DisboPUR 305

Pigmentirani dvokomponentni elastični poliuretanski premaz za balkone, terase i pergole

  Primjena

  Premaz za mineralne vanjske podne površine, kao npr. balkone, terase, pergole i dr.

  Svojstva materijala

  • elastičan na niskim temperaturama, pokriva pukotine
  • otporan na UV i vremenske utjecaje
  • dugotrajno podnosi vlagu
  • otporan na mehanička opterećenja
  • podesivo vrijeme stvrdnjavanja
  • bez otapala

  Osnova materijala

  Dvokomponentna poliuretanska smola.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  10 kg limeno kombi pakiranje.

  Nijanse

  • 10 kg pakiranje:
   ca. RAL 7032 (Kieselgrau), ca. RAL 7035 (Lichtgrau), ca. RAL 7037 (Staubgrau),

  Posebne nijanse na upit.

  Ekskluzivno oblikovanje u bojama moguće pomoću nijansi iz kolekcije FloorColor plus. Osušeni premaz ima veliku otpornost na UV i postojanost nijanse. Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje, što međutim ne utječe na funkcionalna svojstva materijala.

  Stupanj sjaja

  Sjajan

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
  Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže najmanje 9 mjeseci. Pri nižim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na ca. 20 °C.

  Tehnički podaci

  • Premoštavanje pukotina prema DIN EN 1062-7:
   pri 0 °C Klasa A 4 (širina pukotine > 1250 µm) 
   pri -10 °C Klasa A 3 (širina pukotine > 500 µm) 

  Gustoća

  ca. 1,4 g/cm3

  Debljina suhog filma

  ca. 70 µm/100 g/m2

  Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

  ca. 46 mg/30 cm2

  Shore tvrdoća (A/D)

  ca. A 85/ D 35

  Istezanje do pucanja prema DIN 53504

   > 70 % (bei 0° C)

  Viskozitet

  ca. 4000 mPas

  Kemijska otpornost

  Otpornost na kemikalije prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C
  7 dana
  Ispitna skupina 5b: jednovalentni i polivalentni alkoholi (osim metanola), glikoleter + / -
  Ispitna skupina 9 * vodene otopine organskih kiselina (ugljičnih kiselina) do 10 % te njihovih soli (u vodenoj otopini) + (V)
  Ispitna skupina 10 * mineralne kiseline do 20 % te kiselo hidrolizirajuće anorganske soli u vodenoj otopini (pH < 6), osim fluorovodične kiseline i kiselina sa oksidirajućim djelovanjem i njihovih soli + (V)
  Ispitna skupina 11: anorganske lužine kao i alkalno hidrolizirane, anorganske soli u vodenoj otopini  (pH < 8), osim amonijeve lužine i oksidirajućih lužina soli (npr. hipokloritna) +
  Etanol 50 % + / -
  Amonijak 25 % + (V)
  Natrijeva lužina 50 % + (V)
  Limunska kiselina 10 % +
  VE voda +
  Natrij klorid (kuhinjska sol) +
  Kava + (V)
  Kola + (V)
  Crno vino + (V)
  Tumačenje znakova: + = postojan, +/– = uvjetno postojan, V = promjena boje

  Prikladne podloge

  Beton i cementni estrih.
  Podloga mora biti suha, nosiva, postojana oblika, čvrsta, bez nevezanih čestica, prašine, ulja, masnoća, tragova otiranja gume te ostalih tvari koje potiču odvajanje.
  Srednja vučna čvrstoća površine podloge mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne smije pasti ispod 1,0 N/mm2. Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen (beton i cementni estrih maksimalno 4 tež.%). Isključiti pojavu uzlazne vlage.

  Priprema podloge

  Podlogu pripremiti prikladnim mjerama, npr. sačmarenjem ili glodanjem, tako da ispunjava navedene zahtjeve. 1K stare premaze i 2K premaze koji nisu nosivi u načelu treba odstraniti. Staklaste površine i krute 2K premaze očistiti, obrusiti, odnosno mat pjeskariti. Nosive stare PU premaze mat obrusiti.

  Izboje i defektna mjesta na podlozi zapuniti obilno po površini sa Disbocret®-PCC-mortovima ili Disboxid EP mortovima (EP mortovima samo ograničeno na licu mjesta). 

  Priprema materijala

  Komponentu A (masa) promiješati te dodati učvršćivač (komponentu B) osnovnoj masi. Polaganim mješanjem (max. 400 okr/min) snažno promiješati dok se ne dobije ravnomjerna nijansa bez grudica. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.
  Po potrebi se može DisboPUR 305 dodati max. 3 tež.% Disbon 913 PU-Stellmittel, kako bi se podesila tiksotropnost. Razlijevanje i optički izgled površine mogu biti narušeni dodavanjem ovog sredstva.
  Za ubrzavanje otpornosti na kišu, stvrdnjavanje i ubržu onradu, može se dodati DisboADD 905, na način da se 1 pakiranje od 40 ml ubrzivača pomiješa sa komponentom A (masa) DisboPUR 305, a tek potom doda učvršćivač.

  Napomena: DisboPUR 305 se smije tiksotropirati isključivo sa Disbon 913 PU-Stellmittel, budući da druga sredstva mogu dovesti do poremećaja stvrdnjavanja.

  Omjer miješanja

  Komponenta A (baza): komponenta B (učvršćivač) = 72:28 tež. dijelova

  Način primjene

  Ovisno o načinu primjene, valjkom kratke ili srednje dlake ili odgovarajućom raklom (npr. nazubljena rakla od tvrde gume).

  Sistem nanošenja na površinu

  Za primjenu u sustavima Disboxid ColorQuarz-System außen i Disboxid MultiColor-System, vidjeti sistemske informacije pojedinog sustava.

  Temeljni premaz

  Mineralne podloge grundirati sa Disboxid 420 E.MI Primer tako da se zapune pore. Radi sprječavanja sjajnih mjesta treba raspodijeljeni materijal križnim pokretima obraditi valjkom srednje dlake. U slučaju jako upojnih podloga (smola za grundiranje se upija, pri grundiranju nema zatvorenog filma) potreban je još jedan temeljni premaz za zatvaranje pora. 

  Grubo zaravnavanje - kratz 
  Za ujednačavanje dubina hrapavosti > 1 mm (mjereno postupkom mjerenja hrapavosti površine pomoću pijeska*) potrebno je grubo zaravnavanje (kratz).

  Masa za kratz se sastoji od:
  Disboxid 420 E.MI Primer, 1,0 tež. dijela
  Disboxid 942 Mischquarz, 0,75 tež. dijela
  Disboxid 943 Einstreuquarz, 0,75 tež. dijela


  Masu za izravnavanje treba izliti na prethodno grundiranu površinu (temeljnim premazom). Materijal treba glatkim gleterom oštro razvući preko površine kako bi se izjednačile neravnine.
  Svježe grundirane odn. grubo zaravnane površine (kratz), lagano posipati pijeskom ne u suvišku).

  * Postupak mjerenja hrapavosti površine pomoću pijeska prema smjernici DafStb-a, smjernica za obnavljanje dio 3: određivanje dubine hrapavosti

  Premazivanje
  Zamiješani materijal naliti na površinu te ravnomjerno razdijeliti nazubljenom raklom (6 mm trokutasti zupci). Radi potpunog izbacivanja zraka (odzračivanja) nakon ca. 10 minuta prijeći bodljikavim valjkom. 

  Na vertikalnim i kosim površinama tiksotropirati s približno 0,5-3 tež.% Disbon 913 PU-Stellmittel.

  Renoviranje premaza na starim nosivim PU premazima
  Izliti zamiješani materijal na pripremljenu površinu i finom nazubljenom raklom (trokutasti zupci 2 mm) ravnomjerno raspodijeliti valjkom kratke ili srednje dlake. 
  Napomena: Kod aplikacije sa nazubljenom raklom, izabrano trokutasto nazubljenje ne znači automatski da je moguće pridržavanje unaprijed navedenih vrijednosti potrošnje. Veličina zuba ovisi o otpornosti rakle na trošenje, temperaturi, stupnju ispune i prilikama na podlozi.

  Oblikovanje površine
  Disbon HS 8255 FastChips posuti po svježem premazu.
  Alternativno (opcionalno):
  Disboxid 948 Color-Chips posuti po svježem premazu i površinu nakon sušenja protuklizno obraditi sa Disbothan 446 PU-Klarschicht (vidjeti TI 446).

  Pokrivni premaz
  Za glatku površinu nanijeti tanko Disbothan 446 PU-Klarschicht valjkom kratke dlake, otpornim na otapala.
  Za protukliznu površinu pomiješati sa Disbon 947 SlideStop Rough i Disbocolor 499 Verdünner i nanijeti ravnomjerno s PE gleterom preko zrna. Kod duljih prekida u radu, materijal dodatno promiješati. Zatim razvaljati grubim moltoprenskim valjkom (promjer pora: 5 mm) križnim pokretima. Površina se ne smije gaziti u čavlericama (cipele s čavlima).

  Potrošnja

  Temeljni premaz
  Disboxid 420 E.MI Primer
  ca. 0,3-0,4 kg/m²
  Grubo zaravnavanje (kratz) 
  grubost 1,0 mm
  Disboxid 420 E.MI Primer
  Disboxid 942 Mischquarz
  Disboxid 943 Einstreuquarz
  ca. 0,66 kg/mm/m²
  ca. 0,5 kg/mm/m²
  ca. 0,5 kg/mm/m²
  Premazivanje
  Kao završni sloj
  DisboPUR 305
  2,3 - 2,8 kg/m2
  Kao renovirajući sloj 
  DisboPUR 305
  ca. 0,5 kg/m2
  Oblikovanje površine
  Posip sa chipsom bez završnog premazivanja
  Disbon 8255 FastChips
  ca. 20 g/m2
  Posip sa chipsom za protuklizni premaz 
  Završni sloj

  Disboxid 948 Color-Chips
  Disbothan 446 PU-Klarschicht
  Disbon 947 SlideStop Rough (ca. 10 %)
  Disbocolor 499 Verdünner (ca. 6%)
  ca. 30 g/m2
  ca. 150 g/m2
  ca. 15 g/m2
  ca. 9 ml/m2
  Posip sa chipsom za glatki premaz
  Disboxid 948 Color-Chips
  Disbothan 446 PU-Klarschicht

  ca. 30 g/m2
  ca. 150 gl/m2
  Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

  Obradivost

  Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 45 min. Dodatak DisboADD 905 skraćuje vrijeme obrade na ca. 30 min. Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produljuje.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Min. 10 °C, max. 30 °C

  Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

  Vrijeme čekanja

  Vrijeme čekanja između radnih faza (temeljni premaz i grubo zaravnavanje-kratz) za DisboPUR 305 mora biti pri temperaturi od 20 °C min. 12, a maks. 24 sata.
  U slučaju duljeg vremena čekanja mora se površinu nakon prethodnog radnog postupka obrusiti, ako ne i lagano posipati sa kvarcnim pijeskom.
  Obrada DisboPUR 305  najranije nakon 18 sati, a najviše nakon 48 sati. Navedeno vrijeme se pri višim temperaturama skraćuje, a pri nižim produljuje..

  Vrijeme čekanja uz dodatak DisboADD 905 Pri 10° C Pri 20° C
  Otporno na kišu bez dodatka ubrzivača 20 sati 12 sati
  sa 1 pak. DisboADD 905 5 sati 4,5 sati
  Opteretivo bez dodatka ubrzivača 30 sati 18 sati
  sa 1 pak. DisboADD 905 24 sata 7 sati

  Vrijeme sušenja

  Pri temperaturi od 20 °C i uz 60 % relativne vlažnosti zraka prohodno i može se obrađivati nakon ca. 18 sati, nakon ca. 7 dana je mehanički i kemijski potpuno opteretiv.
  Na niskim temperaturama se ovo vrijeme odgovarajuće produžuje. Tijekom procesa stvrdnjavanja treba nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer bi u protivnom moglo doći do poremećaja površine i smanjenja prianjanja.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu sa Disbocolor 499 Verdünner.

  Njemački certifikat

  Aktuelni certifikati na upit.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Samo za industrijsku primjenu!

  Komponenta A (masa):
  Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

  Komponenta B:
  Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Štetno ako se udiše. Može nadražiti dišni sustav. AKO SE PROGUTA: Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
  Sadrži izocijanate (Homopolimer od 1,6-diizocijanatoheksana (CAS-br. 28182-81-2). Može izazvati alergijsku reakciju.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Osnovnu masu pomiješati s učvrščivačem i pustiti da se stvrdne i odlagati kao otpatke boja.

  HOS

  A(j); 500 g/l; maks. 35 g/l

  GIS kod

  PU40

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
  Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije