Proizvodi | Podni premazi | Za industrijske podove | Disboxid 464 EP-Decksieg...

Disboxid 464 EP-Decksiegel

Pigmentirani dvokomponetni epoksidni premaz za podne površine u industriji i obrtu. Završni pigmentirani premaz u Disboxid Parkhaus System OS 8, prema DafStb* smjernici.

  Primjena

  Za mineralne podne površine srednje do ekstremno izložene mehaničkom opterećenju, kao npr.:
  - proizvodni i skladišni prostori s prometom viličara
  - navozne i utovarno-istovarne rampe
  - podovi trgovačkih centara
  Završni premaz u Disboxid Parkhaus System OS 8.

  Svojstva materijala

  • dobra otpornost na kemikalije
  • zadovoljava uvjete DIN EN 1504-2 i DIN V 18026: završni zaštitni premazni sistemi za beton

  Osnova materijala

  Dvokomponentna epoksidna tekuća smola, A/F (epoksidna smola bez Bisfenol A i B), "total solid” prema Deutsche Bauchemie

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Standardno pakiranje:
   30 kg (masa: 24 kg limena kanta, učvrščivač: 6 kg limena doza)
  • ColorExpress:
   30 kg (masa: 24 kg limena kanta, učvrščivač: 6 kg limena doza)

  Nijanse

  • Standardne:
   Kieselgrau, Steingrau, Lichtgrau
   Posebne nijanse na upit.
  • ColorExpress:
   Toniranje je moguće u ColorExpress sustavu u više od 3800 nijansi. Posebne nijanse prema FloorColor plus ton karti. Kao bazni materijal koristiti bijelu ili transparentnu, ovisno o izabranom tonu.


  Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće su pod utjecajem UV zračenja i atmosferilija. Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje. Izloženost brušenju i struganju može uzrokovati ogrebotine na površini, što međutim ne utječe na funkcionalna svojstva proizvoda.

  *DAfStb: Deutscher Ausschuß für Stahlbeton / Njemački odbor za armirani beton

  Stupanj sjaja

  Sjajni.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Stabilnost originalno zatvorene ambalaže je najmanje 2 godine.
  Pri nižim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na 20 °C.

  Gustoća

  ca. 1,5 g/cm3

  Debljina suhog filma

  ca. 65 µm/100 g/m2

  Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

  50 mg/30 cm2

  Klatna tvrdoća po Koenigu

  ca. 150 s

  čvrstoća na pritisak

  ca. 79 N/mm2

  Kemijski otpor

  Otpornost na kemikalije u odnosu na DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C
  7 dana
  Octena kiselina5 %tna + (V)
  Octena kiselina10 %tna + (V)
  Solna kiselina 10 %tna + (V)
  Sumporna kiselina ≤ 10 %tna + (V)
  Limunska kis. 10 %tna +
  Amonijak 25 %tni (salmiak) +
  Kalcij hidroksid +
  Kalijeva lužina 50 %tna +
  Natrijeva lužina 50 %tna +
  Željezo III klorid, otopina, zasićena + (V)
  Lysol, otopina 2 %tna + (V)
  Magnezij klorid 35 %tni + (V)
  Destilirana voda +
  Kuhinjska sol, zasićena otopina +(V)
  Testbenzin (zamjena za terpentin), white spirit +
  Benzin za pranje i čišćenje +
  Ksilol + (V)
  Etanol + (V)
  Benzin DIN 51 600 + (V)
  Benzin super + (V)
  Kerozin + (V)
  Lož ulje i dizel +
  Motorno ulje +
  Coca-Cola + (V)
  Kava + (V)
  Crno vino + (V)
  Skydrol (hidraulična tekućina) +
  Tekućine za hlađenje trafo uređaja +
  Objašnjenje: + = postojano, V = obojenje

  Prikladne podloge

  Sve mineralne podloge. Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez otpadaka, prašine, ulja, masnoća, strugotina gume i drugih tvari koje razdvajaju. Podloge od cementne žbuke, poboljšane umjetnom smolom, potrebno je prije nanošenja provjeriti izradom testnog uzorka.

  Vučna čvrstoća površine podloge mora u sredini iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne smije pasti ispod 1,0 N/mm2.
  Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen:
  Beton i cementni estrih: max. 4 tež.%
  Anhidritni estrih: max. 0,5 tež.%
  Magnezitni estrih: 2 – 4 tež.%
  Tvrdi drveni estrih: 4–8 tež.%
  Suvišnu vlagu koja se pojavljuje treba eliminirati, kod anhidritnog i magnezitnog estriha je neophodna izolacija prema zemlji.

  Priprema podloge

  Podlogu pripremiti prikladnim mjerama, npr. pjeskarenjem, glodanjem ili struganjem, tako da ispunjava navedene zahtjeve. Stare jednokomponentne i loše dvokomponentne premaze treba odstraniti.
  Staklaste površine i krute 2K premaze očistiti, obrusiti odnosno pjeskariti na mat ili grundirati sa Disbon 481 EP-Uniprimer. Napukline i oštećenja u podlogi zapuniti površinski sa Disbocret® PCC mortovima ili Disboxid EP-mortovima.

  Priprema materijala

  Najprije promiješati bazni materijal te zatim dodati učvrščivač. Polako intenzivno miješati (najviše 400 okr/min) dok ne nastane jednolična, homogena smjesa. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.

  Kako biste ubrzali stvrdnjavanje i daljnju obradu dodati max 3% (u odnosu na ukupnu masu) proizvoda Disboxid 903 EP-Rapid učvrščivaču u potrebnoj količini i dobro promiješati. Nakon toga učvrščivač dodati ukupnoj masi. Disboxid 903 EP-Rapid sastavni je dio OS-Sistema OS 8 Rapid.

  Omjer miješanja

  Osnovna masa : učvrščivač = 4 : 1 težinskih dijelova.

  Način primjene

  Ovisno o primjeni, nanosi se valjkom kratke do srednje dlake, žlicom za izravnavanje ili prikladnom raklom (npr. gumena nazubljena rakla).
  Uputa: Kod nanošenja raklom, zadane vrijednosti potrošnje nisu automatski točne za izabrano trokutasto (V) nazubljenje.

  Sistem nanošenja na površinu

  Temeljni premaz
  Mineralne podloge grundirati da se zapune pore sa Disboxid 462 EP-Siegel (na bazi epoksida). Hrapave podloge dodatno izravnati lopaticom (grundiranje s miješanim kvarcnim pijeskom). Ovisno o zahtjevnosti i potrebi mogu se alternativno primijeniti:
  Disboxid 420 E.MI Primer
  Disboxid 460 EP-Ground
  Disboxid 461 EP-Filler Neu
  Disboxid 463 EP-Grund Neu
  Detaljnije informacije vidjeti u tehničkim informacijama za pojedini proizvod.


  Pokrivni premaz

  1. Premaz valjkom

  Glatka površina
  Disboxid 464 EP-Decksiegel ravnomjerno nanijeti na neposipanu podlogu valjkom srednje dlake. Ovisno o opterećenju i potrebnoj debljini sloja raditi u jednom ili dva prolaza. Veća debljina sloja (2 prolaza) se može postići i jednim prolazom. U tu svrhu se materijal nalije na površinu, ravnomjerno razdijeli glatkom raklom od tvrde gume i nakon toga križno razvalja valjkom srednje dlake.

  2.Protuklizna površina
  Na površinu posipanu sa Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4-0,8 mm) ili Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7-1,2 mm) nanijeti temeljni premaz sa Disboxid 464 EP-Decksiegel ravnomjerno razdijeli glatkom raklom od tvrde gume i nakon toga križno razvaljati valjkom srednje dlake. Prema potrebi, izvesti jedan ili dva nanosa.

  3. Nivelirajući premaz sa glatkom površinom
  Disboxid 464 EP-Decksiegel naliti na temeljni premaz posipan sa Disboxid 942 Mischquarz (0,1-0,4 mm) i nazubljenom raklom od tvrde gume ravnomjerno radijeliti. Nazubljenu raklu okrenuti i glatkom stranom povući preko premaza. Nakon čekanja od ca. 10 minuta svježe razvučeni premaz odzračiti valjkom sa šiljcima.

  4. Nivelirajući mort sa glatkom površinom
  Nakon presipavanja materijalu uz miješanje dodati 50 tež.% Disboxid 942 Mischquarz (0,1-0,4 mm), te tako izrađeni mort za niveliranje naliti na temeljni premaz posipan sa Disboxid 942 Mischquarz i obraditi kako je opisano pod točkom 3.

  Napomena: Kod primjene posebnih nijansi treba kontrolirati maksimalno moguću količinu pijeska koji se dodaje, jer ovisno o nijansi može biti i niža od 50 tež.%.

  Posipni sloj
  Nakon presipavanja materijalu uz miješanje dodati 30 tež.% Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4-0,8 mm), te tako izrađeni mort za niveliranje kao posipni sloj naliti na temeljni premaz posipan sa Disboxid 942 Mischquarz i ravnomjerno razdijeliti raklom od tvrde gume. Svježi posipni sloj potom po cijeloj površini posipati sa Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4-0,8 mm) ili Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7-1,2 mm). Nakon stvrdnjavanja posipanog sloja ukloniti suvišni kvarcni pijesak te je posipna obloga gotova.

  Glatka površina
  Na posipni sloj naliti mort za niveliranje od 100 tež.% Disboxid 464 EP Decksiegel i 50 tež.% Disboxid 942 Mischquarz i ravnomjerno nanijeti žlicom za izravnavanje ili raklom od tvrde gume. Potom odzračiti valjkom sa šiljcima.

  Protuklizna površina
  Na posipni sloj nanijeti sloj valjkom kako je već opisano u točki 2 u jednom ili dva prolaza.

  Potrošnja

  Nanošenje valjkom
  Glatka površina ca. 250 g/m2 po nanosu
  Protuklizna površina* ca. 450–900 g/m2
  Nivelirajući premaz s glatkom površinom
  Ca. 1 mm debeli sloj (3 mm trokutasto nazubljenje)* ca. 1,5 kg/m2
  Ca. 1,5 mm debeli sloj (4 mm trokutasto nazubljenje)* ca. 2,3 kg/m2
  Tekući mort s glatkom površinom
  Ca. 2 mm debeli sloj (5 mm trokutasto nazubljenje)*
  Disboxid 464 EP-Decksiegel Disboxid 942 Mischquarz ca. 2,2 kg/m2 ca. 1,1 kg/m2
  Ca. 3 mm debeli sloj (7 mm trokutasto nazubljenje)*
  Disboxid 464 EP-Decksiegel
  Disboxid 942 Mischquarz
  ca. 3,3 kg/m2
  ca. 1,7 kg/m2
  Ca. 4 mm debeli sloj (9 mm trokutasto nazubljenje)*
  Disboxid 464 EP-Decksiegel
  Disboxid 942 Mischquarz
  ca. 4,4 kg/m2
  ca. 2,2 kg/m2
  Posipni sloj
  Sloj koji treba posipati
  Disboxid 464 EP-Decksiegel
  Disboxid 943 Einstreuquarz
  ca. 2,1 kg/m2
  ca. 0,7 kg/m2
  Posipanje pijeskom
  Disboxid 943 Einstreuquarz
  ili
  Disboxid 944 Einstreuquarz
  ca. 4–4,5 kg/m2
  Glatka površina
  Disboxid 464 EP-Decksiegel
  Disboxid 942 Mischquarz
  ca. 1,6 kg/m2
  ca. 0,8 kg/m2
  Protuklizna površina*
  Disboxid 464 EP-Decksiegel ca. 500–900 g/m2

  * Ovdje se radi o preporukama. Veličina zuba ovisi o otpornosti rakle na trošenje, temperaturi, stupnju ispune i prilikama na podlozi. Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

  Obradivost

  Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca 45 min. Uz dodavanje Disboxid 903 EP-Rapida vrijeme se skraćuje i do 25 minuta. Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produljuje.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Min. 10 °C, max. 30 °C
  Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

  Vrijeme čekanja

  Vrijeme čekanja između dva prolaza bi pri temperaturi od 20 °C trebalo iznositi najmanje 18 sati, a najviše 24 sata. Kod duljeg čekanja potrebno je površinu iz prethodnog prolaza lagano obrusiti, ako nije bila obrađena pijeskom. Kod dodavanja Disboxid 903 EP-Rapida u pravilu je potrebno pjeskariti te ukoliko se premaz koji slijedi ne nanosi isti dan (max. 12 sati).

  Vrijeme čekanja kod dodavanja Disboxid 903 EP-Rapida
  Pakiranje
  Disboxid 464 EP-Decksiegel
  Broj 0,5 L kanti
  Disboxid 903 EP-Rapid
  Pri 10° C
  Pri 20° C
  30 kg - 36 sati 18 sati
  30 kg 1 kanta 22 sata 9 sati
  30 kg 2 kante 15 sati 5,5 sati


  Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produljuje.
  Tijekom vremena stvrdnjavanja potrebno je naneseni materijal zaštiti od vlage, kako bi se izbjegle greške površinskog sloja.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, a nakon ca. 7 dana je sloj potpuno stvrdnut.  
  Kod nižih temperatura odgovarajuće dulje vrijeme.
  Više temperature kao i dodavanje Disboxid 903 EP-Rapida ubrzavaju proces stvrdnjavanja.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon uporabe ili kod duljih prekida u radu razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner.

  Njemački certifikat

  • 1-1092: Izvještaj o ispitivanju OS 8
   Polymer Institut, Flörsheim
  • 1-1116: Ispitivanje na sredstva za dekontaminaciju prema DIN 25415 Teil 1, Fachhochschule Aachen
  • 1-1259: Ispitivanje protukliznosti R 11 V 6
   Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf
  • 1-1261: Ispitivanje protukliznosti R 11
   Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf
  • 1-1262: Ispitivanje protukliznosti R 12 V 6
   Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf
  • 1-1167: Ispitivanje ponašanja u požaru prema DIN EN 13501-1, Bfl-s1
   Materialprüfanstalt Braunschweig1-1346: Prüfung der Rutschhemmung OS 8, R 13 V6

      Materialprüfanstalt Braunschweig
  • 1-1346: Ispitivanje protukliznosti OS 8, R 13 V6
   Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf

  Više informacija dostupno na upit.

  Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

  Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu primjenu.

  Masa:
  Nadražuje oči i kožu. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s kožom. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ne izlijevati u kanalizaciju.Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.

  Učvrščivač: Štetno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta. Izaziva opekotine. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Čuvati pod ključem i izvan dohvata djece. Ne udisati pare ili aerosol. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekuće i stvrdnute materijale zbrinjavati kao otpatke boja koje sadrže otapala ili druge opasne tvari.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  A(j); 500 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 180 g/l VOC.

  GIS kod

  RE 1

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
  Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata te obratiti pažnju na savjete za čišćenje i održavanje podova.

  CE označavanje

  EN 13813
  Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.

  EN 1504-2 
  Norma EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravljanje nosivih betonskih konstrukcija – Dio 2: Površinski zaštitni sustavi za beton", utvrđuje zahtjeve za postupke površinske zaštite. Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.de. 
  Sukladnost se dokazuje oznakom Ü na ambalaži. Nadalje se ista dokazuje kroz sustav dokazivanja sukladnosti 2+ putem kontrola i ispitivanja od strane proizvođača i ovlaštenih ispitnih tijela.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr