Mischquarz

  ca. 660 g/mm/m²
  ca. 1000 g/mm/m²
  Vodljivi sloj:
  Disboxid 471 AS-Grund bzw.
  Disboxid 5022 WHG-Leitschicht

  ca. 100 g/m2
  ca. 120 g/m²
  Premaz
  Disboxid 472 AS-Deckschicht
  (ca. 3 mm trokutasto nazubljenje)*


  ca. 1.500 - 2.000 g/m2
  * Preporučene vrijednosti. Veličina zuba ovisi o otpornosti rakle na trošenje, temperaturi, stupnju ispune i prilikama na podlozi. Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

  Obradivost

  Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 45 min. Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produljuje.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura materijala, zraka i podloge: 
  Min. 10 °C, max. 30 °C
  Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

  Vrijeme čekanja

  Vrijeme čekanja od temeljnog premazivanja sa Disboxid 462 EP-Siegel do provodljivog međupremaza mora iznositi najmanje 12 sati, a najviše 24 sata; između Disboxid 471 AS-Grund i završnog premaza min 16 i max 48 sati.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20°C i 60 % relativne vlažnosti zraka može se gaziti nakon ca. 1 dan, nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, a nakon ca. 7 dana je sloj potpuno stvrdnut.
  Kod nižih temperatura odgovarajuće dulje vrijeme. Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca. 24 sata pri 20°C) nanešeni materijal zaštititi od vlage jer inače može doći od narušavanja izgleda površine i smanjenja moći prijanjanja.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu odgovarajućim sredstvom (vidjeti tablicu).
  Proizvod Sredstvo za čišćenje
  Disboxid 462
  Disboxid 472
  Disboxid 419 Verdünner
  Disboxid 471
  Disboxid 5022
  Voda ili topla sapunica

  Čišćenje i održavanje

  Pridržavati se općih napomena i uputa za čišćenje i održavanje Disbon podnih premaza.

  Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

  Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu primjenu.

  Masa: 
  Zapaljiva tekućina i para. Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
  Sadrži epoksidne spojeve. Može izazvati alergijsku reakciju. Poštivati upute proizvođača (Sigurnosno-tehnički list).

  Učvrščivač:
    
  Štetno ako se proguta. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Štetno u dodiru s kožom. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Štetno ako se udiše. Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da
  se stvrdne s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  A(j); 500 g/l; maks. 150 g/l.

  GIS kod

  RE 1

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
  Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

  CE označavanje

  ce-logo
  Disbon GmbH
  Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

  08

  DIS-472-001252
  EN 13813:2002 Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
  EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
  Reakcija na požar Efl
  Otpuštanje korozivnih tvari SR
  Propusnost vode NPD
  Otpornost na otiranje ≤ AR1
  Prionjivost ≥ B1,5
  Otpornost na udar ≥ IR4

  EN 13813

  Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima.  Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.

  Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama uz DoP koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.hr.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr