Proizvodi | Podni premazi | Za industrijske podove | Disbothan 429 PU-Decksie...

Disbothan 429 PU-Decksiegel AS

Provodljivi, pigmentirani 2K poliuretanski završni premaz u Disbothan PU-Antistatik-Systemu. Ispitan prema DIN EN 61340-4-1 – korištenje u ESD područjima.

  Primjena

  Završni sloj u Disbothan PU-Antistatik-Systemu.

  Svojstva materijala

  • dobra kemijska postojanost
  • žilav
  • otporan na mehanička naprezanja

  Osnova materijala

  Dvokomponentni poliuretan

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  30 kg pakiranje (masa: 25 kg limena kanta, učvršćivač: 5 kg limena doza)

  Nijanse

  Kieselgrau.
  Posebni tonovi dostupni na upit.
  Specijalni tonovi boje u sivoj paleti dostupni na upit.
  Također moguće i ekskluzivno oblikovanje prema kolekciji FloorColor za podne premaze.

  Napomena: uslijed dodavanja provodljivih karbonskih vlakana može, posebno kod specijalnih tonova boje, doći do utjecaja na njihov optički dojam.

  Pojava izbljeđivanja pri uporabi na području izloženom UV zračenju ne ugrožava tehnička svojstva materijala.
  Pigmenti organskih boja (npr. u kavi, crnom vinu ili lišću) te različite kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline i sl.) mogu dovesti do promjene tona boje. Izloženost brušenju i trljanju može ostaviti ogrebotine na površini, što međutim ne utječe na funkcionalnost premaza.

  Stupanj sjaja

  Sjajni

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja 6 mjeseci. Pri nižim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na ca. 20 °C.

  Gustoća

  ca. 1,5 g/m3

  Debljina suhog filma

  ca. 62 µm/100 g/m2

  Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

  65 mg/30 cm2

  Kemijski otpor

  Otpornost na kemikalije prema DIN 53 168 pri 20 °C
  7 dana
  Octena kiselina 5 %tna + (V)
  Solna kiselina 10 %tna +
  Sumporna kiselina ≤ 10 %tna +
  Limunska kiselina 10 %tna + (V)
  Amonijak 25 %tni (Salmiak) +
  Calcij hidroksid +
  Kalijeva lužina 50 %tna + (V)
  Natrijeva lužina 50 %tna + (V)
  Otopina željezo (III) klorida, zasićena + (V)
  Lizomorfna otopina 2 %tna +
  Otopina magnezij klorida 35 %tna +
  Sagrotan otopina. 2 %tna + (V)
  Destilirana voda +
  Otopina kuhinjske soli, zasićena +
  Lož ulje i Diesel gorivo +
  Motorno ulje +
  Coca-Cola +
  Kava +
  Crno vino + (V)
  Rashlad. tekućina za transformatore +
  Tumačenje znakova: + = postojano, V = promjena boje

  Vidjeti sistemske upute za Disbothan PU-Antistatik-System.

  Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

  Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu primjenu.
  Osnovna masa: nema
  Učvršćivač: Štetno ako se udiše. Nadražuje oči, dišni sustav i kožu. Ograničena saznanja o karcinogenim učincima. Može izazvati preosjetljivost udisanjem i u dodiru s kožom. Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. Čuvati pod ključem i izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ne izlijevati u kanalizaciju. Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. U slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće pokazati naljepnicu).
  Učvršćivač i svježe naneseni premaz mogu nadražiti kožu i izazvati iritaciju i senzibilizaciju dišnog sustava i izazvati alergijske reakcije. Tijekom i nakon obrade osigurati kontinuirani dotok svježeg zraka. Ne udisati pare. 
  Sadrži izocijanate. Pri radu se pridržavati uputa proizvođača (vidjeti Sigurnosno - tehnički list).
  Odlaganje

  Na oporabu davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Ostaci materijala: Osnovnu masu stvrdnuti s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  A(j), 500 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 30 g/l.

  GIS kod

  PU 40

  Detaljniji podaci

  Vidjeti u Sigurnosno-tehničkim listovima.
  Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

  CE označavanje

  ce-logo
  Disbon GmbH

  Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

  08

  DIS-429-005126 EN 13813:2002
  Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
  EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
  Reakcija na požar Efl
  Otpuštanje korozivnih tvari SR
  Propusnost vode NPD
  Otpornost na otiranje < AR1
  Prionjivost > B1,5
  Otpornost na udar > IR4


  EN 13813
  Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.
  Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Sukladnost se dokazuje oznakom na ambalaži, uz dodatak "Izjave o svojstvima proizvoda".

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za korisnike

  Tel.: 0 61 54 / 71 17 19
  Fax: 0 61 54 / 71 18 19
  E-Mail: kundenservicecenter@disbon.de

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Informacije

 • DoP_Disbothan_429_HR