Disboxid 437 EP-Klarschicht

Transparentni 2K tekući epoksidni završni premaz za premazivanje tvrdih unutarnjih EP podnih premaza posutih čipsom i kao pokrivni premaz u Disboxid ArteFloor-System kao i u Disboxid Multicolor-System za reprezentativne unutarnje prostore.

Primjena

Zaštitni sloj visokog sjaja na tvrdim premazima od epoksidne smole koji su oblikovani u bojama odnosno posuti čipsom u bojama.
Sastavni dio sustava Disboxid Multicolor-System namijenjenog za reprezentativne unutarnje prostore.
Sastavni dio sustava Disboxid ArteFloor-System.

Svojstva materijala

 • bistar kao staklo 
 • slabo žuti 
 • pojačava sjaj boja na oblikovanim podnim premazima 
 • otporan na habanje i otiranje 
 • dostupan i kao protuklizni premaz

Osnova materijala

Niskoviskozna, 2K epoksidna tekuća smola, bez aromatskih otapala, "total solid" prema Deutscher Bauchemie.

Pakiranje/Veličina pakiranja

10 kg limeno kombi pakiranje, 25 kg pakiranje (baza: 16.67 kg kanta, učvršćivač 8.33 kg limena doza).

Nijanse

Prozirna.
Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće pod utjecajem UV zračenja i atmosferilija.
Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline, itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje, što ne utječe na funkcionalnost materijala.

Stupanj sjaja

Sjajan.

Skladištenje

Na hladnom, suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže najmanje 2 godine. Pri nižim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na ca. 20 °C.

Gustoća

ca. 1,1 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 95 µm/100 g/m2

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

(CS 10/1000 U/1000 g), 33 mg/30 cm2

Klatna tvrdoća po Koenigu

ca. 175 s

Shore tvrdoća (A/D)

ca. D 80

Kemijski otpor

Otpornost na kemikalije prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C
7 dana
Octena kiselina 5%tna + (V)
Solna kiselina 10%tna + (V)
Sumporna kiselina ≤10%tna + (V)
Limunska kiselina 10%tna +
Amonijak 25%tni (Salmiak) +
Kalcij hidroksid +
Kalijeva lužina 50%tna +
Natrijeva lužina 50%tna +
Željezo III klorid, zasićena otopina + (V)
Lizoformna otopina 2%tna +
Otopina magnezij klorida 35%tna +
Destilirana voda +
Otopina kuhinjske soli, zasićena  +
Testbenzin (zamjena za terpentin) +
Benzin za pranje +
Ulje za loženje i dizel  +
Motorno ulje +
Coca-Cola +
Kava +
Crno vino + (V)
Skydrol (tekuć. za hidrauliku) +
Tekućine za hlađenje transformatora +
Objašnjenje znakova: + = otporno, V = obojenje

Prikladne podloge

Čvrsto vežući, tvrdi do žilavi premazi i obloge od epoksidne smole na mineralnim podlogama.
Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez otpadaka, prašine, ulja, masnoća, strugotina gume i drugih tvari koje razdvajaju.

Priprema podloge

Podlogu pripremiti prikladnim mjerama, npr. sačmarenjem, glodanjem ili struganjem, tako da ispunjava navedene zahtjeve.
Stare premaze obrusiti. Novonanešene premaze od reaktivne smole završno premazivati idući dan.
Kod duljih vremena čekanja premaz se mora lagano obrusiti (fina zrnatost). Pri nižim temperaturama je moguće odgovarajuće dulje čekanje.

Priprema materijala

Učvršćivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće (najviše 400 okr/min) intenzivno miješati. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.
Napomena: Ovisno o namjeni, zamiješani materijal se može razrijediti sa razrjeđivačem Disbocolor 499 Verdunner. Primjena drugih vrsta razrjeđivača može dovesti do nepravilnosti na površini.

Omjer miješanja

osnovna masa : učvršćivač = 2 : 1 težinskih dijelova

Način primjene

Ovisno o primjeni, nanosi se gumenom raklom, četkom za lakiranje, valjkom ili žlicom za zaglađivanje. 
Napomena: Kod aplikacije pomoću rakle nije moguće automatski pomoću izabranog trokutastog nazubljenja pridržavati se zadanih količina potrošnje.

Sistem nanošenja na površinu

Pokrivni premaz
Za primjenu u Disboxid ArteFloor System i Disboxid Multicolor System za reprezentativne unutarnje prostore vidjeti informacije o navedenim sustavima.

Glatko premazivanje
Zamiješanom Disboxid 437 EPKlarschicht dodati do najviše 3 % razrjeđivača Disbocolor 499 Verdunner. Razrjeđeni materijal nanijeti ravnomjerno valjkom srednje duge dlake.

Protuklizno premazivanje
Kod primjene u Disboxid ArteFloor-System:
Disboxid 437 EP-Klarschicht, 100 tež.%
Disbon 947 SlideStop Rough (R 10), 10 tež.%
Disbocolor 499 Verdünner, 10 tež.%

Kod primjene na glatkim, čipsom posutim premazima:
Disboxid 437 EP-Klarschicht, 100 tež.% 
Disbon 947 SlideStop Rough (R 10), 30 tež.%
ili
Disboxid 437 EP-Klarschicht, 100 tež.%
Disbon 947 SlideStop Medium (R 9), 30 tež.%
Nanijeti ravnomjerno s PE gladilicom preko zrnaca. Potom grubim moltoprenskim valjkom (pore Ø 5 mm) razvaljati križnim potezima. Pritom se po površini može hodati u cipelama s čavlima (čavlerice). Pri duljim stajanjima materijal povremeno promiješati..

Potrošnja

Premazivanje
Disboxid MultiColor-System za unutarnje prostore: ca. 800 g/m2
Disboxid ArteFloor-System: ca. 800 g/m2
Glatko premazivanje ca. 300–400 g/m2
+ Disbocolor 499, max.  9–12 ml/m2
Protuklizno premazivanje (R 10)
– kao ArteFloor-System: ca. 150 g/m2
+ Disbon 947 SlideStop Rough (R10), ca. 15 g/m2
+ Disbocolor 499, ca. 15 ml/m2
– na glatkim premazima posutim čipsom: ca. 150 g/m2
+ Disbon 947 SlideStop Rough (R10)
o. Disbon 947 SlideStop Medium (R9), ca. 45 g/m2
Točnu potrošnju odrediti direktno na objektu izradom probnog uzorka.

Obradivost

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 45 minuta.
Više temperature skraćuju, niže produljuju vrijeme upotrebljivosti..

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 100C, maks. 300C.
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi trebala uvijek biti najmanje 30C iznad temperature rosišta.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka je površina nakon ca. 24 sata prohodna, nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, a nakon ca. 7 dana je potpuno stvrdnuta. 
Kod nižih temperatura odgovarajuće dulje. Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca. 24 sata pri 20 0C) nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer inače može doći do narušavanja površine i smanjenja moći prianjanja.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu sa razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner.

Njemački certifikat

 • 1-1132: Ispitivanje protukliznosti R9
  Berufsgenossenschaftliches Institut, St. Augustin
 • 1-1133: Ispitivanje protukliznosti R10
  Berufsgenossenschaftliches Institut, St. Augustin

Čišćenje i održavanje

Zahtjevni izgled površine uvjetuje redovno čišćenje i održavanje. Ovisno o opterećenju, u radnim prostorima se moraju primjerice provoditi temeljita čišćenja 1-2 puta godišnje, a zatim treba izvesti premazivanje kako bi se površina očuvala. Između toga, u redovnim razmacima treba lakiranu površinu čistiti brisačem. Premazi koji izgube sjaj se mogu eventualno ulaštiti. Time se razdoblja do ponovnog temeljitog čišćenja mogu značajno produljiti.
Budući da nisu sva uobičajena sredstva za čišćenje odnosno njegu poda prikladna, preporučljivo je u svakom slučaju obraditi jedan dio površine kao uzorak. Na gotovi premaz treba prije prve uporabe nanijeti prikladni premaz za njegu (npr. disperzija za njegu B 250 tvrtke TANA-Chemie GmbH, Mainz).
Pri uporabi drugih premaza za njegu su na novim premazima mogući problemi s vezanjem za podlogu. Savjetujemo probno premazivanje. Za temeljni sloj je prikladno sredstvo za čišćenje npr., Grundreiniger GR 10 tvrtke TANA Chemie GmbH, Mainz. Čišćenje kod održavanja se izvodi prikladnim sredstvom za brisanje.
Pridržavati se općih Disbon uputa za čišćenje i njegu.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Proizvod namijenjen samo za industrijsku primjenu.
Osnovna masa: Nadražuje oči i kožu. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Spriječiti dodir s kožom. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ne izlijevati u kanalizaciju. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.
Učvršćivač: Štetno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta. Izaziva teške opekotine. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare ili aerosol. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ne izlijevati u kanalizaciju. Nositi zaštitnu odjeću, zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči-lice U slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba, hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće pokazati naljepnicu).

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da se stvrdne s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(j); 500 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 200 g/l

GIS kod

RE 1

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanje

EN 13813
Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.
Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, kao i u odgovarajućim uputama koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.hr.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list