Disbocret 535 BetonLasur

Lazura za prani i strukturni beton kod vanjskih radova, može se primijeniti i kao transparentni zaštitni premaz. Ne sadrži otapala.
caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/151505/049204_Disbocret_535_BetonLasur_12,5L.png

Primjena

Premaz za zaštitu od prodora štetnih tvari i vode i za jaka opterećenja na novim, starim i popravljenim pranim, strukturnim i vidljivim betonskim površinama. Za zaštitnim filmom protiv taloženja algi i mahovine. Kao zaštitni premaz na glatko izbijeljenim vidljivim betonskim površinama proizvod se primjenjuje nepigmentiran.

Svojstva materijala

  • idealna svojstva obrade
  • otpornost na atmosferilije
  • otpornost na alkalne tvari
  • otpornost na UV zračenje
  • može se čistiti
  • brzo se suši
  • štiti od trošenja uslijed vremenskih utjecaja i šteta od korozije
  • difuzivnost vodenih para – službeno ispitano
  • sprječava štetne plinove CO2 i  SO2 – službeno ispitano

Osnova materijala

Akrilatna disperzija.

Pakiranje/Veličina pakiranja

12,5 l plastična kanta

Nijanse

Prozirna.
Na ColorExpress stanicama na licu mjesta se može nijansirati u preko 700 nijansi.

Stupanj sjaja

Mat prema DIN EN 1062

Skladištenje

Na hladnom i suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju najmanje 1 godinu.

Gustoća

ca. 1,0 g/cm3

Udio čvrste tvari

ca. 34 Gew.-%

Debljina suhog filma

ca. 30 µm/100 ml/m2

Difuzijski otpor µ (H2O)

3.500

Difuzijski otpor µ (CO2)

1.000.000

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

ca. 0,28 m

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdCO2

ca. 80 m

Permeabilnost vode (w-vrijednost)

< 0,015 kg/(m2 · h0,5) Klasa w3 (niska) prema DIN EN 1062

Prikladne podloge

Normalni i teški beton, Disbocret® mase za ispunu, mineralne žbuke. Cementne mase za izravnavanje obogaćene umjetnom smolom provjeriti jesu li prikladne za premazivanje, po potrebi izraditi probnu površinu.
Srednja vrijednost otpornosti podloge na otkidanje mora iznositi ≥ 1,0 N/mm2, najmanja pojedinačna vrijednost 0,5 N/mm2.

Priprema podloge

Podloga mora biti čista i bez dijelova koji se odvajaju. Tvari koje razdvajaju (npr. ulje, masnoća) ukloniti prikladnim postupkom. Jaka zaprljanja, npr. mahovina, alge i staklastu nenosivu cementnu masu odstraniti npr. sačmarenjem sa krutim sredstvom. Podloga mora biti bez sastojaka koji pospješuju koroziju (npr. klorida).
Kako bi se ostvario ravnomjerni i dovoljno debeli zaštitni premaz, mjesta s izbojima, pukotinama, neravninama, udubinama, porama i rupama se moraju popraviti materijalima iz sustava Disbocret® u skladu s propisima za rad. Popravljana mjesta mogu nakon premazivanja ovisno o izvedbi popravka biti optički manje ili više uočljiva.

Priprema materijala

Materijal za temeljni premaz razrijediti sa 20% vode. Razrjeđeni materijal miješati da nastane ravnomjerna masa.

Međupremaz i završni premaz
Disbocret® 535 BetonLasur je lazura gotova za uporabu. Prije obrade promiješati. Za izradu lazurnog premaza za zaštitu betona nijansirati na ColorExpress stanicama.

Način primjene

Materijal se može nanositi kistom / četkom ili valjkom.
Preporučamo materijal nanositi mekim četkama (npr. ovalna četka ili plosnata četka) po cijeloj površini. Četku pritom vući kratkim unakrsnim potezima. Nakon kratkog čekanja nanešeni materijal doraditi brisačem kako bi se postigao ravnomjerni lazurni efekt i izbjegla krutost nanosa. Materijal se između ostaloga ne smije nanositi po direktnom suncu, kiši, jakom vjetru, na zagrijanu podlogu, itd. U slučaju potrebe upotrijebiti zaštitne cerade. Pridržavati se uputa VOB dio C DIN 18 363 st. 3.

Debljina sloja

Za djelotvornu zaštitu površine je potrebna debljina suhog sloja od najmanje 80 µm.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni premaz
Normalno upojne strukturne i prane betonske površine grundirati sa Disbocret® 535 BetonLasur, razrjeđenom sa 20 % vode.
Jako ili različito upojne podloge se radi izjednačavanja upojnosti prije nanošenja temeljnog premaza trebaju dodatno prethodno obraditi sa CapaSol LF Konzentrat (razrjeđen vodom u omjeru 1:2).
Radi povećanja otpornosti na smrzavanje i otopljenu sol se može kao impregnirajući temeljni premaz upotrijebiti i Disboxan 450 Fassadenschutz.
Horizontalne nepremazane vidljive površine grundirati sa Disboxid 420 E.Mi Primer i posipati kvarcom Disboxid 942 Mischquarz.

Među i završni premaz
Disbocret® 535 BetonLasur nanijeti nerazrjeđen.
Ovisno o svjetlini podloge, transparetni zaštitni premazi mogu neznatno potamniti nijansu. Kod betonskih elemenata, posebno onih od bijelog cementa ili sa dodatkom mramora, napraviti probni premaz, jer može doći do eventualnih promjena u nijansi. Nijansa lazurnih premaza bi općenito trebala biti usklađena s nijansom podloge, kako bi se izbjegao neravnomjerni izgled lazurom obojane površine.
Pri obradi proizvoda Disbocret® 535 BetonLasur raditi u jednom potezu mokro na mokro. Kako bi se izbjeglji vidljivi nasjedi slojeva, trebale bi raditi najmanje 2 osobe.

Upute za oblikovanje
Zidne lazure su materijali kroz koje se nijansa i struktura podloge mogu vidjeti. Odlučujući utjecaj na njih imaju nijansa, upojnost i svojstva odnosno stanje podloge, debljina sloja lazure, korišteni alat kao i individualni način rada izvođača, te je stoga potrebna izrada probnih površina.

Potrošnja

Grundiranjeca. 110–220 ml/m2
razrjeđeni materijal
Među i završni premaz
kod hrapavog pranog betona odnosno grubo strukturiranih površinaca. 110–220 ml/m2
nerazrjeđenog materijala po nanosu
glatke odnosno fino strukturirane površineca. 90–220 ml/m2
nerazrjeđenog materijala po nanosu

Vrijednosti potrošnje su jako ovisne o upojnosti i strukturi podloge; prije početka rada provjeriti izradom probnog uzorka.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okoline i podloge:
Min. 5 °C, max. 40 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 1 sat suho za prašinu, nakon ca. 6 sati otporno na kišu, a nakon ca. 12 sati se može premazivati.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekuće ostatke materijala odlagati kao otpatke boja na bazi vode, osušene ostatke materijala odlagati kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A/c: 40 g/l; < 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF 01F

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Kod obrade materijala obratiti pažnju na upute za obradu Disbon zaštita objekata.

Tehnička podrška

U ovom tiskanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene ovdje, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vas dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije