Proizvodi | Podni premazi | Za balkone, terase, vera... | Disbothan 446 PU-Klarsch...

Disbothan 446 PU-Klarschicht

Transparentni visoko elastični jednokomponentni poliuretanski premaz koji se stvrdnjava na vlazi, za vanjske premaze. Sadrži otapala.

  Primjena

  Premaz otporan na abraziju (glatki ili protuklizni) na obojenim premazima (posipanim čipsom), za vanjske radove, kao npr. Disboxid 448 Elastikschicht, Disbothan 449 PU-Deckschicht, Disbon 400 BodenFinish i Disbon 404 Acryl-BodenSiegel.

  Svojstva materijala

  • prekriva pukotine
  • odlična prionjivost
  • otporan na dugotrajnu izloženost vlazi
  • postojan na UV zračenje i vremenske utjecaje

  Osnova materijala

  Jednokomponentni poliuretan, stvrdnjava na vlazi, sadrži otapala.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  1 kg limena doza, 6 kg, 12 kg limena kanta

  Nijanse

  Prozirna.
  Promjene u nijansi i kredne pojave moguće pod utjecajem UV zraka i atmosferilija. Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline i sl.) mogu izazvati promjene u nijansi. Ako se premaz izlaže brušenju može doći do pojave ogrebotina na površini, što ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

  Stupanj sjaja

  Sjajna.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
  Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 6 mjeseci. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 °C.

  Gustoća

  ca. 1,05 g/cm3

  Debljina suhog filma

  ca. 68 µm/100 g/m2

  Shore tvrdoća (A/D)

  90/30 prema DIN 53505

  Istezanje do pucanja prema DIN 53504

  ca. 240 % prema DIN EN ISO 527

  Prikladne podloge

  Premazi u boji kao npr. Disboxid 448 Elastikschicht, Disbothan 449 PU-Deckschicht, Disbon 404 Acryl-BodenSiegel.
  Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez slobodnih čestica, prašine, ulja, masnoća, otarina guma i drugih tvari koje razdvajaju. Podloge od cementne žbuke, poboljšane umjetnom smolom, potrebno je prije nanošenja provjeriti izradom testnog uzorka. Isključiti pojavu uzlazne vlage.

  Priprema podloge

  Podlogu pripremiti prikladnim mjerama tako da ispunjava navedene zahtjeve.
  Disperzivni premazi se smiju obrađivati najranije nakon 2 dana. Kod nižih temperatura potrebno je odgovarajuće dulje vrijeme čekanja.

  Priprema materijala

  Materijal je gotov za uporabu. Prije uporabe temeljito promiješati.
  Samo kod protukliznih podloga materijal se smije razrijediti sa najviše 6% razrjeđivača Disbocolor 499. Kod uporabe drugih vrsta razrjeđivača može se pojaviti trajna ljepljivost površine. Proizvod u cjelosti potrošiti jer se inače stvara tvrda kora. Materijal koji je već reagirao i stvrdnuo se ne može više učiniti upotrebljivim pomoću razrjeđivača.

  Način primjene

  Valjkom kratke dlake otpornim na otapala.

  Sistem nanošenja na površinu

  Materijal se nanosi bez razrjeđivanja ako se žele postići glatke površine, ili pomiješan sa Disbon 947 SlideStop Rough i Disbocolor 499 Verdünner (protuklizna površina), u tankom sloju.

  Potrošnja

  Završni premaz na Disbon 400 BodenFinish, Disbon 404 Acryl-Boden­Siegel, Disboxid 448 Elastik­schicht, Disbothan 449 PU-Deckschicht
  Glatki premaz ca. 150 g/m2
  Protuklizni premaz (R 10)
  Disbothan 446 PU-Klarschicht
  Disbon 947 SlideStop Rough (ca. 10%)
  Disbocolor 499 Verdünner (ca. 6%)
  ca. 150 g/m2
  ca. 15 g/m2
  ca. 9 ml/m2
  Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  min 5 °C, max. 30 °C.
  Ne raditi po kiši i mrazu, odnosno na jako zagrijanim površinama.
  Relativna vlažnost zraka mora biti između 35% i 80%.  Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

  Vrijeme čekanja

  Vrijeme čekanja između dva prolaza bi trebalo pri 20 °C iznositi najmanje 12 sati.
  Navedeno vremensko razdoblje se skraćuje pri višim, a produljuje pri nižim temperaturama.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 12 sati se može hodati / obrađivati, nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, nakon ca. 7 dana je potpuno stvrdnuto.
  Kod nižih temperatura potrebno je odgovarajuće dulje vrijeme. Za vrijeme stvrdnjavanja (ca. 12 sati pri 20 °C) nanešeni materijal štititi od vlage, jer inače može doći do nedostataka na površini i slabijeg vezanja za podlogu.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu razrjeđivačem Disbocolor 499 Verdünner.
  Napomena: Kod dodira s bakrom ili vodom u kojoj ima bakra može doći do obojenja prozirnog sloja.

  Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

  Zapaljiva tekućina i para. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nastaviti ispiranje. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekuće i stvrdnute materijale zbrinjavati kao otpatke boja koje sadrže otapala ili druge opasne tvari.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  A(j); 500 g/l; maks. 500 g/l

  GIS kod

  PU 20

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
  Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno - tehnički list