Disboxid 471 AS-Grund

Pigmentirana dvokomponentna epoksidna tekuća smola na bazi vode. Provodljivi međupremaz u Disboxid EP- i Disbothan PU-Antistatik sustavima te u Disbopox WEP-Antistatik sustavu.
caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/91407/035732_Disboxid_471.png

Primjena

Provodljivi međupremaz u Disboxid, Disbothan i Disbopox Antistatik sustavima.

Svojstva materijala

  • vrlo dobro provodljiv
  • idealna svojstva vezanja kao provodljivi međusloj

Osnova materijala

Vodorazrjediva provodljiva 2K tekuća epoksidna smola.

Pakiranje/Veličina pakiranja

10 kg plastično kombi pakiranje

Nijanse

Crna.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju najmanje 1 godinu. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 °C.

Gustoća

ca. 1,1 g/cm3

Omjer miješanja

Osnovna masa : učvrščivač = 9 : 1 težinskih dijelova

Sistem nanošenja na površinu

Vidjeti sistemske upute za Disboxid EP Antistatic System, Disbothan PU Antistatic System ili Disbopox WEP-Antistatic System.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Proizvod namijenjen samo za profesionalnu uporabu.

Osnovna masa:
Nadražuje oči. Čuvati izvan dohvata djece. Nositi zaštitna sredstva za oči/lice. Ne udisati pare/aerosol. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list.

Učvrščivač:
Nadražuje oči i kožu. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Ne udisati pare/ aerosol. Spriječiti dodir s kožom. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno sapuna i vode. Ne izlijevati u kanalizaciju. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.
Sadrži spojeve koji sadrže epokside. Poštivati upute proizvođača (u Sigurnosno-tehničkom listu).

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekuće i stvrdnute materijale zbrinjavati kao otpatke boja koje sadrže organska otapala ili druge opasne materijale.

HOS kategorija i granična vrijednost:

HOS kategorija i granična vrijednost: A(j), 140 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 30 g/l

GIS kod

RE 2

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Pri obradi materijala poštivati upute za obradu Disbon proizvoda.

Tehnička podrška

Sve podloge koje se javljaju u praksi i njihova stručna obrada premazivanjem nisu mogle biti obrađene u ovim uputama.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim Tehničkim informacijama, potrebno je zatražiti informacije od nas ili naših vanjskih suradnika, koji će Vam dati potrebne odgovore. Rado ćemo Vam pružiti detaljne savjete vezano uz objekt na kojemu radite.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list