Proizvodi | Podni premazi | Za balkone, terase, vera... | Disboxid 448 Elastikschi...

Disboxid 448 Elastikschicht

Pigmentirani elastični premaz za balkone, terase i pergole na bazi dvokomponentne epoksidne tekuće smole i poliuretana. Sadrži malo otapala.

  Primjena

  Premaz za mineralne i keramičke podne površine na otvorenom, kao npr. balkoni, terasi, pergole i dr. Međupremaz u Disboxid Multicolor sistemu i Stonecolor sistemu – vani.

  Svojstva materijala

  • elastičan, pokriva pukotine
  • otporan na vremenske utjecaje
  • dugotrajno podnosi vlagu
  • otporan na mehanička opterećenja
  • kao alternativni premaz prije polaganja pločica

  Osnova materijala

  Dvokomponentna epoksidna tekuća poliuretanska smola, sadrži vrlo malo otapala.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  3 kg, 10 kg limeno kombi pakiranje.

  Nijanse

  • 10 kg pakiranje:
   Kieselgrau, Mittelgrau, Graubeige
  • 3 kg pakiranje:
   Kieselgrau

  Posebne nijanse na upit.
  Ekskluzivno oblikovanje u bojama moguće pomoću nijansi iz kolekcije FloorColor plus. Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće su pod utjecajem UV zračenja i atmosferilija. Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje, što međutim ne utječe na funkcionalna svojstva materijala.

  Stupanj sjaja

  Sjajan.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
  Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže najmanje 1 godina. Pri nižim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na ca. 20 °C.

  Gustoća

  ca. 1,3 g/cm3

  Debljina suhog filma

  ca. 70 µm/100 g/m2

  Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

  ca. 50 mg/30 cm2

  Shore tvrdoća (A/D)

  ca. D 50

  Kemijski otpor

  Otpornost na kemikalije prema DIN 53 168 pri 20 °C
  7 dana
  Sumporna kiselina 20 %tna + (V)
  Limunska kiselina 10 %tna + (V)
  Natrijeva lužina 20 %tna +
  Amonijak 25 %tni +
  Destilirana voda +
  Otopina kuhinjske soli 20 %tna +
  Šećerna otopina, zasićena +
  Magnezij klorid 35 %tni +
  Lizol 2 %tni +
  Sagrotan 2 %tni + (V)
  Motorno ulje +
  Kava + (V)
  Coca-Cola + (V)
  Pivo + (V)
  Sok od jabuke + (V)
  Crno vino + (V)
  Objašnjenje oznaka: + = postojano, (V) = obojenje

  Prikladne podloge

  Beton, cementni estrih kao i keramičke obloge.
  Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, bez otpadaka, prašine, ulja, masnoća, strugotina gume i drugih tvari koje razdvajaju.
  Kod cementnih masa za izravnavanje obogaćenih umjetnom smolom prethodno provjeriti njihovu prikladnost za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine. Srednja vučna čvrstoća površine podloge mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne smije pasti ispod 1,0 N/mm2. Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen (beton i cementni estrih maksimalno 4 tež.%). Isključiti pojavu uzlazne vlage.

  Priprema podloge

  Minerane podloge:
  Podlogu pripremiti prikladnim mjerama, npr. pod pritiskom ili glodanjem, tako da ispunjava navedene zahtjeve. 1K stare premaze i 2K premaze koji nisu nosivi u načelu treba odstraniti. Staklaste površine i krute 2K premaze očistiti, obrusiti, odnosno mat pjeskariti ili grundirati sa Disbon 481 EP-Uniprimer.

  Napomena: Radi procjene vezivanja na poliesterskim premazima, prije izvođenja premaza potrebno je napraviti probni premaz.

  Izboje i defektna mjesta na podlozi zapuniti obilno po površini sa Disbocret®-PCC-mortovima ili Disboxid EP mortovima. 

  Keramičke podloge:
  Podlogu temeljito očistiti i prikladnim mjerama kao npr. pjeskarenjem ili brušenjem tako pripremiti da zadovolji navedene zahtjeve.

  Priprema materijala

  Učvršćivač dodati osnovnoj masi. Polaganim mješanjem (max. 400 okr/min) snažno promiješati dok se ne dobije ravnomjerna nijansa bez grudica. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.

  Omjer miješanja

  osnovna masa : učvršćivač = 4 : 1 težinskih dijelova

  Način primjene

  Žlicom za izravnavanje ili nazubljenom raklom od tvrde gume.

  Sistem nanošenja na površinu

  Temeljni premaz
  Upojne mineralne podloge: 

  Temeljni premaz napraviti sa Disboxid 420 E.MI Primer. Kod jako hrapavih podloga je potrebno grubo izravnavanje sa
  Disboxid 420 E.MI Primer: 100 tež.%
  Disboxid 942 Misch­quarz: 150 tež.%
  Svježe grundiranu odnosno izravnanu podlogu odmah cijelom površinom pokriti sa Disboxid 942 Mischquarz.

  Keramičke podloge
  Izravnati sa Disboxid 448 Elastikschicht uz dodatak ca. 2 tež.% Disboxid 952 Stellmittel za izravnavanje fuga u pločicama.


  Podloge s pukotinama:
  Zamiješani materijal nanijeti i u svježi premaz umetnuti prikladno pletivo (npr. Kobau, stakleno pletivo 5/5) da se preklapa najmanje 5 cm. Na vertikalnim površinama nanijeti Disboxid 448 Elastikschicht sa ca. 3 - 4 tež.% Disboxid 952 Stellmittel.

  Premazivanje
  Zamiješani materijal naliti na površinu. Žlicom ravnomjerno razdijeliti. Radi potpunog izbacivanja zraka (odzračivanje) nakon ca. 10 minuta prijeći bodljikavim valjkom. Najmanja debljina sloja 1 mm ili više, ovisno o širini pukotine.

  Premazivanje ispod pločica
  Na premaz se dodatno u roku od 20 do 24 sata nanosi ravnomjerno Disboxid 448 Elastikschicht žlicom za ravnanje, površina se odzrači valjkom s bodljama, a zatim se cijelom površinom nanosi sloj sa Disboxid 943 Einstreuquarz. Prije polaganja pločica odstraniti suvišni pijesak.

  Alternativno oblikovanje površina
  Posipanje čipsom:
  Disboxid 948 Color-Chips posipati u svježi premaz i površinu poravnati na glatko ili protiv klizanja sa Disboxid 446 PU-Klarschicht (vidjeti TI 446).


  Multicolor-System:
  Sastav Multicolor sistema za balkone, terase i pergole vidjeti u uputstvu za navedeni sistem.

  Stonecolor-System:
  Sastav Stonecolor sistema za balkone, terase i pergole vidjeti u uputstvu za navedeni sistem.

  Potrošnja

  Zapunjavanje fuga na pločicama
  Disboxid 448 Elastikschicht
  Disboxid 952 Stellmittel
  ca. 500–1.000 g/m2
  ca. 10–20 g/m2
  Premazivanje
  Disboxid 448 Elastikschicht ca. 1,34 kg/mm/m2
  Premazivanje ispod pločica
  Disboxid 448 Elastikschicht
  Disboxid 943 Einstreuquarz
  ca. 1,0 kg/m2
  ca. 2–3 kg/m2
  Oblikovanje površine
  1. Posipanje čipsom
  Disboxid 948 Color-Chips
  ca. 30 g/m2
  Protuklizni premaz
  Disbothan 446 PU-Klarschicht
  Disbon 947 SlideStop Rough
  Disbocolor 499 Verdünner
  ca. 150 ml/m2
  ca. 15 g/m2
  ca. 8–15 ml/m2
  3. Glatki premaz
  Disbothan 446 PU-Klarschicht
  ca. 150 ml/m2
  Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

  Obradivost

  Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 1 sat.
  Više temperature skraćuju, a niže produljuju vrijeme za uporabu.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Min. 10 °C, max. 30 °C
  Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

  Vrijeme čekanja

  Vrijeme čekanja između dva prolaza bi pri temperaturi od 20°C trebalo biti najmanje 16 i najviše 24 sata.
  Kod duljeg čekanja površinu treba ohrapaviti. Navedeni vremenski razmak je kraći kod viših, a dulji kod nižih temperatura.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka može se gaziti nakon ca. 16 sati, nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, a nakon ca. 7 dana je sloj potpuno stvrdnut.
  Kod nižih temperatura odgovarajuće dulje vrijeme. Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca. 16 sati pri 20°C) nanešeni materijal zaštititi od vlage jer inače može doći od narušavanja izgleda površine i smanjenja moći prijanjanja.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner.

  Njemački certifikat

  • 1-1172: Ispitivanje ponašanja u požaru prema DIN EN 13501-1
   Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig

  Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

  Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu primjenu.

  Osnovna masa: Nadražuje oči i kožu. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s kožom. Spriječiti dodir s očima. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ne izlijevati u kanalizaciju. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.


  Učvršćivač:
  Štetno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta. Izaziva opekotine. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. U slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće pokazati naljepnicu). Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Osnovnu masu pomiješati s učvrščivačem i pustiti da se stvrdne i odlagati kao otpatke boja.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  A(j); 500 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 150 g/l

  GIS kod

  RE 2

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
  Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno - tehnički list