Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht

Pigmentirani 2K premaz od epoksidne tekuće smole i silicij-karbida, namijenjen za izradu protukliznih pokrivnih slojeva velike otpornosti na habanje u jednom sloju. Prikladan i kao provodljivi protuklizni pokrivni sloj u Disboxid EP Antistatik-System.

Primjena

Za mineralne podne površine koje ne smiju biti skliske, izložene srednjem opterećenju (max. 2 t opterećenja po osovini) u industriji, obrtu, parkiralištima i podzemnim garažama.
Zbog minimalne emisije štetnih tvari, posebno pogodan za sve osjetljive prostore, kao npr. čekaonice, bolnice, domove zdravlja, škole i dr.
Protuklizni pokrivni sloj za Disboxid EP-Antistatik-System.
Ispitano i odobreno prema AgBB ispitnim kriterijima za emisiju HOS iz građevnih proizvoda važnih za unutarnje prostore. Shemu ocjenjivanja AgBB (Odbor za zdravstveno ocjenjivanje građevnih proizvoda) su odredila nadležna tijela za okoliš i zdravlje koja nadziru primjenu građevnih materijala u osjetljivim područjima kao npr. prostorijama za boravak.

Svojstva materijala

 • minimalna emisija štetnih tvari
 • ispitano i kontrolirano od strane TÜV-a
 • za izradu protukliznih pokrivnih slojeva velike otpornosti na trošenje u jednom sloju, bez posipanja kvarcnim pijeskom
 • ekstremno čvrsta i na abraziju otporna protuklizna površina (klasa protukliznosti R 10) uz malu potrošnju
 • velika otpornost na mehanička opterećenja
 • vrlo dobra postojanost na kemikalije
 • dugotrajna provodljivost završnog sloja prema DIN EN 61340-5-1; DIN EN 61340-4-1 i DIN EN 61340-4-5 (sistemska otpornost osoba-cipela-pod) u Disboxid EP Antistatik Systemu
 • kontrolirana i konstantna potrošnja zbog specifičnog nanošenja proizvoda

Osnova materijala

Dvokomponentna epoksidna tekuća smola s dodatkom visokokvalitetnih aditiva. Niski udio otapala, bez aromatskih ugljikovodika. "Total solid" prema Deutscher Bauchemie.

Pakiranje/Veličina pakiranja

15 kg limeno kombi pakiranje, 40 kg pakiranje (masa 26,7 kg kanta, učvršćivač 13,3 kg kanta)

Nijanse

Steingrau, Kieselgrau. Posebne nijanse dostupne na upit.

Ekskluzivno oblikovanje u bojama moguće pomoću nijansi iz kolekcije FloorColor plus.
Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće su pod utjecajem UV zračenja i atmosferilija. Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje. Prije nanošenja posebnih nijansi, potrebna je izrada probnog premaza (punilo može utjecati na nijansu, posebno ako su korištene svijetlo obojeni pigmenti). Brušenje može izazvati pojavu oštećenja po površini, što ne utječe na funkcionalna svojstva materijala.

Stupanj sjaja

Sjajan.

Skladištenje

Na suhom i hladnom, bez opasnosti od smrzavanja.
Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže najmanje 2 godine. Pri nižim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na ca. 20 °C.

Gustoća

ca. 1,7 g/cm3

Debljina suhog filma

Na temelju hrapave strukture:
u sredini ca. 250 µm
kod najvećeg zrna ca. 600 µm

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

nije mjerljivo

Kemijski otpor

Otpornost na kemikalije prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C
Octena kiselina 5 %tna+ (V)
Mliječna kiselina 10 %tna+/-
Fosforna kiselina 50 %tna+/-
Solna kiselina 5 %tna+ (V)
Kloridna kiselina 30 - 32 %tna+ (V)
Sumporna kiselina 35 %tna+ (V)
Limunska kiselina 10 %tna+
Amonijak 25 %tni (salmiak)+
Vodeni peroksid 30 %tni+/-
Kalijeva lužina 50 %tna+
Natrijeva lužina 50 %tna+
Etanol+
Ksilol+ (V)
Motorna ulja grupa 1 (ulje za Otto motore, Super i Normal)+ (V)
Motorna ulja grupa 7a (Biodizel)+
Motorno lje+
Skydrol (hidraulična tekućina)+/-
Ulje za hlađenje transformatora+
Objašnjenje znakova: + = 7 dana postojano, +/- = 1 dan postojano, (V) = obojenje

Prikladne podloge

Sve mineralne podloge.
Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, bez otpadaka, prašine, ulja, masnoća, strugotina gume i drugih tvari koje razdvajaju.
Kod cementnih masa za izravnavanje obogaćenih umjetnom smolom prethodno provjeriti njihovu prikladnost za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine.
Srednja vučna čvrstoća površine podloge mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne smije pasti ispod 1,0 N/mm2.
Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen:
Beton i cementni estrih: max. 4 tež.%
Anhidritni estrih: maks. 0,5 tež.%
Magnezitni estrih: 2 – 4 tež.%
Magnezij - oksikloridni (ksilolitni) estrih: 4 – 8 tež.%
Uzlaznu vlagu koja se pojavljuje eliminirati. Kod anhidritnog i magnezitnog estriha je neophodna izolacija prema zemlji.

Priprema podloge

Podlogu pripremiti prikladnim mjerama, npr. pjeskarenjem, brušenjem ili struganjem, tako da ispunjava navedene zahtjeve.
Jednokomponentni stari premazi i labavi dvokomponentni slojevi se u načelu odstranjuju. Staklaste površine i krute dvokomponentne slojeve očistiti, obrusiti odnosno pjeskariti do mat sjaja ili grundirati s Disbon 481 EP-Uniprimer. Napukline i oštećenja u podlozi zapuniti tijesno po površini sa Disbocret® PCC mortovima ili Disboxid EP mortovima.

Priprema materijala

Učvršćivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće intenzivno miješati (najviše 400 okr/min). Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati. Ako je potrebno dodati vodu (max. 5 tež.%) radi razrjeđenja i još jednom temeljito promiješati.

Omjer miješanja

osnovna masa : učvršćivač = 2 : 1 težinskih dijelova

Način primjene

Žlicom za izravnavanja i strukturnim valjkom otpornim na otapala.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni sloj
Mineralne podloge grundirati s Disboxid 462 EP-Siegel da se ispune pore. Podloge dodatno izravnati masom za ispunu (grundiranje sa miješanim kvarcnim pijeskom). Ovisno o zahtjevnosti mogu se alternativno primjenjivati
Disboxid 462 EP-Siegel
Disboxid 461 EP-Grund TS
Disboxid 463 EP-Grund SR
Disboxid 963 EP-Multi
Detaljne informacije vidjeti u pripadajućim teh. informacijama.
Kod Disboxid 462 EP-Siegel grundirana površina mora se premazati u roku od 3 dana, ni u kom slučaju se ne smije cijelom površinom obraditi pijeskom. Kod ostalih grundiranja pridržavati se vremenskih razmaka prema teh. informacijama. Kod Disboxid 461 EPGrund TS mora se fino obraditi s Disboxid 942 Mischquarz.

Premazivanje (R10)
Disboxid 467 Hartkornschicht tanko nanijeti nehrđajućom čeličnom žlicom i oštro razvući preko zrna. Potom srednjim moltoprenskim valjkom (promjer pora ca. 2 mm) razvaljati križnim pokretima. Po svježe premazanoj površini se potom može hodati u cipelama sa čavlima radi odzračivanja površine. Valjak povremeno sušiti valjanjem po neutralnoj podlozi. Kod većih površina valjak zamijeniti nakon ca.100 m2.

Premazivanje (R11)
Da bi se postigla klasa protukliznosti R 11, nanijeti ca. 80 g/m2 silicij karbida u debljini od 0,5-1,0 mm i obraditi kao što je gore opisano.

Odvodljivi sloj
Vidjeti sistemski list Disboxid EP Antistatik-System.

Potrošnja

Ca. 600 g/m2

Obradivost

Pri 20°C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 40 minuta. Više temperature skraćuju, a niže produljuju vrijeme za uporabu.

Napomena: zbog kratkog otvorenog vremena, proizvod se mora ugraditi vrlo brzo, ako se koristi pakiranje od 40 kg, kako bi se izbjegli vidljivi nasjedi.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
min. 10°C, max. 30°C.
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka može se gaziti nakon ca. 1 dan, nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, a nakon ca. 7 dana je sloj potpuno stvrdnut.
Kod nižih temperatura odgovarajuće dulje vrijeme. Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca. 24 sata pri 20°C) nanešeni materijal zaštititi od vlage jer inače može doći od narušavanja izgleda površine i smanjenja moći prijanjanja.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner.

Njemački certifikat

 • 1-1097 Ispitivanje elektrostatičkih svojstava ("Walking Test")
  Polymer-Institut, Flörsheim
 • 1-1123 Ispitivanje elektrostatičkih svojstava
  Polymer-Institut, Flörsheim
 • 1-1263 Ispitivanje protukliznosti R10
  MPI Hellberg GmbH
 • 1-1166 Ispitivanje ponašanja u požaru prema DIN EN 13501-1, Bfl-s1
  MPA, Braunschweig
 • 1-1182 Ispitivanje protukliznosti R11
  Berufsgenossenschaftliches Institut, St. Augustin
 • 1-1283 TÜV certifikat - Emissionsminimierte Bodenbeschichtung
  TÜV Nord

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu primjenu.
Osnovna masa: Nadražuje oči i kožu. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Spriječiti dodir s kožom. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ne ispuštati u kanalizaciju, odložiti kao opasni otpad. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.

Učvrščivač: Štetno ako se proguta. Izaziva opekotine. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Čuvati pod ključem i izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati pare/aerosol. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Ne izlijevati u kanalizaciju. Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. U slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće pokazati naljepnicu). Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Osnovnu masu pomijašati s učvršćivačem i pustiti da se stvrdne i odlagati kao otpatke boja.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(j); 500 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 30 g/l

GIS kod

RE 1

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanje

EN 13813
Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole. Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Sukladnost se dokazuje oznakom Ü na ambalaži. Nadalje se ista dokazuje kroz sustav dokazivanja sukladnosti 2+ putem kontrola i ispitivanja od strane proizvođača i ovlaštenih ispitnih tijela.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija