Disboxid 461 EP-Grund TS

Transparentna 2K tekuća epoksidna smola za grundiranje mineralnih podnih površina. Može se primijenjivati na temperaturi već od 3 0C, a na sobnoj temperaturi se može jako brzo obrađivati i dorađivati.

Primjena

U sistemu sa Disboxid 466 EP-Schicht TS optimalni, usklađeni vremenski ciklusi za premazne radove u samo jednom vikendu.
Za nanošenje kao temeljni sloj ili strugana ispuna ispod podnih premaza.
Kao vezivno sredstvo za Disboxid 946 Mörtelquarz za izradu užljebljenja i brazda i za reprofiliranje napuklina i izboja.

Svojstva materijala

  • reagira na temperaturi već od 3 0C
  • brzo se može dorađivati
  • dobra otpornost na kemikalije
  • trajna otpornost na vlagu

Osnova materijala

Niskoviskozna, 2K epoksidna tekuća smola, A/F, total solid prema propisu Deutsche Bauchemie

Pakiranje/Veličina pakiranja

10 kg limeno kombi pakiranje

Nijanse

Prozirna.
Može se pigmentirati sa Disboxid 980 NEFA®POX pastama za boje.
Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće pod utjecajem UV zračenja i atmosferilija.
Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje. To međutim ne utječe na funkcionalnost materijala.

Skladištenje

Na hladnom, suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže najmanje 1 godina. Pri nižim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na ca. 20 °C.

Gustoća

ca. 1,1 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 95 µm/100 g/m2

čvrstoća na pritisak

ca. 70 N/mm

Prikladne podloge

Sve mineralne podloge.
Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez otpadaka, prašine, ulja, masnoća, strugotina gume i drugih tvari koje razdvajaju.
Kod cementnih masa za izravnavanje obogaćenih plastičnim materijalom prethodno provjeriti njihovu prikladnost za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine. Srednja vučna čvrstoća površine podloge mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne smije pasti ispod 1,0 N/mm2.


Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen:
Beton i cementni estrih: maks. 4 tež.%
Anhidritni estrih: maks. 0,5 tež.%
Magnezitni estrih: 2 – 4 tež.%
Ksilolitni estrih: 4 – 8 tež.%
Uzlaznu vlagu (koja se uzdiže iz tla) treba isključiti, kod anhidritnog i magnezitnog estriha je neophodna izolacija (brtvljenje) prema zemlji.

Priprema podloge

Podlogu pripremiti prikladnim mjerama, npr. sačmarenjem, glodanjem ili struganjem, tako da ispunjava navedene zahtjeve. Napukline i oštećenja u podlozi zapuniti tijesno po površini sa Disbocret® PCC mortovima ili Disboxid EP mortovima.

Priprema materijala

Učvrščivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće (najviše 400 okr/min) intenzivno miješati. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.
Ako se materijal treba pigmentirati, najprije se osnovnoj masi dodaje pasta u boji (1 vrećica Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste na 20 kg Disboxid 461 EP-Grund TS) i zamiješa.

Omjer miješanja

Osnovna masa : učvrščivač = 2 : 1 težinskih dijelova.

Način primjene

Ovisno o primjeni, nanosi se gumenom raklom, četkom za lakiranje, valjkom ili žlicom za zaglađivanje.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni premaz
Zamiješani materijal naliti na površinu i ravnomjerno razdijeliti sa gumenom letvom. Radi izbjegavanja mjestimičnog sjaja materijal doraditi valjkom srednje duge dlake ili četkom za lakiranje. Kod slabo upojnih podloga se materijal može razrijediti do maks. 15 tež.-% sa razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner. U tom slučaju osigurati dobro prozračivanje.

Grubo zaravnavanje (kratz)
Ravne, fino hrapave podloge:
Masu za lopaticu izraditi od
Disboxid 461 EP-Grund TS, 1 tež. dio
Disboxid 942 Mischquarz, 1 tež. dio
Neravne, hrapave podloge:
Masu za lopaticu izraditi od
Disboxid 461 EP-Grund TS, 1 tež. dio
kvarcni pijesak, 1,5 tež. dijelova
(Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz miješani u omjeru 1 : 1).
Masu naliti na grundiranu površinu. Žlicom za izravnavanje ravnomjerno razdijeliti. Potom odzračiti bodljikavim valjkom. Jako porozne i hrapave podloge prije nanošenja mase za lopaticu grundirati sa Disboxid 461 EP-Grund TS.

Napomena: Svježi temeljni sloj i sloj strugane ispune općenito posipati s više materijala kako bi se zbog brzog stvrdnjavanja zadržao siguran spoj pri vezanju sa slojevima koji slijede.
Pokrivni premaz Posipni kvarc za Disboxid 461 EP-Grund TS
Premaz valjkom, glatki 1) Disboxid 942 Mischquarz
Premaz valjkom, protuklizni 2) Disboxid 943/944 Einstreuquarz
Razljevni premaz, razljevni mort, posipna obloga Disboxid 942 Mischquarz

1) Pokrivni premaz nanijeti u 2 prolaza (etape rada) sa najmanje 800 g/m2.
2) Pokrivni premaz nanositi prema željenoj finoći hvatanja u 1–2 prolaza (etape rada).

Mort za izboje i napukline

Podne površine grundirati sa Disboxid 461 EP-Grund TS. Mort izraditi od 
Disboxid 461 EP-Grund TS, 1 tež. dio
Disboxid 946 Mörtelquarz, 10 tež. dijelova
Kvarc za mort napuniti u mješalicu i zamiješano vezivno sredstvo dodati dok mješalica radi. Materijal intenzivno promiješati. Mort nanositi mokro na mokro na svježe grundiranu podlogu, zabrtviti i potom izgladiti žlicom od plastike ili nehrđajućeg čelika.
Sloj morta prije eventualne dorade zgusnuti da nema pora odnosno grundirati s Disboxid 461 EP-Grund TS uz dodatak ca. 2 tež. dijela Disboxid 951 EP-Stellmittel.

Napomena: Temeljni premaz i mort se načelno moraju posipati s više materijala nego što je potrebno.

Potrošnja

Temeljni premaz ca. 200–400 g/m2
Grubo zaravnavanje (kratz) 
za ravne, fino hrapave podloge:
Disboxid 461 EP-Grund TS
Disboxid 942 Mischquarz
ca. 660 g/mm/m2
ca. 1 kg/mm/m2
za ne ravne, hrapave podloge:
Disboxid 461 EP-Grund TS
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz
ca. 660 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
Mort  za izboje i napukline
Disboxid 461 EP-Grund TS
Disboxid 946 Mörtelquarz
ca. 190 g/mm/m2
ca. 1,9 kg/mm/m2
Posipanje
Disboxid 942 Mischquarz ca. 1,5–2 kg/m2

Točnu potrošnju odrediti na objektu izradom probnog uzorka.

Obradivost

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 15 minuta. Pri temperaturi od 5 0C ca. 40 minuta.
Više temperature skraćuju, niže produljuju vrijeme upotrebljivosti.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 3 °C, max. 25 °C 
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi trebala uvijek biti najmanje 3 0C iznad temperature rošenja.

Vrijeme čekanja

Vremena čekanja između etapa rada bi trebala pri 20 0C iznositi najmanje 5 sati. Navedeno vremensko razdoblje se uslijed viših temperatura skraćuje, a uslijed nižih produljuje.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka je površina nakon ca. 5-6 sati prohodna / može se dorađivati, nakon ca. 1 dan se može mehanički opteretiti, a nakon ca. 2 dana je potpuno stvrdnuta. Kod nižih temperatura odgovarajuće dulje. Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca. 5 sati pri 20 0C) nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer inače može doći do narušavanja površine i smanjenja moći prianjanja.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu sa razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Proizvod namijenjen samo za industrijsku primjenu.
Osnovna masa:
Nadražuje oči i kožu. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Spriječiti dodir s kožom. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ne smije dospijeti u kanalizaciju / vodene tokove ili tlo. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.
Sadrži spojeve koji sadrže epokside. Pridržavati se uputa proizvođača (sigurnosno-tehnički list).

Učvršćivač:
Štetno ako se udiše i ako se proguta. Izaziva teške opekotine. Nadražuje dišni sustav. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Čuvati pod ključem i izvan dohvata djece. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ne ispuštati u kanalizaciju, odložiti kao opasni otpad. Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. U slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće pokazati naljepnicu). Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da se stvrdne s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(j); 500 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 110 g/l

GIS kod

RE 1

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanje

EN 13813
Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.
Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, kao i u odgovarajućim uputama koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.hr.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija