Disbon 385 PU-PremiumSchicht

Pigmentirani, elastični dvokomponentni poliuretanski premaz bez otapala za unutarnje prostore. Izolira buku koraka, otporan na žutilo.

caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/138321/046283_Disbon_385_PremiumSchicht.png

Primjena

Za mineralne podne površine izložene srednjem do velikom mehaničkom opterećenju, kao što su prostorije za boravak ljudi, bolnice, dječji vrtići i jaslice, škole itd. Podnosi vožnju kotača s gumenom oblogom. 

Svojstva materijala

  • minimalne emisije štetnih tvari
  • otpornost na UV zrake i prema promjeni boje
  • dobra otpornost prema kemikalijama
  • elastičnost
  • izolacija od buke koraka
  • statičko premošćivanje pukotina 

Osnova materijala

2K poliuretan, bez otapala, prema "Deutscher Bauchemie"

Pakiranje/Veličina pakiranja

30 kg pakiranje (masa: 21,6 kg limena kanta, učvršćivač: 8,4 kg limena doza)

Nijanse

ca. RAL 7032 Kieselgrau, ca. RAL 7035 Lichtgrau

Posebne nijanse dostupne na upit.
Promjene u boji i kredne pojave moguće kod utjecaja UV zraka i atmosferilija. Organske tvari u boji (npr. kava, crno vino, lišće) kao i razne kemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline itd.) mogu izazvati promjene u nijansi boje. Brušenje i oštri predmeti mogu izazvati površinske ogrebotine, što ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

Stupanj sjaja

Sjajan

Skladištenje

Na hladnom i suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 9 mjeseci. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C.

Tehnički podaci

  • premoštavanje pukotina prema DIN EN 1062, dio 7: ca. 1 mm (kod potrošnje od 2,5 kg/m2)

Gustoća

ca. 1,4 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 70 µm/100 g/m2

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

46 mg/30 cm2

Shore tvrdoća (A/D)

ca. D 35

Kemijski otpor

Kemijska otpornost prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C
7 dana
Ispitna skupina 5b: jednovalentni i polivalentni alkoholi (osim metanola), glikoleter+ / -
Ispitna skupina 9
vodene otopine organskih kiselina (ugljičnih kiselina) do 10 % te njihovih soli (u vodenoj otopini)
+ (V)
Ispitna skupina 10
mineralne kiseline do 20 % te kiselo hidrolizirajuće anorganske soli u vodenoj otopini (pH < 6), osim fluorovodične kiseline i kiselina sa oksidirajućim djelovanjem i njihovih soli
+ (V)
Ispitna skupina 11: anorganske lužine kao i alkalno hidrolizirane, anorganske soli u vodenoj otopini  (pH < 8), osim amonijeve lužine i oksidirajućih lužina soli (npr. hipokloritna)+
Etanol 50 %+ / -
Amonijak 25 %+ (V)
Natrijeva lužina 50 %+
Natrijeva lužina 50 %+ (V)
Limunska kiselina 10 %+
VE voda+
Kava+ (V)
Kola+ (V)
Crno vino+ (V)
Tumačenje znakova: + = postojan, +/– = uvjetno postojan, V = promjena boje

Prikladne podloge

Beton i cementni estrih
Podloga mora biti suha, nosiva, postojana oblika, čvrsta, bez nevezanih čestica, prašine, ulja, masnoća, tragova otiranja gume te ostalih tvari koje potiču odvajanje.
Tlačna čvrstoća podloge mora iznositi > 25 N/mm2.
Vlačna čvrstoća površine podloge mora u prosjeku iznositi 1,5 N/m2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,0 N/mm2. Podloge moraju imati postignutu svoju vlagu izjednačenja:
Beton i cementni estrih: maks. 4 tež. % (mjereno CM metodom)
Ispitne metode za navedene vrijednosti prema DafStb (Njemačkoj komisiji za armirani beton), smjernica za obnavljanje, dio 3.
Ako treba računati s kasnijom vlagom na površini, nužno ju je potrebno grundirati sa Disboxid 420 E.MI Primer odnosno Disboxid 462 EP-Siegel Neu.
U tom slučaju mora vlačna čvrstoća površine podloge iznositi u prosjeku 2,0 N/mm2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,5 N/mm2.
Kad se radi o drugim vrstama podloge odnosno postupcima, potrebno je posebno se posavjetovati s našom tehničkom službom.
Podloga mora biti ravna te smije imati pad od maks. 1 %, budući da se materijal u protivnom ne može nanositi u potrebnoj debljini sloja.

Priprema podloge

Postojeća cementna podloga priprema se mlazom čvrstih čestica (mlazom kuglica), pri čemu uz istodobno usisavanje nema prašine. Stupanj skidanja sloja smanjene čvrstoće ovisi o pritisku, kao i o vrsti i količini sredstva kojim se obrađuje. Brušenje je dopušteno samo na manjim površinama (obrada rubova), izuzetak je priprema tehnikom dijamantnog brušenja za uklanjanje slojeva smanjene čvrstoće.
Osim toga, treba poštovati upute u radnom biltenu BEB udruženja (saveznog udruženja za estrih i beton) KH-0/U i radnog biltena BEB udruženja KH 3 kao i tablicu 2.5 smjernice za zaštitu i obnovu betonskih građevnih elemenata, dio 2, "Njemačke komisije za armirani beton”.
Stare, krute 2-komponentne premaze treba temeljito očistiti i zatim obrusiti odnosno matirati mlazom (sve dok ne izbijelo bijelo), tako da na površini koju se premazuje više nema ostataka materijala, sredstava za njegu ili sličnog.
Proboje i šupljine u podlozi treba zapuniti mortovima Disbocret®-PCC-Mörtel ili Disboxid EP Mörtel u ravnini s površinom.
Prije i za vrijeme postupka premazivanja ne smiju se u okolini koristiti materijali koji sadrže silikon, budući da to može dovesti do poremećaja površine.

Savezno udruženje za estrihe i obloge e.V., 53842 Troisdorf-Oberlar

Priprema materijala

Zamiješati temeljnu masu i dodati učvršćivač. Intenzivno miješati miješalicom u polaganom hodu (maks. 400 o/min.), dok ne nastane ravnomjeran ton boje bez pruga. Prebaciti masu u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.
Po potrebi se Disbon 385 PU-PremiumSchicht može tiksotropirati s maks. 2 tež. % Disbon 913 PU-Stellmittel. Kod nagiba od 2 % dostatno je dodati količinu od ca. 0,5 tež. %. Razlijevanje i optički izgled površine mogu biti narušeni dodavanjem ovog sredstva.

Napomena: Disbon 385 PU-PremiumSchicht smije se tiksotropirati isključivo sa Disbon 913 PU-Stellmittel, budući da druga sredstva mogu dovesti do poremećaja stvrdnjavanja.

Omjer miješanja

Masa : učvršćivač = 72 : 28 tež. dijelova

Način primjene

Odgovarajućom raklom (npr. nazubljena rakla od tvrde gume).
Napomena: pri aplikaciji nazubljenim nožem odabrani trokutasti zupci neće automatski dovesti do održavanja zadanih vrijednosti potrošnje materijala.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni premaz
Cementne podloge grundirati sa Disboxid 420 E.MI Primer tako da se zapune pore. Zamiješani materijal izliti po površini i polako ga ravnomjerno raspodijeliti gumenom metlom/gumenim brisačem u kontra smjeru (za zatvaranje pora). Radi sprječavanja sjajnih mjesta treba raspodijeljeni materijal križnim pokretima obraditi valjkom srednje dlake. U slučaju jako upojnih podloga (smola za grundiranje se upija, pri grundiranju nema zatvorenog filma) potreban je još jedan temeljni premaz za zatvaranje pora. 

Grubo zaravnavanje - kratz 
Za ujednačavanje dubina hrapavosti > 1 mm (mjereno postupkom mjerenja hrapavosti površine pomoću pijeska) potrebno je grubo zaravnavanje (kratz) 

Masa za špahtlanje se sastoji od:
Disboxid 420 E.MI Primer, 1,0 tež. dijela
Disboxid 942 Mischquarz, 0,75 tež. dijela
Disboxid 943 Einstreuquarz, 0,75 tež. dijela

Masu za izravnavanje treba izliti na prethodno grundiranu površinu (temeljnim premazom). Materijal treba gladilicom (vertikalna obrada metalnim nožem za obradu površine, širine maks. 60 mm) oštro razvući preko površine da bi se izjednačile neravnine. 

Postupak mjerenja hrapavosti površine pomoću pijeska prema smjernici DafStb-a, smjernica za obnavljanje dio 3: određivanje dubine hrapavosti

Sloj za izjednačavanje
Za ravnomjeran optički dojam površine nužno je potrebno izjednačavanje površine. Zamiješani materijal treba izliti na grundiranu površinu i ravnomjerno ga raspodijeliti nazubljenim nožem od tvrde gume (trokutasti zupci od 4 mm). Nakon čekanja od ca. 10 minuta, prižnim potezima napraviti odzračivanje bodljikavim valjkom.  
Potrošnja:
Disboxid 420 E.MI Primer: ca. 800 g/m2
Disboxid 942 Mischquarz: ca. 800 g/m2

Napomena: sloj za izjednačavanje ne posipa se pijeskom!!

Završni premaz
Razljevni premaz s glatkom površinom
Disbon 385 PU-PremiumSchichttreba izliti na sloj za ujednačavanje unutar vremena uporabe i ravnomjerno raspodijeliti po površini nazubljenim nožem od tvrde gume. Ako se prekorači vrijeme uporabe sloja za izjednačavanje, mora ga se brusiti. Pritom treba voditi računa da se ne pokaže podloga. Nakon čekanja od c. 10 minuta treba svježi razljevni premaz prižnim potezima odzračiti bodljikavim valjkom. 

Oblikovanje površine
Disboxid 948 Color-Chips posuti po svježem premazu i površinu nakon sušenja protuklizno obraditi sa Disbopur 458 PU-AquaSiegel glatt odnosno dodavanjem 3 tež.% Disbon 947 SlideStop Fine.

Alternativno se može primijeniti Disbon HS 8255 FastChips bez dodatne obrade.

Disbopur 458 PU-AquaSiegel ne smije se koristiti za prostore intenzivno opterećene uporabom stolica s kotačićima. U prostorima sa intenzivnim mehaničkim opterećenjem po potrebi koristiti zaštitne prostirke (npr. tepihe).  

Potrošnja

Temeljni premaz
Disboxid 420 E.MI Primer

ca. 0,3-0,4 kg/m2
Grubo zaravnavanje (kratz)
grubost 1,0 mm
Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz
ca. 0,66 kg/mm/m2
ca. 0,5 kg/mm/m2
ca. 0,5 kg/mm/m2
Izjednačavajući sloj
Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 942 Mischquarz
ca. 0,8 kg/m2
ca. 0,8 kg/m2
Završni sloj na glatkoj površini
Ca. 2 - 3 mm debljine sloja (6 - 8 mm trokutasto nazubljenje)
Disbon 385 PU-PremiumSchichtca. 2,4 - 3,5 kg/m2
Oblikovanje površine 
Posip sa chipsom
Disboxid 948 Color-Chips oder
Disbon HS 8255 FastChips

ca. 30 g/m2
ca. 30 g/m2
Završni sloj mat
Disbopur 458 PU-AquaSiegel

ca. 130 g/m2
Završni sloj mat, protuklizni
Disbopur 458 PU-AquaSiegel
Disbon 947 SlideStop Fine

ca. 130 g/m2
ca. 4 g/m2

Preporučene vrijednosti. Veličina zubaca ovisi o čvrstoći noža na habanje, temperaturi, stupnju zapunjavanja i uvjetima podloge.
Potrošnja završnog sloja na posutim premazima varira ovisno o temperaturnim utjecajima, načinu aplikacije, alatu te raznim materijalima za posipanje. Točne vrijednosti potrošnje treba utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

Obradivost

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 40 min. Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produljuje.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge: 
Min. 10 °C, max. 30 °C
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između radnih faza (temeljni premaz i grubo zaravnavanje-kratz) za Disbon 385 PU-PremiumSchicht mora biti pri temperaturi od 20 °C min. 12, a maks. 24 sata.
U slučaju duljeg vremena čekanja mora se površinu nakon prethodnog radnog postupka obrusiti.
Obrada Disbon 385 PU-PremiumSchicht najranije nakon 20 sati, a najviše nakon 48 sati. Navedeno vrijeme se pri višim temperaturama skraćuje, a pri nižim produljuje.

Vrijeme sušenja

Pri temperaturi od 20 °C i uz 60 % relativne vlažnosti zraka prohodno i može se obrađivati nakon ca. 20 sati, nakon ca. 7 dana je mehanički i kemijski potpuno opteretiv.
Na niskim temperaturama se ovo vrijeme odgovarajuće produžuje. Tijekom procesa stvrdnjavanja treba nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer bi u protivnom moglo doći do poremećaja površine i smanjenja prianjanja.
Ovisno o brzini promjene zraka može se u duljem vremenskom razdoblju osjetiti miris tipičan za materijal (modificirano ricinusovo ulje).

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu sa Disbocolor 499 Verdünner.

Njemački certifikat

Aktualni certifikati dostupni na upit.

Čišćenje i održavanje

Bez dodatnog završnog premaza pokazuje Disbon 385 PremiumSchicht hidrofobnu površinu visoka sjaja, koja zahtijeva poseban način čišćenja. Za čišćenje u svrhu održavanja treba koristiti sredstvo za čišćenje koje je specijalno osmišljeno za površine koje se vlaže (npr. Veriprop, tvrtka Kiehl). Nakon višekratnog brisanja popravlja se učinak čišćenja. Preporučuje se čistiti i zatim sušiti oblogom od mikrovlakana, kako bi se postigla površina na kojoj nema pruga.
Pri uporabi sredstva za njegu potrebno je izvesti temeljito čišćenje (maksimalno s crvenim jastučićem). Sredstvo za njegu (npr. Tana Longlife diamond) mora biti prikladno za uporabu na elastičnim oblogama. U svakom slučaju, uvijek preporučamo izradu probne površine.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod namijenjen samo za profesionalnu uporabu.

Masa:
Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. AKO SE PROGUTA: Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Učvršćivač:
 
Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Štetno ako se udiše. Može nadražiti dišni sustav. Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol. Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.

Sadrži izocijanate. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da se stvrdne s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(j): 140 g/l; maks. 35 g/l

GIS kod

PU 40

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanje

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

14
DIS-385-013124
EN 13813: 2002 

Materijal za in situ podove
(estrihe) i in situ podovi (estrisi)

EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarEfl
Otpuštanje korozivnih tvariSR
Propusnost vodeNPD
Otpornost na otiranje≤ AR1
Prionjivost≥ B1,5
Otpornost na udar≥ IR4

EN 13813

Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.

Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama uz DoP koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.hr.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije