Disbopox 443 EP-Impragnierung

Vodorazrjediva, transparentna, 2-komponentna epoksidna smola namijenjena za grundiranje i impregniranje mineralnih podnih površina.

caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/151483/049189_Disbopox_443_EP-Impraegnierung_10kg.png

Primjena

Transparentna impregnacija za mineralne podne površine i grundiranje ispod epoksidnih premaza na bazi vode.
Zbog minimalne emisije štetnih tvari, posebno pogodan za sve osjetljive prostore, kao npr. čekaonice, bolnice, domove zdravlja, škole i dr.

Svojstva materijala

  • paropropustan
  • prikladan za mat vlažne cementne površine
  • minimalna emisija štetnih tvari, kontrolirano i nadzirano
  • odobrenje Deutschen Institut für Bautechnik
Ispitan prema AgBB ispitnim kriterijima za emisije hlapljivih organskih spojeva iz građevnih proizvoda relevantnih za unutarnje prostore. Shemu vrednovanja AgBB (Odbora za zdravstveno vrednovanje građevnih proizvoda) za primjenu građevnih materijala u osjetljivim prostorima kao što su npr. prostori za boravak izradile su službe nadležne za okoliš i zdravlje.

Osnova materijala

Vodorazrjediva 2K tekuća epoksidna smola.

Pakiranje/Veličina pakiranja

5 kg, 10 kg plastično kombi pakiranje

Nijanse

Transparentna.
Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće su pod utjecajem UV zračenja i atmosferilija. Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje, što međutim ne utječe na funkcionalna svojstva materijala.

Stupanj sjaja

Sjajan.

Skladištenje

Na suhom i hladnom, bez opasnosti od smrzavanja.
Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže najmanje 1 godina. Pri nižim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na ca. 20 °C.

Gustoća

ca. 1,0 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 30 µm/100 g/m2

Difuzijski otpor µ (H2O)

ca. 38.000

Prikladne podloge

Sve mineralne podloge (između ostaloga beton, cement, anhidrit i magnezitni estrih). Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, bez otpadaka, prašine, ulja, masnoća, strugotina gume i drugih tvari koje razdvajaju.
Kod cementnih masa za izravnavanje obogaćenih plastičnim materijalom prethodno provjeriti njihovu prikladnost za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine.
Ako se Disbopox 443 EP-Imprägnierung koristi kao sredstvo za grundiranje kasnijih premaza, dodatno važe i ovi preduvjeti:
Srednja vlačna čvrstoća površine podloge mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne smije pasti ispod 1,0 N/mm2.
Svježi beton ili cementni estrih mora na površini biti mat osušen, ne smije biti tragova sjajnog vodenog filma.
Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen:
Beton i cementni estrih: maks. 4 % tež. (CM metoda) - ne odnosi se ukoliko se premazuje sa Disbopox 453 Verlaufschicht)
Anhidridni estrih: maks. 1,0 % tež. (CM metoda)
Metode ispitivanja navedenih vrijednosti prema uputama DafStb, smjernica za popravke, 3.dio.

Priprema podloge

Podlogu pripremiti prikladnim metodama poput npr. sačmarenjem, glodanjem ili tehnikom dijamantnog brušenja tako da ispunjava navedene zahtjeve.
Nenosive, jako zaprljane površine, koje su npr. onečišćene uljima, masnoćama, otpacima od abrazije gume itd., ili pokazuju brašnast odnosno staklast cementni kamen, potrebno je intenzivno mehanički obraditi. Mrlje od ulja ukloniti sredstvom za otapanje i čišćenje ulja.
Općenito, ukloniti stare premaze
Proboje i defektna mjesta u podlozi zapuniti mortovima Disbocret®-PCC-Mörtel ili Disboxid EP-Mörtel u ravnini s površinom.
Ne koristiti materijale koji sadrže silikon prije i tijekom postupka impregnacije u okolini, budući da oni mogu dovesti do poremećaja površine.
Valja se pridržavati uputa u BEB-Arbeitsblatt KH-0/U i u BEB-Arbeitsblatt KH 1 te iz tablice 2.5 Smjernice o zaštiti i popravku betonskih konstrukcijskih elemenata, dio 2, „Njemačkog odbora za armirani beton" (DafSb)
Bundesverband Estrich und Belag e.V., 53842 Troisdorf-Oberlar (Savezno udruženje za estrih i obloge)

Priprema materijala

Učvršćivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće intenzivno miješati (najviše 400 okr/min). Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati. Ako je potrebno dodati vod (max. 5 tež.%) radi razrjeđenja i još jednom temeljito promiješati.

Omjer miješanja

Osnovna masa : učvrščivač = 4 : 1 težinskih dijelova.

Način primjene

Ovisno o namjeni, nanositi četkom za zavrno premazivanje, valjkom s kratkim vlaknima ili Airless aparatom. Tijekom postupka povremeno promiješati.
Ako se primjenjuje kao impregnacija, dolazi do „aktiviranja" podloge. Na podlogama neravnomjerne upojnosti može doći do razlika u sjaju i nijansi boje. Radi postizanja ravnomjernosti izgleda površine treba raditi uvijek postupkom svježe u svježe. Na većim površinama treba raditi više osoba, po mogućnosti razdijeliti površinu na sektore. Na površinama koje čine cjelinu uvijek koristiti materijal iz iste šarže.
Ekstremna prekoračenja propisane debljine sloja u pojedinim radnim operacijama mogu dovesti do poremećaja stvrdnjavanja i pucanja materijala. 

Sistem nanošenja na površinu

Za impregniranje / premazivanje mineralnih podloga razrijediti s maks. 5 tež.% vode, ovisno o upojnosti podloge i željenoj debljini sloja. Prikladan Airless aparat za špricanje: veličina mlaznica 0,008 inča.

Temeljno premazivanje upojnih, mineralnih podloga ispod vodorazrjedivih premaza
Materijal ravnomjerno i intenzivno nanijeti četkom za završno premazivanje u jednom prolazu.

Impregniranje / premazivanje upojnih mineralnih podloga
Materijal nanijeti u jednom ili dva sloja. Prvi sloj nanijeti četkom za završno premazivanje, a drugi najbolje valjkom kratke dlake ili špricanjem.

Potrošnja

Upojne podloge ca. 200 g/m2 razrjeđenog ili nerazrjeđenog materijala po sloju.
Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

Obradivost

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 60 minuta.
Više temperature skraćuju, a niže produljuju vrijeme za uporabu.
Napomena: kraj vremena upotrebljivosti nije optički prepoznatljiv.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 12 °C, max. 30 °C
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta. Tijekom faze sušenja osigurati adekvatnu ventilaciju, budući da može kroz isparavanje doći do porasta vlage. Izbjegavati propuh.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između dva prolaza bi pri temperaturi od 20°C trebalo biti najmanje 16 i najviše 24 sata, a to važi i za doradu s pigmentiranim difuzivno otvorenim premazima. Kod duljeg čekanja površinu treba ohrapaviti. Navedeni vremenski razmak je kraći kod viših, a dulji kod nižih temperatura.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka može se gaziti nakon ca. 1 dan, nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, a nakon ca. 7 dana je sloj potpuno stvrdnut.
Kod nižih temperatura odgovarajuće dulje vrijeme. Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca. 24 sata pri 20°C) nanešeni materijal zaštititi od vlage jer inače može doći od narušavanja izgleda površine i smanjenja moći prijanjanja.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu vodom ili toplom sapunicom.

Njemački certifikat

Aktualni certifikati i odobrenja na upit.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu primjenu.

Osnovna masa:
Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Učvrščivač:
Zapaljiva tekućina i para. Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Prije uporabe pročitati naljepnicu. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Osnovnu masu pomijašati s učvrščivačem i pustiti da se stvrdne i odlagati kao otpatke boja.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(j); 140 g/l; maks. 80 g/l

GIS kod

RE 2

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanje

EN 13813
Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole. Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, kao i u odgovarajućim uputama koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.de.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija