Proizvodi | Podni premazi | Za industrijske podove | Disbopox 454 Verlaufschi...

Disbopox 454 Verlaufschicht AS

Dvokomponentni pokrivni premaz od tekuće epoksidne smole na bazi vode, sposoban za odvođenje statičkog elektriciteta i za podnošenje velikog opterećenja

  Primjena

  Za prostore s potencijalno eksplozivnom atmosferom prema propisima GUV-R 132 „Izbjegavanje opasnosti zapaljenja uslijed elektrostatičkog naboja", poput npr. prostorija u kojima se proizvode odnosno skladište materijali koji mogu izazvati eksploziju.
  Premazni sustav za zaštitu elektroničkih uređaja od elektrostatičkih pojava prema normi EN 61340-5-1, kao npr. proizvodnih hala u industriji poluvodiča, laboratorija i prostorija sa elektroničkim napravama korištenim za medicinske svrhe, prostorija sa sredstvima za unutrašnji transport na elektronski pogon, čekaonica u zračnim lukama.
  Proizvod je ispitan prema normama DIN EN 61 340-4-1, DIN EN 61 340-4-5 (Walking test) i DIN IEC 340-5-1 glede primjene u područjima sa elektrostatičkim nabojem.
  Zahvaljujući formuli, ispitanoj na štetne tvari i kontroliranoj od TÜV-a, kojom su štetne emisije svedene na najmanju mjeru, proizvod je osobito prikladan za sva „osjetljiva" područja poput prostorija za boravak ljudi, bolnica itd.

  Svojstva materijala

  • primjenjiv na zagasito vlažnim podlogama vezanim cementom
  • dobro otporan na kemikalije
  • sposoban za difuziju vodene pare – prikladan za podne ploče u dodiru sa zemljom bez brtvenog sloja kao i za magnezitni i anhidritni estrih
  Ispitan prema kriterijima AgBB-a – Odbora za zdravstvenu ocjenu građevinskih proizvoda – na emisije hlapivih organskih spojeva (HOS) iz građevinskih proizvoda koje su relevantne za unutarnje prostore. Shema ocjenjivanja AgBB-a preuzeta je od institucija za zaštitu okoliša i zdravstvenih institucija u svrhu primjene na uporabu građevnih materijala u osjetljivim prostorima poput npr. prostorija za boravak ljudi.

  Osnova materijala

  Pigmentirani vodeni 2K epoksid, bez aromatskih otapala

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  40 kg pakiranje (masa: 36 kg limena kanta, učvršćivač: 4 kg limena kanta)

  Nijanse

  Kieselgrau, Steingrau
  Posebne nijanse na upit, a nijansiranje je moguće prema FloorColor ton karti.
  Napomena: Zbog dodatka vodljivih ugljikovih vlakana, može doći do laganog optičkog odstupanja nijanse, posebno u specijalnim nijansama.
  Organski pigmenti (npr. u kavi, crnom vinu ili lišću) te različite kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline i sl.) mogu dovesti do promjene tona boje, dok opterećenje s trenjem može izgrebati površinu, što međutim ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

  Stupanj sjaja

  Svilenkasto mat

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža najmanje 6 mjeseci. Kod nižih temperatura potrebno je temperirati materijal prije obrade na temperaturu od ca. 20°C.

  Gustoća

  ca. 2,0 g/cm3

  Debljina suhog filma

  ca. 40 µm/100 g/m2

  Difuzijski otpor µ (H2O)

  ca. 6.000 (pri 2 mm debljine sloja)

  Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

  ca. 75 mg/30 cm2

  Shore tvrdoća (A/D)

  ca. D 80

  čvrstoća na pritisak

  ca. 45 N/mm2 (MPa)

  Kemijski otpor

  Tablica otpornosti na kemikalije prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C kroz 7 dana
  7 dana
  Ispitna skupina 1 *
  Benzini, Super i Normal, prema DIN 51600 i DIN EN 228
  +
  Ispitna skupina 4a *
  svi ugljikovodici uključ. 2 i 3 osim 4 a i 4 b te rabljena motorna i hidraulička ulja
  +
  Ispitna skupina 5 *
  jednovalentni i polivalentni alkoholi (do maks. 48 vol. % metanola) glikoeteri (uključ. 5b)
  + (E)
  Ispitna skupina 7 *
  svi organski esteri i ketoni (uključ. 7a)
  + (E)
  Ispitna skupina 8 *
  vodene otopine alifatskih aldehida do 40%
  + (E)
  Ispitna skupina 9 *
  vodene otopine organskih kiselina (ugljičnih kiselina) do 10 % te njihovih soli (u vodenoj otopini)
  +/–
  Ispitna skupina 10 *
  mineralne kiseline do 20 % te kiselo hidrolizirajuće anorganske soli u vodenoj otopini (pH < 6), osim fluorovodične kiseline i kiselina sa oksidirajućim djelovanjem i njihovih soli
  + (V)
  Octena kiselina 5 %tna +/–
  Mliječna kiselina 10 %tna +/–
  Sumporna kiselina 50 %tna + (V)
  Nitratna kiselina 10 %tna + (V)
  Solna kiselina 30 %tna + (V)
  Amonijak 25 %tni (Salmiak.) +
  Natrijeva lužina 50 %tna +
  Otopina željezo(III)klorida, zasićena + (V)
  Otopina magnezij klorida 35 %tna +
  Destilirana voda +
  Otopina kuhinjske soli, zasićena +
  Benzin super +
  Lož ulje i dizel gorivo +
  Kola + (V)
  Kava + (V)
  Crno vino + (V)
  Lizoformna otopina 2 %tna +
  Shell Diala ulje +
  Skydrol (hidraulična tekućina) +
  Rashladne tekućine za transformatore +
  Tumačenje znakova: + = postojan, +/– = uvjetno postojan, V = promjena boje, E = malo smekšavanje
  * odgovara građevinskim i ispitnim načelima koja se odnose na zaštitu voda  DIBt-a. Kod tekućina razreda opasnosti A I, A II i B  VbF-a (Uredbe o zapaljivim tekućinama) neophodan je sloj sposoban za odvodnju.

  Prikladne podloge

  Sve mineralne podloge u unutarnjem prostoru.
  Podloga mora biti nosiva, stabilna oblika, čvrsta, bez nevezanih čestica, prašine, ulja, masnoće, tragova otiranja gume i ostalih tvari koje potiču odvajanje.
  Potrebno je ispitati sposobnost premazivanja cementnih masa za izravnavanje poboljšanih umjetnom smolom, a po potrebi napraviti pokus na za to određenoj površini.
  Beton ili cementni estrih, očišćeni mokrim postupkom, moraju na površini biti suhi, na njima ne smije biti sjajni vodeni film. Vlačna čvrstoća površine podloge mora prosječno iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,0 N/mm2.

  Sve druge podloge moraju imati postignutu svoju vlagu izjednačenja.
  Anhidritni estrih: max. 0,5 tež.-%
  Magnezitni estrih: 2–4 tež.-%
  Ksilolitni estrih: 4–8 tež.-%

  Priprema podloge

  Podlogu treba pripremiti prikladnim metodama, kao npr. sačmarenjem ili glodanjem i mlazom kuglica tako da ispunjava navedene zahtjeve. Jednokomponentne stare premaze i neprianjajuće dvokomponentne premaze načelno treba odstraniti.

  Priprema materijala

  Najprije učvršćivač i temeljnu masu promiješati svaki zasebno. Zatim se temeljnoj masi dodaje učvršćivač i intenzivno miješa mješalicom u polaganom hodu (400 o/min.), dok ne nastane homogena masa bez brazda. Zamiješani materijal treba prebaciti u posudu za miješanje i uz intenzivno miješanje dodavati potrebnu količinu pijeska odnosno vode (vidi dolje tablicu) te miješati dok ne nastane homogena smjesa bez grudica.

  Disbopox 453 Verlaufschicht:

  Način nanošenja

  Vel. pakiranja

  Dodatak po pakiranju 

  Grubo zaravnavanje (kratz) 40 kg 0,8 l vode
  8,0 kg Disboxid 942 Mischquarz
  Reparaturni mort 40 kg 200 kg Disboxid 946 Mörtelquarz

  Disbopox 454 Verlaufschicht AS:

  Standardne nijanse može se za podešavanje konzistencije prikladne za obradu razrijediti s maks. 2 tež.% vode. Specijalni tonovi se ne smiju razrjeđivati.

  Omjer miješanja

  Masa : učvršćivač = 9 : 1 tež. dijelova

  Način primjene

  Nanosi se, ovisno o materijalu i primjeni, glatkom zidarskom žlicom ili prikladnim nožem za nanošenje (npr. nazubljenim nožem od tvrde gume). 
  Napomena: pri aplikaciji nožem za nanošenje odabrano trokutasto nazubljenje automatski ne garantira održavanje zadanih vrijednosti potrošnje. 

  Sistem nanošenja na površinu

  Temeljni premaz
  Mineralne podloge grundirati sa Disbopox 443 EP-Imprägnierung.
  Potrošnja*:
  Disbopox 443 EP-Imprägnierung ca. 200 g/m²
  Alternativno se može za temeljni premaz koristiti i Disbopox 453 Verlaufschicht. Materijal, razrijeđen s maks. 0,8 l vode, treba ravnomjerno nanijeti četkom i intenzivno utiskivati u podlogu.

  Grubo zaravnavanje - kratz (po potrebi)
  Hrapave, porozne podloge nakon grundiranja dodatno grubo zaravnati (kratz).
  Potrošnja*:
  Disbopox 453 Verlaufschicht 1.500 g/mm/m²
  Disboxid 942 Mischquarz 300 g/mm/m²

  Reparaturni mort (po potrebi)
  Proboje i veće neravnine nakon grundiranja ujednačiti reparaturnim mortom.
  Potrošnja*:
  Disbopox 453 Verlaufschicht ca. 300 g/mm/m²
  Disboxid 946 Mörtelquarz ca. 1.500 g/mm/m²

  Napomena: mehanički pripremljene magnezitne estrihe (ksilolitni podovi), budući da imaju ekstremno otvorene pore, potrebno je nakon temeljnog premazivanja obraditi grubim zaravnavanjem (kratz).

  Polaganje priključaka za uzemljenje

  Na stvrdnuti temeljni premaz nalijepiti bakrenu traku Disbon 973 Kupferband (dužina ca. 50 cm) –okolo naokolo u području zidova (vidi sliku) – s maks. razmakom od. 20 m. Treba postaviti najmanje 2 priključka za uzemljenje. Za ovo upotrijebiti vodljive kontaktne točke iz vodljivog seta Disboxid 975 Leitset. Površine koje su odijeljene fugama potrebno je uzemljiti zasebno.
  Kod vrlo velikih povezanih površina mora se poštivati maks. razmak prema bakrenim trakama od ≤ 20 m tako da se na stupove ili ugradne elemente dodatno priključi priključke za uzemljenje. Površinu bakrene trake mora se očistiti krpom navlaženom razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner. Bakrenu traku se nakon završetka radova premazivanja mora građevinski priključiti na uzemljenje..
   
  Tlocrt priključka za uzemljenje:

  Bild 1 (003250.jpg)


  1. Disbon 973 Kupferband
  2. Bakrena žica 4 mm2 za priključak na uzemljenje (prstenasti vod)


  Tlocrt priključka za uzemljenje:
  Nakon polaganja bakrene trake valjkom nanijeti na cjelokupnu površinu temeljni premaz Disboxid 471 AS-Grund ili Disboxid 5022 WHG-Leitschicht. Nakon stvrdnjavanja vodljivog sloja, ali prije nanošenja završnog premaza, mora se izvršiti ispitivanje sposobnosti odvoda statičkog elektriciteta. Odvodni otpor uzemljenju ne smije biti veći od 5 x 104 Ohm. Razmak između mjerne elektrode i priključka za uzemljenje mora biti od 8 do 10 m. Ako je otpor prevelik, potrebno je postaviti dodatne priključke za uzemljenje.
  Potrošnja*:
  Disboxid 471 AS-Grund ca. 100 g/m² odn.
  Disboxid 5022 WHG-Leitschicht ca. 120 g/m²


  Napomena: tijekom faze sušenja i stvrdnjavanja potrebno je osigurati dobro prozračivanje i odzračivanje. 

  Završni sloj

  Samorazljevni premaz Disbopox 454 Verlaufschicht AS treba nakon vremena čekanja od najmanje 12, a najviše 24 sata izliti na pripremljenu podlogu i ravnomjerno nanositi nazubljenim nožem od tvrde gume (s trokutastim zupcima od min. 8 mm)** s debljinom sloja od najmanje 2 mm, a maksimalno 5 mm. Nakon ca. 10 minuta čekanja treba masu prisilno odzračiti bodljikavim valjkom. U tu svrhu se može po površini oprezno hodati u cipelama s čavlima.
  Potrošnja*:
  Disbopox 454 Verlaufschicht AS min. 3.500 g/m² i max. 10.000 g/m²

  Napomena: ne smije se prekoračiti potrošnja materijala od maks. 10 kg/m² za Disbopox 454 Verlaufschicht AS, budući da se u protivnom više ne može zajamčiti njegova provodljivost. Pri popravcima ili novoj obradi površine nužno je potrebno u provodljivi međusloj Disboxid 471 AS-Grund odnosno Disboxid 5022 WHG-Leitschicht uključujući uzemljenje (nova bakrena traka). Tijekom faze sušenja i stvrdnjavanja osigurati dobro prozračivanje i odzračivanje. Minimalna potrošnja ne smije biti manja od 3,5 kg/m² , jer inače može doći do poremećaja u razlijevanju. 
  * Točne vrijednosti potrošnje materijala određuju se probnim premazivanjem na objektu.
  ** Preporučene vrijednsoti. Veličina zubaca ovisi o otpornosti noža na habanje, temperaturi, stupnju punjenja i uvjetima podloge.

  Potrošnja

  Temeljni premaz
  Disbopox 443 EP-Imprägnierung
  ili 
  Disbopox 453 Verlaufschicht, razrijeđenl

  ca. 200 g/m2

  ca. 500-700 g/m²
  Grubo zaravnavanje (kratz)
  Disbopox 453 Verlaufschicht
  Disboxid 942 Mischquarz

  ca. 1.500 g/mm/m²
  ca. 300 g/mm/m²
  Reparaturni mort
  Disbopox 453 Verlaufschicht
  Disboxid 946 Mörtelquarz

  ca. 300 g/mm/m²
  ca. 1.500 g/mm/m²
  Vodljivi sloj
  Disbopox 471 AS-Grund odn.
  Disboxid 5022 WHG-Leitschicht

  ca. 100 g/m2
  ca. 120 g/m²
  Premaz*
  Min. 2 mm, max. 5 mm debljine mokrog sloja
  (min. 8 mm trokutasto nazubljenje)**
  Disbopox 454 Verlaufschicht AS (2 mm)  1750 - 2000 g/mm/m² (min. 3.500 g/m2)
  *Minimalna potrošnja ne smije biti manja od 3,5 kg/m², jer inače može doći do poremećaja u razlijevanju.
  ** Preporučene vrijednosti. Veličina zuba ovisi o otpornosti rakle na trošenje, temperaturi, stupnju ispune i prilikama na podlozi. Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

  Obradivost

  Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 30 min. Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produžuje.
  Napomena: za vrijeme sušenja i faze stvrdnjavanja osigurati dobro prozračivanje prostora.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura materijala, zraka i podloge: 
  Min. 10 °C, max. 25 °C
  Relativna vlažnost zraka mora biti između 40% i max. 80%. Vrijednosti izvan ovog raspona mogu dovesti do optičkih neujednačenosti površine. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

  Vrijeme čekanja

  Vrijeme čekanja od provodljivog međupremaza do završnog sloja pri 20 °C mora iznositi najmanje 16 sati, a najviše 2 dana. Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produžuje.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20°C i 60 % relativne vlažnosti zraka površina je nakon 1 dan opteretiva, a nakon ca. 7 dana je sloj potpuno stvrdnut. Kod nižih temperatura odgovarajuće dulje vrijeme. Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca. 16 sati pri 20°C) nanešeni materijal zaštititi od vlage jer inače može doći od narušavanja izgleda površine i smanjenja moći prijanjanja. Pri radu treba osigurati dobro provjetravanje i odzračivanje, budući da se u protivnom mogu pojaviti razlike u tonu boje zbog neravnomjernog sušenja.

  Čišćenje alata

  Vodom ili toplom sapunicom odmah nakon upotrebe i kod dužih prekida u radu.

  Njemački certifikat

  Aktualni certifikati na upit.

  Obratiti pažnju

  Proizvod namijenjen samo za profesionalnu uporabu.
  Masa (komponenta A):
  Uzrokuje teške ozljede oka. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

  Učvršćivač (komponenta B):
  Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.
  Sadrži epoksidne spojeve.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  A(j); 140 g/l; maks. 30 g/l.

  GIS kod

  RE 1

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno - tehnički list.
  U radu s materijalom poštivati upute za zaštitu na radu na gradilištu kao i Caparolove upute za čišćenje i njegu podnih površina.

  CE označavanje

  ce-logo
  Disbon GmbH
  Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

  08

  DIS-454-005605 EN 13813:2002
  Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
  EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
  Reakcija na požar Efl
  Otpuštanje korozivnih tvari SR
  Propusnost vode NPD
  Otpornost na otiranje < AR1
  Prionjivost > B1,5
  Otpornost na udar > IR4

  EN 13813
  Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima.  Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.

  Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama uz DoP koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.hr

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Informacije

 • DoP_Disbopox_454_HR