Proizvodi | Podni premazi | Za industrijske podove | Disbon 489 EP-Klarsiegel

Disbon 489 EP-Klarsiegel

Transparentan 2-komponentni epoksidni premaz. Međupremaz i završni sloj u Disboxid ColorQuarz sustavu – za unutarnji prostor. Masa za grundiranje i završni sloj u Disboxid garažnim sustavima (Disboxid Parkhaus-System) OS 8 VI i OS 8 VII.

  Primjena

  Međupremaz i završni sloj u Disboxid ColorQuarz sustavu – za unutarnje prostore. Masa za grundiranje i izravnavanje i završni sloj u Disboxid garažnim sustavima OS 8 VI i OS 8 VII prema smjernici DafStb-a (Njemačkog odbora za armirani beton).

  Zahvaljujući formuli kojom su emisije štetnih tvari svedene na minimum i u kojoj su ispitane štetne tvari, proizvod je osobito prikladan za sve "osjetljive” prostore poput, primjerice, prostorija za boravak ljudi, bolnica, dječjih vrtića, škola itd.   

  Emisije hlapivih organskih spojeva iz građevinskih proizvoda, važnih za unutarnje prostore, ispitane su prema ispitnim kriterijima AgBB-a (njemačkog odbora za zdravstvenu ocjenu građevinskih proizvoda). Shema vrednovanja AgBB-a temelji se na propisima ekoloških i zdravstvenih ustanova o primjeni građevinskih materijala u osjetljivim prostorima poput, primjerice, prostorija za boravak ljudi.

  Svojstva materijala

  • minimalna emisija štetnih tvari 
  • u stvrdnutom stanju otporan na kemijska opterećenja kao što su vodene otopine soli, lužina i razrijeđenih kiselina, te na benzin, ulja, masnoće 
  • ispunjava zahtjeve norme DIN EN 1504-2 i DIN V 18026: sustavi za zaštitu betonskih površina 
  • trajna opteretivost

  Osnova materijala

  Niskoviskozna 2K-epoksidna smola, "total solid" prema Deutscher Bauchemie.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  25 kg pakiranje (masa 16,67 kg kanta, učvršćivač 8,33 kg doza)

  Nijanse

  • Transparentna

  Promjene u boji i kredne pojave moguće su kod utjecaja UV zraka i atmosferilija. Organske tvari u boji (npr. kava, crno vino, lišće) kao i razne kemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline itd.) mogu izazvati promjene u nijansi boje. Brušenje i oštri predmeti mogu izazvati površinske ogrebotine, što ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

  Stupanj sjaja

  Sjajan

  Skladištenje

  Na hladnom i suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 12 mjeseci. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C.

  Gustoća

  ca. 1,1 g/cm3

  Debljina suhog filma

  ca. 95 µm /100 g/m2

  Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

  30 mg/30 cm2

  Klatna tvrdoća po Koenigu

  ca. 190 s

  Shore tvrdoća (A/D)

  ca. D 80

  čvrstoća na pritisak

  ca. 65 N/mm2

  Viskozitet

  ca. 600 mPas

  Vlačna čvrstoća kod svijanja

  ca. 50 N/mm2

  Kemijska otpornost

  Kemijska otpornost prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C
  7 dana
  Octena kiselina 10 %tni + (V)
  Sumporna kiselina 20 %tna + (V)
  Limunska kiselina 10 %tna + (V)
  Klorovodična kiselina 37 %tna + (V)
  Fosforna kiselina 85 %tna + (V)
  Vodene otopine organskih kiselina (ispitna skupina 9) * + (V)
  Mineralne kiseline do 20 % (ispitna skupina 10) * + (V)
  Natrijeva lužina 20 %tna +
  Anorganske lužine (ispitna skupina 11) * +
  Amonijak 25 %tni +
  Otopina soli za kuhanje, zasićena +
  Otopina šećera, zasićena +
  Sagrotan 2 %tni + (V)
  Benzin DIN 51 600 +
  Benzini (ispitna skupina 1) * +
  Biodizel +
  Motorno ulje +
  Alkoholi (ispitna skupina 5) * +
  Svi ugljikovodici (ispitna skupina 4) * +
  Etanol 40 %ig +
  Aromatski esteri i ketoni (ispitna skupina 7a) * +
  Kava +
  Coca Cola +
  Pivo +
  Sok od jabuka +
  Crno vino +
  Skydrol (hidraulična tekućina) +
  Tekućina za kočnice +
  Tumačenje znakova: + = postojan, +/– = uvjetno postojan, V = promjena boje,
  *) Odgovara građevnim i ispitnim načelima za vodozaštitu DIBt.

  Prikladne podloge

  Disperzivni, čvrsto prianjajući premazi i obloge od epoksidne smole, kojima su obložene mineralne podloge.
  Podloga mora biti suha, nosiva, stabilna oblika, čvrsta, bez slobodnih čestica, prašine, ulja, masnoća, tragova otiranja gume i ostalih tvari koje potiču odvajanje.
  Treba isključiti uzlaznu vlagu.
  U slučaju primjene u garažnim sustavima valja voditi računa o odgovarajućim propisima sukladno sistemskim uputama Disboxid Parkhaus-System OS 8 VI i OS 8 VII.

  Priprema podloge

  Podlogu treba pripremiti prikladnim mjerama, znači temeljito je pomesti i usisati, tako da ispunjava navedene zahtjeve.
  U slučaju primjene u garažnim sustavima valja voditi računa o dotičnim propisima sukladno sistemskim uputama Disboxid Parkhaus-System OS 8 VI i OS 8 VII.

  Priprema materijala

  Učvršćivač i masu pomiješati. Intenzivno miješati miješalicom u polaganom hodu (maks. 400 o/min.), dok ne nastane ravnomjeran ton boje bez pruga. Prebaciti masu u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.

  Omjer miješanja

  Masa : učvršćivač = 2 : 1 tež. dijelova

  Način primjene

  Ovisno o primjeni, nanositi valjkom kratke ili srednje duge dlake, odnosno raklom od tvrde gume.

  Sistem nanošenja na površinu

  Vidjeti sistemsku uputu Disboxid ColorQuarz-System – za unutarnje prostore.
  U slučaju primjene u garažnim sustavima valja voditi računa o propisima iz sistemske upute Disboxid Parkhaus-System OS 8 VI i OS 8 VII. 

  Potrošnja

  Vidjeti sistemsku uputu Disboxid ColorQuarz-System – za unutarnje prostore. U slučaju primjene u garažnim sustavima valja voditi računa o propisima iz sistemske upute Disboxid Parkhaus-System OS 8 VI i OS 8 VII. 

  Obradivost

  Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 20 min. Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produžuje.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura materijala, zraka i podloge: 
  Min. 10 °C, max. 30 °C
  Relativna vlažnost zraka ne smije biti veća od 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

  Vrijeme čekanja

  Između dva radna prolaza treba pri temperaturi od 20 °C čekati najmanje 8, a najviše 24 sata. U slučaju duljeg vremena čekanja potrebno je površinu nakon prethodnog sloja obrusiti, ako nije pjeskarena. Navedeno vrijeme se pri višim temperaturama skraćuje, a pri nižim produžava. 

  Vrijeme sušenja

  Pri temperaturi od 20 °C i uz relativnu vlagu zraka od 60 % po površini se može hodati nakon ca. 8 sati, nakon ca. 7 dana je potpuno stvrdnuta. Pri nižim temperaturama odgovarajuće dulje. Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca. 8 sati na 20 °C) potrebno je nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer inače može doći do poremećaja površine i smanjenja prionjivosti.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon upotrebe i kod dužih prekida u radu razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner.

  Njemački certifikat

  Aktualni certifikati dostupni na upit.

  Čišćenje i održavanje

  U radu s materijalom poštivati upute za zaštitu na radu na gradilištu kao i Caparolove upute za čišćenje i njegu podnih površina.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Namijenjeno samo za profesionalnu uporabu.

  Masa:
  Zapaljiva tekućina i para. Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

  Učvršćivač:
  Štetno ako se proguta. Štetno u dodiru s kožom. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Štetno ako se udiše. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

  HOS

  A(j); 500 g/l; maks. 170 g/l.

  GIS kod

  RE 1

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno - tehnički list.

  CE označavanje

  ce-logo
  1119
  Disbon GmbH

  Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

  15

  DIS-489-013201

  DIN EN 1504-2:2004

  Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija - Sustavi površinske zaštite
  EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f i ZA.1g
  Disboxid PHS-System OS 8 VI i OS 8 VII
  Linearno stezanje ≤ 0,3 %
  Tlačna čvrstoća Klasa I
  Otpornost na habanje 1) < 3000, AR 1
  CO2-propusnost sd-vrijednost > 50m
  Paropropusnost Klasa II
  Kapilarna apsorpcija vode i vodopropusnost w < 0,1 kg/m² x h0,5
  Postojanost na temperaturne promjene ≥ 2,0 (1,5) N/mm²
  Otpornost na vrlo agresivno djelovanje kemikalija Gubitak tvrdoće < 50%
  Sposobnost premoštavanja pukotina NPD
  Udarna čvrstoća Klasa I
  Ispitivanje otkidanja radi ocjene čvrstoće prianjanja ≥ 2,0 (1,5) N/mm²
  Reakcija na požar Klasa Bfl- s1
  Prionjivost Klasa III

  EN 1504-2
  EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i obnavljanje betonskih nosivih konstrukcija – dio 2: sustavi za zaštitu betonskih površina” utvrđuje zahtjeve za postupke zaštite površine. Proizvode koji odgovaju gore navedenoj normi obilježava se CE oznakom. Oznaku se nanosi na pakiranje. Izjava o svojstvima proizvoda prema BauPVO (uredbi o građevinskim proizvodima) može se dobiti na zahtjev. Za primjenu u Njemačkoj u prostorima za koje je važna stabilnost vrijede dodatne norme. Sukladnost se potvrđuje Ü oznakom na pakiranju. Ovo se dodatno dokazuje sustavom dokazivanja sukladnosti 2+ putem kontrola i ispitivanja od strane proizvođača i priznatih zavoda za ispitivanje proizvoda (notified body).   

  ce-logo
  Disbon GmbH
  Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

  14

  DIS-489-013201
  EN 13813:2002
  Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi
  EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
  Reakcija na požar Efl
  Otpuštanje korozivnih tvari SR
  Propusnost vode NPD
  Otpornost na otiranje ≤ AR1
  Prionjivost ≥ B1,5
  Otpornost na udar ≥ IR4

  DIN EN 13813 "Mortovi za estrihe, mase za estrihe i estrisi – mortovi za estrihe i mase za estrihe – svojstva i zahtjevi” (siječanj 2003.) utvrđuje zahtjeve koje mora ispunjavati mort za estrihe koji se koriste za podne konstrukcije u unutarnjim prostorima.
  Ovom su normom obuhvaćeni i premazi i impregnacije od umjetne smole.
  Proizvode koji odgovaraju gore navedenoj normi trebaju nositi CE oznaku.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije