Proizvodi | Podni premazi | Sanacija betona | Disbocret 518 Flex-Finis...

Disbocret 518 Flex-Finish

Zaštitni premaz elastičan na hladnoći, za betonske elemente i premazani beton, namijenjen premoštavanju pukotina i UV zaštiti.

  Primjena

  Zaštitni premaz protiv prodora štetnih tvari i vode u nove, postojeće i obnovljene betonske površine. Za pokrivanje tanjih pukotina i rascjepa.

  Svojstva materijala

  • premoštavanje pukotine i rascjepe ≤ 0,3 mm
  • izravnavanje dinamičkih pukotina ≤ 0,1 mm.
  • klasa pokrivanja pukotina IT (uspješno ispitan pri –200C i dinamičkom opterećenju)
  • jednostavna primjena
  • vodootporan
  • atporan na alkalne tvari
  • otporan na UV zračenje
  • smanjuje efekte izloženosti CO2 i SO2
  • difuzivnost vodenih para
  • ispunjava zahtjeve norme EN 1504-2 i DIN V 18026: Sustavi za površinsku zaštitu betona

  Ispitan u kombinaciji sa Disbocret® 505 Feinspachtel, Disbocret® 510 Füllschicht ili Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme kao OS-D II prema TL/TP ZTVING-a.

  Osnova materijala

  Čista akrilatna disperzija.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Standard: 
   15 l plastična kanta
  • ColorExpress:
   12 l kanta

  Nijanse

  Bijela.
  Posebne nijanse na upit.  
  U ColorExpress sustavnu može se tonirati u velikom broju nijansi.

  Postojanost nijansi prema BFS Uputi br. 26:
  Vezivo: Klasa A  
  Pigmentacija: Grupa 1 do 3, ovisno o nijansi

  Stupanj sjaja

  Svilenkasto mat prema DIN EN 1062.

  Skladištenje

  Na hladnom i suhom mjestu.
  Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju najmanje 1 godinu.

  Gustoća

  ca. 1,4 g/cm3

  Udio čvrste tvari

  ca. 68 Gew.-%

  Debljina suhog filma

  ca. 50 µm/100 ml/m2

  Difuzijski otpor µ (H2O)

  1.500

  Difuzijski otpor µ (CO2)

  250.000

  Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

  ca. 0,45 m (pri 300 µm debljine suhog filma)

  Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdCO2

  ca. 75 m (pri 300 µm debljine suhog filma)

  Permeabilnost vode (w-vrijednost)

  < 0,04 kg/(m2 · h0,5) klasa w3 (niska) prema DIN EN 1062

  Prikladne podloge

  Normalni, laki i teški beton, Disbocret® žbuke i mase za ispunu, mineralne podloge i žbuke i postojeći premazi. Srednja vrijednost otpornosti podloge na otkidanje mora iznositi ≥ 1,0 N/mm2, najmanja pojedinačna vrijednost 0,5 N/mm2.

  Priprema podloge

  Mineralne podloge:
  Podloga mora biti čista i bez dijelova koji se odvajaju. Tvari koje razdvajaju (npr. ulje, masnoća) ukloniti prikladnim postupkom. Jaka zaprljanja, npr. mahovina, alge i staklastu nenosivu cementnu masu odstraniti npr. sačmarenjem, pjeskarenjem. Podloga mora biti bez sastojaka koji pospješuju koroziju (npr. klorida).

  Premazane podloge:
  Starim premazima ispitati vezanje za podlogu. Stare premaze koji ne vežu čvrsto i elastične disperzivne premaze za premošćivanje pukotina odstraniti prikladnim načinom, npr. sačmarenjem. Nosive, stare premaze koji nisu kredasti i čvrsto ne vežu očistiti npr. mlazom vode ili pare. Kako se u praksi mogu pojaviti najrazličitiji stari premazi, mora se planiranom premaznom sastavu prethodno utvrditi funkcionalnost, tako da se izradi probni uzorak.

  Izboji, pore i rupe:
  Kako bi se ostvario ravnomjerni i dovoljno debeli zaštitni premaz, mjesta s izbojima, pukotinama, neravninama, udubinama, porama i rupama se moraju popraviti materijalima iz sustava Disbocret® u skladu s propisima za rad.

  Pukotine:
  Ako je potrebno, pukotine ≥0,3 mm, izraditi kao fuge prema DIN 18540.

  Priprema materijala

  Disbocret® 518 je gotov za uporabu. Prije obrade promiješati. Ovisno o postupku nanošenja, podlozi i vremenskim prilikama, razrjediti sa najviše 5% vode. Za aplikaciju špricanjem po potrebi podesiti za špricanje s max. 1-2% vode.

  Način primjene

  Disbocret® 518 se nanositi kistom, valjkom ili špricanjem.  
  Kod Airless uređaja treba paziti na to da se filteri češće čiste kako bi se izbjeglo miješanje s punilima (veličina sapnice 0,021-0,026 inča).  
  Materijal se između ostaloga ne bi trebaio nanositi pri izravnom suncu, po kiši, jakom vjetru, na zagrijane površine, itd. Ako je potrebno, primijeniti zaštitne cerade.
  Pridržavati se uputa VOB Dio C DIN 18 363 st. 3.1.3.

  Debljina sloja

  Za djelotvornu zaštitu površine je potrebna debljina suhog filma od najmanje 200 µm. Ako se sustav zaštite nanosi prema ZTV-ING, potrebna debljina suhog sloja od najmanje 300 µm.
  300 µm suhog filma se može jedino postići nanošenjem u tri sloja.

  Sistem nanošenja na površinu

  Podloga Temeljni premaz
  Upojne, mineralne podloge (npr. beton, žbuka) Disboxan 450 Fassadenschutz
  Djelomično izravnavanje s Disbocret® 506 Planspachtel CapaSol LF Konzentrat
  1 : 2 razrjeđen vodom
  Djelomično izravnavanje s Disbocret® 505 Feinspachtel otpada
  Izravnavanje s Disbocret® 510 Füllschicht otpada
  Tvrdi stari premaz koji čvrsto veže Capagrund Universal
  Lak premaz koji čvrsto veže Disbon 481 EP-Uniprimer

  Horizontalne nepremazane površine po kojima se ne hoda grundirati s  Disboxid 420 E.MI Primer i pjeskariti s Disboxid 942 Mischquarz. Zatim slijedi međupremaz i pokrivni premaz.

  Potrošnja

  Ca. 200–250 ml/m2 po nanosu.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura materijala, okoline i podloge:
  Min. 5 °C, max. 40 °C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 12 sata suho na prašinu, nakon ca. 24 sati se može premazivati.

  Pozor:  
  Kod zbijenih, hladnih podloga ili pri produljenom sušenju uslijed vremenskih uvjeta mogu zbog izlaganja vlazi (kiša, rosa, magla) na površini premaza nastati žućkasti/prozirni, malo sjajni i ljepljivi tragovi pomoćnih materijala. Ti pomoćni materijali su vodotopivi i mogu se ukloniti sa dovoljno vode ili samostalno nestati, npr.nakon nekoliko jačih pljuskova. To ne utječe negativno na kvalitetu osušenog premaza. Ako unatoč tomu uslijedi izravna obrada, onda tragove curenja / pomoćne tvari prethodno namočiti i nakon kratkog djelovanja isprati bez ostatka. Potrebno je izvesti dodatno grundiranje sa CapaGrund Universal.
  Kod izvedbe premaza u pogodnim klimatskim uvjetima se tragovi curenja ne pojavljuju.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon uporabe vodom.

  Njemački certifikat

  • 4-1088: Ispitivanje prema ZTV-ING, TL/TP, OS D II, P 2134/00-74
   Polymer-Institut, Flörsheim
  • 4-1089: Ispitivanje prema ZTV-ING, TL/TP, OS D II, P 2134/00-77
   Polymer-Institut, Flörsheim
  • 4-1091: Ispitivanje prema ZTV-ING, TL/TP, OS D II, P 2134/01-111
   Polymer-Institut, Flörsheim
  • 4-1090: Ispitivanje paropropusnosti i prionjivosti,
   Polymer-Institut, Flörsheim

  Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

  Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi.
  Čuvati izvan dohvata djece.  
  Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika.
  Za vrijeme fumigacije / prskanja nositi odgovarajuće zaštitno sredstva za dišni sustav.  
  Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekuće ostatke materijala odlagati kao otpatke boja na bazi vode, osušene ostatke materijala odlagati kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  A/c: 40 g/l (2010); ovaj proizvodi sadrži: maks. 25 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-DF02 F

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
  Kod obrade materijala obratiti pažnju na upute za obradu Disbon zaštita objekata.

  CE označavanje

  EN 1504-2
  EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravljanje nosivih betonskih nosača – Dio 2: Sustavi za površinsku zaštitu betona" određuje zahtjeve za postupke površinske zaštite. Za primjenu u Njemačkoj u području stabilnosti važe dodatne relevantne norme. Usklađenost se dokumentira oznakom Ü na ambalaži. To se još dokazuje sustavom za dokazivanje sukladnosti 2+ s kontrolama i ispitivanjima od strane proizvođača i ovlaštenih ispitnih tijela.
  Prema smjernici za građevinske proizvode (89/106/EZ), proizvodi koji odgovaraju normi EN 1504-2 moraju imati CE oznaku. Označavanje se obavlja na ambalaži kao i u knjizi oznaka "CE oznaka prema EN 1504", koja se može naći na Internetu na adresi  www.caparol.de.

  Tehnička podrška

  U ovom tiskanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene ovdje, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vas dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno - tehnički list