Disbopox WEP-Antistatik-System

WEP-Antistatik-System za anhidritne i magnezitne estrihe.
Za provodljive, difuzivne podne premaze na anhidritnim i magnezitnim estrisima.

Vodorazrjedivi, pigmentirani, provodljivi 2K epoksidni premaz sa odvodnim otporima manjim od 106 Ohma prema DIN EN 61 340-4-1, DIN EN 1081 i DIN IEC 61 340-5-1.
Disboxid 471 AS-Grund i Disbopox 477 AS-Siegel za mehanički prosječno opterećene podloge.
Disboxid 471 AS-Grund i Disbopox 454 Verlaufschicht AS za vozne, mehanički visoko opterećene površine u ESD-područjima – DIN EN 61 340-4-5 (Walking Test).

Uvod

Disbopox WEP-Antistatik-System služi za izradu podnih premaza sa sposobnošću odvođenja statičkog elektriciteta. Sustav se sastoji od 6 proizvoda. Sustav se sastoji jedino od proizvoda na bazi epoksida, koji su topivi u vodi i paropropusni, što ih čini posebno pogodnima za magnezitne i anhidritne estrihe. Sve komponente sistema zadovoljavaju zahtjeve njemačke udruge za kemijsku industriju za podne premaze sa sposobnošću odvođenja statičkog elektriciteta (Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie für ableitfähige Bodenbeschichtungen).
Sastav Proizvod
Temeljni premaz Disbopox 443 EP-Imprägnierung
Grubo zaravnavanje (kratz) grubih neravnih podloga Disbopox 453 Verlaufschicht
Provodljiva bakrena traka Disbon 973 Kupferband
Provodljiva bakrena traka Disboxid 471 AS-Grund
Pokrivni premaz
Premaz valjkom za mehanički normalno opterećene podove Disbopox 477 AS-Siegel
Završni premaz za mehanički jako opterećene podove Disbopox 454 Verlaufschicht AS
U slučaju grubih i neravnih podloga potrebno je napraviti dodatno grubo zaravnavanje (kratz) sa Disbopox 453 Verlaufschicht.

Područje primjene

Za mineralne podne površine i keramičke premaze u unutarnjem prostoru, na kojima su propisani odvodni otpori RE ispod 106 Ohm kao primjerice:

 • prostori u kojima se proizvode odnosno skladište potencijalno eksplozivni materijali, 
 • tvorničke hale u industriji poluvodiča, 
 • laboratoriji i prostori sa elektronskim napravama korištenim u medicinske svrhe,
 • prostori u kojima rade električni viličari, 
 • prostorije za održavanje.

Vezivo

Disbopox 443 EP-Imprägnierung:
Vodorazrjedivi dvokomponentni epoksidni premaz, bez aromatskih otapala

Disbopox 453 Verlaufschicht:

Pigmentirani vodorazrjedivi dvokomponentni epoksidni premaz, bez aromatskih otapala

Disbopox 454 Verlaufschicht AS:

Pigmentirani vodorazrjedivi dvokomponentni epoksidni premaz, bez aromatskih otapala

Disboxid 471 AS-Grund:

Pigmentirani provodljivi dvokomponentni epoksidni premaz, bez aromatskih otapala

Disbopox 477 AS-Siegel:

Pigmentirani vodorazrjedivi dvokomponentni epoksidni premaz, bez aromatskih otapala

Stupanj sjaja

Završni sloj:
Disbopox 477 AS-Siegel: sjajni
Disbopox 454 Verlaufschicht AS: polumat

Tehnički podaci

Disbopox 443
EP-Imprägnierung
Disbopox 453
Verlaufschicht
Dixboxid 471
AS-Grund
Disbopox 454
Verlaufschicht AS
Disbopox 477
AS-Siegel
Gustoća ca. 1,0 g/cm3 ca. 2,0 g/cm3 ca. 1,1 g/cm3 ca. 2,0 g/cm3 ca. 1,4 g/cm3
Debljina suhog sloja
za 100g/m2
ca. 30 µm ca. 40 µm ca. 25 µm ca. 40 µm ca. 35 µm
Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja µ H2O ca. 38.000 ca. 6.000 ca. 6.000 ca. 20.000
Omjer miješanja
Masa:
Učvršćivač:
4 tež. dijela 
1 tež. dio
9 tež. dijelova 
1 tež. dio
9 tež. dijelova 
1 tež. dio
9 tež. dijelova 
1 tež. dio
84 tež. dijela 
16 tež. dijelova
Vrijeme obradivosti ca. 90 Min. ca. 30 Min. ca. 90 Min. ca. 30 Min. ca. 90 Min.
Potrošnja ca. 200 g/m2 ca. 1.040–1200 g/mm/m2 + ca. 210–240 g/mm/m2 Disboxid 942 Mischquarz ca. 100 g/m2 ca. 1,75-2,0 kg/mm/m2 ca. 100–200 g/m2
/1. nanos
ca. 200 g/m2
2. nanos
Vrijeme sušenja
Prohodno
Mehanički opteretivo 
Potpuno stvrdnuto
ca. 1 dan
ca. 3 dana
ca. 7 dana
ca. 1 dan
ca. 3 dana
ca. 7 dana
ca. 1 dan

ca. 1 dan
ca. 3 dana
ca. 7 dana
ca. 1 dan
ca. 3 dana
ca. 7 dana
Otiranje po Taberu 
(CS 10/1000 U/1000 g)
nije mjerljivo 80 mg/30 cm2 nije mjerljivo 75 mg/30 cm2 66 mg/30 cm2
Orijentacione vrijednosti pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti.
Potrošnja od 3,5 kg/m2 pri minimalnoj debljini od 2 mm ne smije biti prekoračena

Tablica kemijskih otpora

Tablica otpornosti na kemikalije prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C nakon 7 dana
Sredstvo Disbopox
454 477
Ispitna skupina 1
Otto goriva, Super i Normal prema DIN 51600 i DIN EN 228
+
Ispitna skupina 4a
svi ugljikovodici uključ. 2 i 3 osim 4a i 4 te rabljena motorna i hidraulička ulja
+
Ispitna skupina 5
jednovalentni i polivalentni alkoholi (do maks. 48 vol. % metanola) glikoeteri (uključ. 5b)
+ (E)
Ispitna skupina 7
svi organski esteri i ketoni (uključ. 7a)
+ (E)
Ispitna skupina 8
vodene otopine alifatskih aldehida do 40%
+ (E)
Ispitna skupina 9
vodene otopine organskih kiselina (ugljičnih kiselina) do 10 % te njihovih soli (u vodenoj otopini)
+/-
Ispitna skupina 10
mineralne kiseline do 20 % te kiselo hidrolizirajuće anorganske soli u vodenoj otopini (pH < 6), osim fluorovodične kiseline i kiselina sa oksidirajućim djelovanjem i njihovih soli
+ (V)
Octena kiselina, 5 %tna +/- + (V)
Mliječna kiselina, 5 %tna + (V) + (V)
Nitratna kiselina, 10 %tna + (V) + (V)
Solna kiselina, 30 %tna + (V) + (V)
Sumporna kiselina, 20 %tna + (V) + (V)
Amonijak, 25 %ig (Salmiak) + +
Natrijeva lužina, 50 %tna + +
Otopina željezo(III)klorida, zasićena + (V) + (V)
Otopina magnezij klorida 35 %-tna + +
Destilirana voda + +
Otopina kuhinjske soli, zasićena + +
Benzin, super + +
Lož ulje i dizel gorivo + +
Kola + (V) + (V)
Kava + (V) + (V)
Crno vino + (V) + (V)
Lizoformna otopina 2 %tna + + (V)
Skydrol (hidraulična tekućina) + +
Rashladne tekućine za transformatore + +
Tumačenje znakova: + = postojan, +/– = uvjetno postojan, V = promjena boje, E = malo smekšavanje

odgovara građevinskim i ispitnim načelima koja se odnose na zaštitu voda DIBt-a. Kod tekućina razreda opasnosti A I, A II i B VbF-a (Uredbe o zapaljivim tekućinama) neophodan je sloj sposoban za odvodnju.

Veličina pakiranja / Nijansa

Proizvod Veličina pakiranja Nijansa
Disbopox 443 EP-Imprägnierung 5 kg i 10 kg plastično kombi pakiranje Transparent
Disbopox 453 Verlaufschicht 40 kg pakiranje:
36 kg plastična kanta (masa)
4 kg limena doza (učvršćivač)
10 kg plastično kombi pakiranje
Kieselgrau
Steingrau
Disbopox 454 Verlaufschicht AS 40 kg pakiranje:
36 kg plastična kanta (masa)
4 kg limena doza (učvršćivač)
Kieselgrau
Steingrau
Disboxid 471 AS-Grund 10 kg plastično kombi pakiranje Schwarz
Disboxid 477 AS-Siegel 10 kg plastično kombi pakiranje
40 kg pakiranje:
33,6 kg plastična kanta (masa)
6,4 kg limena doza (učvršćivač)
Kieselgrau
Steingrau
Disbon 973 Kupferband 3 role od 16,5 m
Disboxid 975 Leitset za 15 točaka uzemljenja
 Specijalni tonovi boje u sivoj paleti dostupni na upit, a također i tonovi boje iz kolekcije FloorColor za podne premaze.
Napomena: uslijed dodavanja provodljivih karbonskih vlakana može, posebno kod specijalnih tonova boje, doći do utjecaja na njihov optički dojam.

Pojava izbljeđivanja pri uporabi na području izloženom UV zračenju ne ugrožava tehnička svojstva materijala. Pigmenti organskih boja (npr. u kavi, crnom vinu ili lišću) te različite kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline i sl.) mogu dovesti do promjene tona boje. Izloženost brušenju i trljanju može ostaviti ogrebotine na površini, što međutim ne utječe na funkcionalnost premaza.

Skladištenje

Proizvod Skladištenje Trajnost
Disbopox 443 EP-Imprägnierung Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja 1 godina, originalno zapakirano
Disbopox 453 Verlaufschicht Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja 6 mjeseci, originalno zapakirano
Disbopox 454 Verlaufschicht AS
Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja 6 mjeseci, originalno zapakirano
Disboxid 471 AS-Grund Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja 1 godina, originalno zapakirano
Disbopox 477 AS-Siegel Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja 1 godina, originalno zapakirano
Disbon 973 Kupferband Na suhom neograničeno
Disboxid 975 Leitset Na suhom neograničeno

Pri nižim temperaturama potrebno je materijal prije obrade smjestiti na ca. 20 °C.

Podogne podloge

Sve mineralne i keramičke podloge u unutarnjim prostorima. Podloga mora biti nosiva, postojana oblika, čvrsta, bez slobodnih čestica, prašine, ulja, masnoće, bez tragova abrazije gumom te drugih supstancija koje sprječavaju prianjanje.
Cementne, umjetnom smolom obogaćene mase za izravnavanje provjeriti jesu li prikladne za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine.
Vlačna čvrstoća površine podloge: prosječno 1,5 N/mm2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,0 N/ mm2.

Svježi beton ili cementni estrih moraju imati matiranu osušenu površinu, na kojoj se ne smije sjajiti vodeni film. Pripremiti podlogu prikladnim mjerama, npr. temeljito čišćenje metlom, kako bi se uklonio suvišni pijesak prije slijedeće etape rada, tako da zadovoljava navedene zahtjeve.
Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen:
Anhidritni estrih: maks. 0,5 tež.%
Magnezitni estrih: 2 – 4 tež.%
Ksilolitni estrih: 4 – 8 tež.%

Priprema podloge

Podlogu prikladnim mjerama kao npr. sačmarenjem ili glodanjem pripremiti tako da ispunjava navedene zahtjeve. Jednokomponentne stare premaze i olabavljene dvokomponentne premaze načelno treba odstraniti.
Staklaste površine i krute dvokomponentne premaze treba očistiti, izbrusiti odnosno matirati.

Priprema

Najprije posebno promiješati učvrščivač i masu. Nakon toga dodati učvrščivač u temeljnu masu i intenzivno miješati miješalicom koja se polagano okreće (400 o/min) dok ne nastane homogena masa bez pruga. Izmiješani materijal staviti u posudu za miješanje (prebaciti) i uz temeljito miješanje dodavati potrebnu količinu pijeska odnosno vode (vidi tablicu dolje) i miješati sve dok ne nastane homogena smjesa bez grudica.

Sistem nanošenja na površinu

Nanošenje
Ovisno o namjeni, nanosi se četkom za mase za brtvljenje, zidarskom žlicom ili prikladnim nožem za nanošenje (npr. nazubljenim nožem od tvrde gume).
Napomena: u slučaju primjene nazubljenog noža odabrano trokutasto ozubljenje ne dovodi automatski do održavanja zadanih parametara potrošnje materijala.

Izrada premaza

Temeljni premaz
Mineralne podloge grundirati sa Disbopox 443 EP-Imprägnierung.
Potrošnja:
Disbopox 443 EP-Imprägnierung ca. 200 g/m2
Alternativno je moguće izvesti temeljni premaz također i sa Dis­bopox 453. Proizvod razrjeđen sa max. 0,8 l vode, jednolično zasićeno nanijeti četkom i intenzivno obraditi.

Grubo zaravnavanje (kratz) - (po potrebi)
Hrapave, porozne podloge treba nakon grundiranja dodatno grubo zaravnati.
Potrošnja:
Disbopox 453 Verlaufschicht 1.040–1.200 g/mm/m2
Disboxid 942 Mischquarz 210–240 g/mm/m2

Reparaturni mort - (po potrebi)
Izboje i velike neravnine nakon grundiranja izjednačiti reparaturnim mortom.
Potrošnja:
Disbopox 453 Verlaufschicht ca. 300 g/mm/m2
Disboxid 946 Mörtelquarz ca. 1.500 g/mm/m2

Napomena:
 1. Mehanički pripremljeni magnezitni estrisi (kameni drveni podovi) moraju se, jer su izuzetno porozni, nakon grundiranja grubo zaravnati (kratz).
 2. Keramičke pločice imaju vrlo različite površine, tako da prianjanje temeljnog sloja treba provjeriti izvedbom probnog premaza. Prije nanošenja premaza špahtlom obraditi fuge obloge.


Polaganje priključaka za uzemljenje 
Na stvrdnuti temeljni sloj nalijepiti bakrenu traku Disbon 973 Kupferband (duljina ca. 50 cm) – uokolo uza zidove – sa razmakom od max. 20 m. Moraju se staviti najmanje dva priključka za uzemljenje. Za priključivanje na potencijal zemlje Disboxid 975 Leitset sadrži potrebne kontaktne točke vodova koji se mogu ugraditi u premazni sustav. Površine odvojene fugama se moraju zasebno uzemljiti. Kod jako velikih povezanih površina, najveći razmak do bakrenih traka smije biti ≤ 20 m, time što se na nosače ili ugradbene dijelove spajaju dodatni priključci za uzemljenje.

Površina bakrene trake se mora očistiti krpom navlaženom sa Disboxid 419 Verdünner. Po završetku radova na premazivanju, bakrenu traku moraju priključiti električari na samom objektu. Zbog debljine premaza, bakrena traka se može pojaviti na površini te je stoga treba postaviti u mehanički zaštićenim područjima. 


Tlocrt uzemljenja:

Bild 1 (003250.jpg)
Disbon 973 Kupferband
2. Splet bakrenih žica (licna) 4 mm2 za priključak na uzemljenje (prstenasti vod)


Provodljivi međusloj
Nakon polaganja bakrene trake valjkom nanijeti na cjelokupnu površinu temeljni premaz Disboxid 471 AS-Grund. Nakon stvrdnjavanja vodljivog sloja, ali prije nanošenja završnog premaza, mora se izvršiti ispitivanje sposobnosti odvoda statičkog elektriciteta. Odvodni otpor uzemljenju ne smije biti veći od 5 x 104 Ohm. Razmak između mjerne elektrode i priključka za uzemljenje mora biti od 8 do 10 m. Ako je otpor prevelik, potrebno je postaviti dodatne priključke za uzemljenje.
Potrošnja
Disboxid 471 AS-Grund ca. 100 g/m2

Napomena: tijekom faze sušenja i stvrdnjavanja voditi računa o dobrom prozračivanju i odzračivanju.


Završni sloj
Provodljivi premaz valjkom za mehanički normalno opterećene podove sa Disbopox 477 AS-Siegel:
1. Sloj:
Disbopox 477 AS-Siegel razrjeđen sa 5 tež.% vode nanesen ujednačenim križnim pokretima.
Potrošnja:
Disbopox 477 AS-Siegel ca. 100–200 g/m2

2. Sloj:
Disbopox 477 AS-Siegel nerazrjeđen, nanesen ujednačenim križnim pokretima.
Potrošnja:
Disbopox 477 AS-Siegel ca. 200 g/m2

Napomena: Ne smije se prekoračiti potrošnja materijala od maks. 400 g/m2 (ukupno za oba radna koraka) jer se u protivnom ne može više zajamčiti provodljivost. U slučaju popravljanja ili neophodnih obnavljanja, potrebno je izvođenje provodljivog međupremaza Disboxid 471 AS uključujući i uzemljenje. Kraj vremena uporabe nije vizualno prepoznatljiv. Višak materijala dovodi do promjene sjaja i nijanse, kao i manju snagu i prianjanje na podlogu. Tijekom sušenja i stvrdnjavanja potrebno je osigurati dobro ventiliranje prostora. Zbog nanošenja materijala valjkom, bakrena trake uzemljenja se jasno vidi na površini.


Provodljivi premaz za mehanički visoko opterećene podove sa Disbopox 454 Verlaufschicht AS:

Na pripremljenu podlogu izliti Disbopox 454 Verlaufschicht AS nakon čekanja od min. 12 i max. 24 sata i i ravnomjerno nanijeti tvrdom gumenom raklom (V-zub, najmanje 8 mm) debljina sloja najmanje 2 mm, max. 5 mm. Nakon otprilike 10 minuta čekanja napraviti odzračivanje valjkom sa šiljcima.

Potrošnja:
Disbopox 454 Verlaufschicht AS: ca. 1.750–2.000 g/mm/m2
Napomena: potrošnja materijala od max. 10 kg/m2 Disbopox 454 Verlaufschicht AS ne smije biti prekoračena, jer se u protivnom ne može više zajamčiti provodljivost. U slučaju popravljanja ili neophodnih obnavljanja, potrebno je izvođenje provodljivog međupremaza Disboxid 471 AS uključujući i uzemljenje. Tijekom sušenja i stvrdnjavanja potrebno je osigurati dobro ventiliranje prostora. Minimalna potrošnja od 3,5 kg/m2 ne smije biti prekoračena, jer inače može doći do problema u izjednačavanju površine.

Točne vrijednosti potrošnje odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Ovdje se radi o preporuci. Veličina zubaca ovisi o čvrstoći na habanje noža, temperaturi, stupnju punjenja i stanju podloge.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između dva premaza mora pri 20 °C iznositi min. 16 sati, a max. 2 dana. Više temperature skraćuju, niže produljuju vrijeme upotrebljivosti.
Isto vrijeme čekanja vrijedi i za prerađivanje mase koja se nanosi grubim zaravnavanjem.

Radna temperatura

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 10 °C, max. 25 °C
Relativna vlažnost zraka mora biti između 40 % i max. 80 %. Vrijednosti izvan tog raspona eventualno mogu dovesti do optički vidljivih oštećenja na površini. Temperatura podloge bi trebala uvijek biti najmanje 300C iznad temperature rosišta.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka je površina nakon ca. 24 sata prohodna, nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, a nakon ca. 7 dana je potpuno stvrdnuta. Kod nižih temperatura odgovarajuće dulje. Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca. 16 sati pri 20 0C) nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer inače može doći do narušavanja površine i smanjenja moći prianjanja.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu vodom ili toplom sapunicom.

Uvod

Upozorenja o opasnosti i sigurnosni savjeti, Giscodes – njemačka pravila o opasnim tvarima i zbrinjavanje te VOC i CE oznake za pojedine komponente sustava:
Molimo da uzmete u obzir odgovarajuće Tehničke informacije:
Disbopox 443 EP-Imprägnierung

Disbopox 453 Verlaufschicht
Disbopox 454 Verlaufschicht AS
Disboxid 471 AS-Grund
Disbopox 477 AS-Siegel

Njemački certifikat

 • 1-1098 Walking-Test, Izvješće Disbopox 454 Verlaufschicht AS
  Polymer-Institut, Flörsheim
 • 1-1171 Ponašanje u požaru Disbopox 454 Verlaufschicht AS prema DIN EN 13501-1, Bfl-s1 MPA, Braunschweig

Čišćenje i održavanje

Poštivati opće preporuke za čišćenje i održavanje Disbon podnih premaza. Iste su dostupne na upit.

Detaljnije

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se odgovarajućih uputa za obradu.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije