Proizvodi | Podni premazi | Sanacija betona | Disbocret 545 PCC II-Fei...

Disbocret 545 PCC II-Feinmörtel

Umjetnom smolom modificirani, multifunkcionalni mort za popravke ojačan vlaknima i vezan cementom. Za reprofiliranje prometnih, neprometnih i dinamički zahtjevnih vodoravnih i okomitih betonskih površina.

  Primjena

  Za reprofiliranje defektnih i napuklih mjesta i nanošenje cijelom površinom, odn. za povećanje debljine betonskog završnog sloja (primjena PCC I i II).
  Za izradu veznih estriha debljine od 15-40 mm.
  Za strukturne popravke betonskih konstrukcija.

  Svojstva materijala

  • jednostavna priprema i dobra obradivost
  • niski omjer voda/cement
  • smanjuje prodor CO2 i vlage
  • sprječava koroziju
  • otporan na mraz i otopine soli
  • može se nanositi špricanjem na mokro
  • za debljine sloja od 6-40 mm, max. veličina zrna: 2 mm
  • odgovara klasi M3 mortova prema njemačkim smjernicama RiLi SIB
  • zadovoljava DIN EN 1504-3: Strukturni i nestrukturni popravci

  U kombinaciji sa Disbocret® 502 Protec plus proizvod je ispitan kao reparaturni sistem prema TL/TP BE-PCC ZTV-ING. Njemački certifikat dostupan na upit.

  Osnova materijala

  Umjetnom smolom modificirani cementni mort.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  25 kg vreća

  Skladištenje

  Na suhom, najmanje 9 mjeseci od datuma proizvodnje. 9 mjeseci sadrži malo kromata.

  veličina zrna

  2 mm

  Prividna gustoća svježe žbuke

  ca. 2.200 kg/m3

  Svojstva osušene žbuke

  (srednja vrijednost nakon 28 dana)
  Gustoća čvrstog morta: ca. 2.060 kg/m3
  Tlačna čvrstoća: ca. 56 N/mm²
  Savitljivost kod istezanja: ca. 9,7 N/mm²
  Pull-off: > 2,0 N/mm²
  Statički E-Modul: ca. 29.000 N/mm²

  Prikladne podloge

  Normalni, teški i laki beton.
  Vlačna čvrstoća površine mora u prosjeku iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,0 N/mm2.

  Priprema podloge

  Armaturni čelik obraditi sa Disbocret® 502 Protec prema uputama za navedeni proizvod, kao zaštitu od korozije. Kod ručnog nanošenja beton pripremiti sa Disbocret® 502 Protec plus prema uputama proizvođača kao masu za bolje vezivanje. Potom fini mort na masu za vezivanje nanijeti mokro na mokro. Ako se fini mort obrađuje postupkom špricanja mokro na mokro nije potreban sloj za bolje vezivanje.
  Podloga mora biti nosiva, čista i bez tvari koje smanjuju prionjivost. Tvari koje uzrokuju razgradnju i odvajanje (npr. stari premazi, ulje, masnoća) ukloniti prikladnim postupkom. Cement mora biti bez sastojaka koji izazivaju koroziju (npr. klorida) i obrađen to te mjere da fini mort lako veže.
  Rubovi pukotina trebaju biti obrađeni tako da budu pod kutom 45-600. Podlogu prethodno navlažiti, a prije nanošenja finog morta smije biti samo još mat vlažna.

  Priprema materijala

  Sadržaj vreće postupno umiješati u izmjerenu količinu vode, ostavljajući određenu količinu vode. Uz temeljito miješanje prikladnom mješalicom (max. 400 okr/min) dodavati odgovarajuću količinu suhog morta i miješati ca. 3 minute. Potom dodati ostatak vode i nastaviti miješati 2 minute dok ne nastane homogeni mort.

  Omjer miješanja

  Suhi mort Voda
  1 tež. dio 0,12 tež. dijelova
  25 kg vreća 3,00 l

  Način primjene

  Fini mort žlicom ili lopaticom nanijeti u masu za vezivanje tako da dobro zapunjava. Dublje pukotine na okomitim površinama reprofilirati u slojevima. Fini mort se može nanositi i mokrim špricanjem (npr. PFT N2V).
  Prikladnim mjerama i naknadnom obradom morta izbjegavati brzo isušivanje na suncu, uslijed visokih temperatura ili propuha.
  Dodatna oblaganja izvoditi prema usvojenim pravilima struke. Ranije nanešena masa za izravnavanje služi za naknadnu obradu morta. Za strojno nanošenje vidjeti "Disbon Bautenschutz - Verarbeitungshinweise".

  Debljina sloja

  Min. 6 mm, max. 40 mm. Veće debljine sloja moguće ostvariti kroz nanošenje u slojevima.

  Potrošnja

  Suhi mort ca. 2,0 kg/mm/m2.

  Obradivost

  Pri 20 °C ca. 60 min.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
  Min. 5 °C, max. 35 °C.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon uporabe vodom.

  Njemački certifikat

  • 4-1103 Opći certifikat građevnog nadzora br. P 5633/08-334
   Polymer Institut, Flörsheim

  Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

  Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Ne udisati prašinu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Zatražiti savjet/pomoć liječnika. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

  Odlaganje

  Samo vreću praznu bez ostatka davati na oporabu. Stvrdnute ostatke materijala zbrinjavati kao miješani otpad od gradnje i rušenja.

  GIS kod

  ZP 1

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
  Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

  CE označavanje

  ce-logo
  Disbon GmbH

  Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

  09

  1119

  DIS-545-004146

  EN 1504-3:2005
  Zamjenski proizvod za beton za statičan i nestatičan popravak
  EN 1504-3: ZA.1a
  Tlačna čvrstoća Klasa R4
  Sadržaj iona klorida < 0,05%
  Sposobnost vezanja > 2,0 MPa
  Ometano skupljanje / bubrenje > 2,0 MPa
  Otpor karbonizaciji NPD
  Modul elastičnosti > 20 GPa
  Reakcija na požar Klasa E

  EN 1504-3 

  EN 1504-3 „Proizvodi i sustavi za zaštitu i obnovu betonskih nosivih sustava – Dio 3: Obnova statički i nestatički relevantna" određuje zahtjeve za proizvode koje se koristi za obnovu. Proizvode koji udovoljavaju gore navedenoj normi treba obilježiti CE-oznakom. Označavanje se vrši na ambalaži kao i u odgovarajućoj knjižici za CE-označavanje, koju se može skinuti s interneta na adresi www.caparol.de. Za primjenu u Njemačkoj u područjima relevantnim za sigurnost vrijede dodatne norme.
  Poklapanje se dokumentira U-oznakama na ambalaži. Ovo se dalje dokazuje sistemom dokazivanja suglasnosti 2+ s kontrolama i ispitivanjima od strane proizvođača i priznatih ispitnih ustanova.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno - tehnički list