Disbopox 453 Verlaufschicht

Pigmentirani, samorazljevni dvokomponentni premaz od tekuće epoksidne smole, sa sposobnošću difuzije i razrjeđivanja u vodi, za industrijske podove s velikim mehaničkim opterećenjem (debljine sloja od 2–5 mm).

Primjena

Zahvaljujući formuli koja svodi emisiju štetnih tvari na najmanju mjeru i koja je ispitana na njihovu prisutnost, posebice prikladan za sve osjetljive prostore poput npr. prostorija za boravak ljudi, bolnica, dječjih vrtića i prostora za dnevni boravak školske djece, škola itd.

Za mineralne podne površine s velikim mehaničkim opterećenjem u industrijskom pogonima i zanatskim radionicama, poput npr. skladišnih i proizvodnih prostora, utovarnih rampa, prostorija za boravak ljudi. Idealno uporabljiv kao protuklizna obloga otporna na habanje, na podnim površinama u kontaktu sa zemljom u nadzemnim i podzemnim garažama. Međupremaz izveden u Disboxid StoneColor sustavu za reprezentativne interijere.

Ispitan prema kriterijima  AgBB-a – Odbora za zdravstvenu ocjenu građevinskih proizvoda – na emisije hlapivih organskih spojeva (HOS) iz građevinskih proizvoda koje su relevantne za unutarnje prostore. Shema ocjenjivanja AgBB-a preuzeta je od institucija za zaštitu okoliša i zdravstvenih institucija u svrhu primjene na uporabu građevnih materijala u osjetljivim prostorima poput npr. prostorija za boravak ljudi.

Svojstva materijala

 • upotrebljava se na vlažnim podlogama vezanim cementom
 • dobra otpornost na kemikalije
 • sposobnost difuzije vodene pare – prikladan za podne ploče u dodiru sa zemljom bez brtvenog sloja kao i za magnezitne i anhidritne premaze
 • mogućnost raznovrsnih obrada poput grundiranja, zaribanog špahtlanja (kratz), nanošenje razljevanjem (samoliv)
 • površine čini protukliznim i sigurnim
 • minimalna emisija štetnih tvari – ispitano, s TÜV certifikatom

Osnova materijala

Dvokomponentna vodorazrjediva epoksidna tekuća smola.

Pakiranje/Veličina pakiranja

10 kg plastično kombinirano pakiranje, 40 kg pakiranje (masa: 36 kg plastična kanta, učvrščivač: 4 kg limena doza)

Nijanse

Kieselgrau, Steingrau, Mittelgrau 
Posebni tonovi dostupni na upit.

Moguće postizanje ekskluzivnih tonova pomoću ton karte FloorColor. Moguće su promjene tona boje i pojave kredastih struktura zbog djelovanja UV zraka i atmosferilija.

Organski pigmenti (npr. u kavi, crnom vinu ili lišću) te različite kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline i sl.) mogu dovesti do promjene tona boje, dok opterećenje trenjem može izgrebati površinu, što međutim ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

Napomena: kod intenzivnih tonova boje može zbog različitih debljina sloja i neravnomjernog sušenja doći do malih razlika u boji.

Stupanj sjaja

Svilenkasto mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža jamči postojanost najmanje 6 mjeseci. Kod nižih temperatura potrebno je temperirati materijal prije obrade na temperaturu od ca. 20°C.

Tehnički podaci

 • sd-vrijednost kod debljine sloja od 2 mm < 6 m
 • sd-vrijednost kod debljine sloja od 4 mm < 7 m

Gustoća

ca. 2,0 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 40 µm/100 g/m2

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

80 mg/30 cm2

čvrstoća na pritisak

ca. 45 N/mm2 (MPa)

Kemijski otpor

Tablica otpornosti na kemikalije prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C
7 dana
Ispitna skupina 1
Otto goriva, Super i Normal prema DIN 51600 i DIN EN 228
+
Ispitna skupina 4a
svi ugljikovodici uključ. 2 i 3 osim 4 a i 4 b te rabljena motorna i hidraulička ulja
+
Ispitna skupina 5
jednovalentni i polivalentni alkoholi (do maks. 48 vol. % metanola) glikoeteri (uključ. 5b)
+ (E)
Ispitna skupina 7
svi organski esteri i ketoni (uključ. 7a)
+ (E)
Ispitna skupina 8
vodene otopine alifatskih aldehida do 40%
+ (E)
Ispitna skupina 9
vodene otopine organskih kiselina (ugljičnih kiselina) do 10 % te njihovih soli (u vodenoj otopini)
+/-
Ispitna skupina 10
mineralne kiseline do 20 % te kiselo hidrolizirajuće anorganske soli u vodenoj otopini (pH < 6), osim fluorovodične kiseline i kiselina sa oksidirajućim djelovanjem i njihovih soli
+ (V)
Octena kiselina 5 %tna+/-
Mliječna kiselina 10 %tna+/-
Sumporna kiselina 50 %tna+ (V)
Nitratna kiselina 10 %tna+ (V)
Solna kiselina 30 %tna+ (V)
Amonijak 25 %tna otopina (Salmiak)+
Otopina natrij hidroksida 50 %tna+
Otopina željezo(III)klorida, zasićena+ (V)
Otopina magnezij klorida 35 %-tna+
Dest. voda+
Otopina kuhinjske soli, zasićena+
Benzin, super+
Lož ulje i dizel gorivo+
Kola+ (V)
Kava+ (V)
Crno vino+ (V)
Lizoformna otopina 2 %tna+
Shell Diala nafta+
Skydrol (hidraulična tekućina)+
Rashladne tekućine za transformatore+
Tumačenje znakova: + = postojan, +/– = uvjetno postojan, V = promjena boje,  E = malo smekšavanje

odgovara građevinskim i ispitnim načelima koja se odnose na zaštitu voda  DIBt-a. Kod tekućina razreda opasnosti A I, A II i B  VbF-a (Uredbe o zapaljivim tekućinama) neophodan je sloj sposoban za odvodnju.

Prikladne podloge

Sve mineralne i keramičke podloge u unutarnjem prostoru. Podloga mora biti nosiva, postojana oblika, čvrsta, bez slobodnih čestica, prašine, ulja, masnoće, otisaka od gume i ostalih supstancija koje spriječavaju prianjanje.

Samonivelirajuće mase na bazi cementa potrebno je ispitati u pogledu njihove sposobnosti premazivanja, po potrebi izraditi uzorke.

Beton očišćen mokrim postupkom ili cementni estrih moraju imati matiranu osušenu površinu, na njoj se ne smije sjajiti vodeni film. Vlačna čvrstoća površine podloge mora iznositi prosječno 1,5 N/mm2 . Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,0 N/mm2.

Podloge moraju imati postignutu svoju vlagu izjednačenja:

Anhidritni estrih: maks. 0,5  % težine

Magnezitni estrih: 2–4  % težine

Ksilolitni estrih: 4–8 % težine

Priprema podloge

Podloge se priređuju prikladnim postupkom poput sačmarenja ili brušenja tako da ispunjavaju navedene zahtjeve. Jednokomponentne stare premaze i dvokomponentne premaze koji ne vežu treba načelno ukloniti. Staklaste površine i krute dvokomponentne premaze treba očistiti, obrusiti odnosno matirano obraditi mlazom.

Priprema materijala

Najprije posebno promiješati učvrščivač. Nakon toga dodati učvrščivač u temeljnu masu i intenzivno miješati miješalicom koja se polagano okreće (400 o/min) dok ne nastane homogena masa bez pruga. Izmiješani materijal staviti u posudu za miješanje (prebaciti) i uz temeljito miješanje dodavati potrebnu količinu pijeska odnosno vode (vidi tablicu dolje) i miješati sve dok ne nastane homogena smjesa bez grudica.

Način primjeneVeličina pakiranjaDoziranje po pakiranju
Temeljni premaz
Premazivanje
Zaribano špahtlanje (kratz)

40 kg
40 kg

max. 0,8 l vode
max. 0,8 l vode, 8,0 kg Disboxid 942 Mischquarz
Disperzivni premaz40 kgmax. 0,8 l vode, 8,0 kg Disboxid 942 Mischquarz
Reparaturni mort40 kg200 kg Disboxid 946 Mörtelquarz
Razljevni premaz
(samoliv)
40 kgbez ičega

Materijal se za postizanje konzistencije za obradu razrjeđuje s maks. 2 težinska postotka vode

Omjer miješanja

Disbopox 453 Verlaufschicht:
Temeljna masa 9 tež. dijelova
Učvršćivač 1 tež. dio

Temeljni premaz:
Disbopox 453 Verlaufschicht bez ičega

Zaribano špahtlanje (kratz) i disperzivni premaz::
Disbopox 453 Verlaufschicht 100 tež. dijelova
Voda 2 tež. dijela
Disboxid 942 Mischquarz 20 tež. dijelova

Reparaturni mort:
Disbopox 453 Verlaufschicht 1 tež. dio
Disboxid 946 Mörtelquarz 5 tež. dijelova

Samorazljevni premaz (samoliv):
Disbopox 453 Verlaufschicht bez ičega

Materijal se za postizanje konzistencije za obradu razrjeđuje s maks. 2 težinska postotka vode.

Način primjene

Ovisno o namjeni, nanosi se četkom za mase za brtvljenje, zidarskom žlicom ili prikladnim nožem za nanošenje (npr. nazubljenim nožem od tvrde gume).
Napomena: u slučaju primjene nazubljenog noža odabrano trokutasto ozubljenje ne dovodi automatski do održavanja zadanih parametara potrošnje materijala.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni premaz
Nanošenje četkom na fino hrapave podloge:
Materijal razrjeđen vodom ravnomjerno i obilno nanijeti četkom i snažno ga utiskivati.

Zaribano špahtlanje (kratz) hrapavih, poroznih podloga:
Nakon što je temeljni premaz nanešen i otvrdnjen, materijal prilagođen za zaribano špahtlanje (smjesa epoksidne smole i kvarca) izliti na površinu i sa gletericom ili nazubljenom tvrdom gumom prevlačiti preko izbočina podloge.

Napomena:
 1. Mehanički pripremljen magnezitni estrih (ksilolitni podovi) mora se, budući da ima ekstremno otvorene pore, nakon temeljnog premaza glatko obraditi špahtlom (kratz).
 2. Keramičke obloge imaju vrlo različite površine, stoga je potrebno provjeriti prianjanje temeljnog sloja probnim premazivanjem. Prije premaza špahtlom obraditi fuge obloge.

Alternativno se za temeljni premaz na mineralnim površinama može upotrijebiti i Disbopox 443 EP Imprägnierung. Materijal izlijevati i nanositi gumenom nazubljenom tvrdom gumom. Nastale lokvice materijala obraditi valjkom srednje dlake ili četkom za mase za brtvljenje (potrošnja ca. 200 g/m2).

Reparaturni mort
Reparaturni mort nanositi na svježe nanešeni temeljni premaz i čvrsto ga nabiti pomoću plastične gleterice ili gleterice od nehrđajućeg čelika. Na kraju izgladiti površinu.

Završni premaz
Razljevni premaz (samoliv):
Samorazljevni premaz razliti na pripremljenu podlogu nakon što je odstajala najmanje 12, a najviše 24 sata i ravnomjerno ga nanositi nazubljenom tvrdom gumom (trokutasti zupci, min. 8 mm). Nakon čekanja od ca. 10 min. materijal odzračiti pomoću bodljikavog valjka.

Posipana obloga (protuklizna):
Na grundiranu odnosno špahtlanu površinu nakon vremena čekanja od najmanje 12 i najviše 24 sata nanijeti razljevni premaz (samoliv) zupčastom gletericom od tvrde gume (trokutasto nazubljena zubima od najmanje 8 mm) te ravnomjerno rasporediti. Nakon toga na frišku površinu po cijeloj površini posuti Disboxid 943 Einstreuquarz kvarcni posip (0,4-0,8 mm) ili Disboxid 944 Einstreuquarz kvarcni posip (0,7–1,2 mm). Nakon stvrdnjavanja, odnosno sušenja, sloj kvarcnog posipa koje ostao kao višak temeljito pomesti to jest očetkati te nanijeti valjkom međusloj i završni sloj  proizvoda Disbopox 447 Wasserepoxid.

Potrošnja

Temeljni premaz
Premazivanje
Disbopox 453Verlaufschicht,
razrijeđeni materijal


ca. 500–800 g/m2
Zaribano špahtlanje (kratz)
Disbopox 453
Verlaufschicht
Disboxid 942
Mischquarz

ca. 1.040–1.200 g/mm/m2

ca. 210–240 g/mm/m2
Reparaturni mort
Disbopox 453 Verlaufschicht
Disboxid 946 Mörtelquarz
ca. 300 g/mm/m2
ca. 1.500 g/mm/m2
Razljevni premaz (glatki)
Min. 2 mm, max. 5 mm debljina mokrog sloja
(min. 8 mm trokutasti zupci)
Disbopox 453
Verlaufschicht
ca. 1.750–2.000 g/mm/m2
Disperzivna obloga (protuklizna)
Disperzivni sloj
Disbopox 453 Verlaufschicht
Disboxid 942 Mischquarz
Pjeskarenje

Disboxid 943/944
Einstreuquarz
Pokrivno premazivanje

Disbopox 442 GaragenSiegel
ili
Disbopox 447 Wasserepoxid

ca. 3,0 kg/m2
ca. 600 g/m2


ca. 3–4 kg/m22 x ca. 250 g/m2
Ne smije se ići ispod minimalne potrošnje od 3,5 kg/m2, jer može doći do poremećaja u razlijevanju.

Ovdje se radi o preporukama. Veličina zubaca ovisi o otpornosti na habanje nazubljenog noža, temperaturi, stupnju doziranja i uvjetima podloge. Potrošnja pokrivnog premaza na disperzivnim premazima varira ovisno o temperaturnim utjecajima, načinu primjene, alatu kao i raznim disperzivnim materijalima. Točne parametre potrošnje odrediti probnim premazivanjem na objektu

Obradivost

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 30 minuta. Više temperature skraćuju, a niže produljuju vrijeme sušenja.

Napomena: tijekom faze sušenja i stvrdnjavanja voditi računa o prozračivanju i odzračivanju.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
Min. 10 °C, max. 25 °C
Relativna vlažnost zraka mora biti između 40% i maks. 80%. Vrijednosti izvan ovog raspona mogu  nepovoljno utjecati  na izgled površine. Temperatura podloge bi morala uvijek biti za najmanje 3 °C veća od temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između radnih postupaka je pri 20 °C min. 12 sati. Navedeno vrijeme se zbog viših temperatura skraćuje, a zbog nižih produljuje.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka može se po površini hodati nakon ca. 12 sati, nakon ca. 3 dana je mehanički opteretiva, nakon ca. 7 dana potpuno stvrdnuta. 
Pri nižim temperaturama odgovarajuće dulje. Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca. 12 sati na 20°C) potrebno je nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer u protivnom može doći do poremećaja površine i smanjenja prianjanja.

Pri radu treba osigurati dobro provjetravanje i odzračivanje, budući da se u protivnom mogu pojaviti razlike u tonu boje zbog neravnomjernog sušenja.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe kao i u slučaju duljeg prekida rada alat oprati vodom ili toplom vodom sa sapunicom.

Njemački certifikat

 • 1-1269: Dokaz protukliznih svojstava R11/V4 (Disboxid 943 Einstreuung)
  Institut za ispitivanje materijala Hellberg, Adendorf
 • 1-1126: Dokaz protukliznih svojstava R10 
  Institut za ispitivanje materijala Hellberg GmbH, Lüneburg

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Proizvod namijenjen samo za profesionalnu uporabu.
Temeljna Masa (komponenta A): Zapaljivo. Nadražuje oči i kožu. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati pare/aerosol.  Spriječiti dodir s kožom. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. S 28 Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ne izlijevati u kanalizaciju. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. 
Sadrži 3,6,9-Triazaundecan-1-11-diamin - može izazvati alergijske reakcije.

Učvršćivač (komponenta B): Nadražuje oči i kožu. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Spriječiti dodir s kožom. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ne izlijevati u kanalizaciju. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(j); 140 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 30 g/l.

GIS kod

RE 1

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno - tehnički list. 
U radu s materijalom valja poštivati upute za zaštitu na radu na gradilištu kao i Caparolove upute za čišćenje i njegu podnih površina.

CE označavanje

EN 13813
Norma EN 13813 "estrih-mort, masa za estrih i estrih – estrih-mort i mase za estrih – svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve koje se postavlja na estrih-mort koji se koristi za podne konstrukcije u interijerima. Premazi i brtvene mase od sintetičke smole također su obuhvaćeni ovom normom.

Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati oznaku CE. Označavanje se vrši na spremnicima kao i u odgovarajućoj brošuri o CE oznakama koju se može pronaći na internetu pod www.caparol.de. 

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija