Disboxid 961 EP-Grund

Transparentni, brzo reagirajući dvokomponentni epoksidni grund, namijenjen za izravnavanje i izradu mineralnih podloga.

Primjena

Za nanošenje kao temeljni sloj ili strugana ispuna ispod podnih premaza. Kao vezivno sredstvo za Disboxid 946 Mörtelquarz za izradu obloga u industriji otpornih na trošenje, užljebljenja i brazda i za reprofiliranje napuklina i izboja.

Napomena: ne koristiti kao završni sloj.

Svojstva materijala

  • dobro stvrdnjava i pri 10 °C
  • otporan na atmosferske utjecaje
  • trajna otpornost na vlagu
  • dobra otpornost na kemikalije
  • ispunjava zahtjeve norme DIN EN 1504-2 i DIN V 18026: Površinski zaštitni sustavi za  beton

Osnova materijala

Niskoviskozna, specijalno formulirana 2K epoksidna smola, potpuno čvrsta ("total solid") prema Deutscher Bauchemie.

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg pakiranje (masa: 18,75 kg limena kanta, učvrščivač 6,25 kg limena doza)
600 kg pakiranje (masa: 200 kg bačva (2x), učvrščivač: 200 kg bačva (1x))

Nijanse

Transparentna.
Može se pigmentirati sa Disboxid 980 NEFA®POX pastama za boje.
Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće pod utjecajem UV zračenja i atmosferilija. Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje, što međutim ne utječe na funkcionalnost materijala.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže najmanje 1 godina.
Pri nižim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na ca. 20 °C.

Gustoća

ca. 1,1 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 95 µm/100 g/m2

Klatna tvrdoća po Koenigu

ca. 190 sek.

Shore tvrdoća (A/D)

ca. D 81

čvrstoća na pritisak

ca. 65 N/mm²

Prikladne podloge

Sve mineralne podloge.
Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez otpadaka, prašine, ulja, masnoća, strugotina gume i drugih tvari koje razdvajaju.
Kod cementnih masa za izravnavanje obogaćenih plastičnim materijalom prethodno provjeriti njihovu prikladnost za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine. Srednja vučna čvrstoća površine podloge mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne smije pasti ispod 1,0 N/mm2. Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen: Beton i cementni estrih: maks. 4 tež.%. Uzlaznu vlagu (koja se uzdiže iz tla) treba isključiti.

Priprema podloge

Podlogu pripremiti prikladnim mjerama, npr. pjeskarenjem, brušenjem ili struganjem, tako da ispunjava navedene zahtjeve. Napukline i oštećenja u podlozi zapuniti tijesno po površini sa Disbocret® PCC mortovima ili Disboxid EP mortovima.

Priprema materijala

Učvrščivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće intenzivno miješati (najviše 400 okr/min). Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.
Ako se materijal treba nijansirati, najprije se osnovnoj masi dodaje pasta u boji (1 vrećica Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste na 25 kg Disboxid 961 EP-Grund) i zamiješa.

Omjer miješanja

Osnovna masa : učvršćivač = 2 : 1 težinskih dijelova.

Način primjene

Ovisno o primjeni, nanosi se gumenom raklom, četkom za lakiranje, valjkom srednje velike dlake ili žlicom za izravnavanje.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni premaz
Zamiješani materijal naliti na površinu i ravnomjerno razdijeliti sa gumenom letvom. Radi izbjegavanja mjestimičnog sjaja obraditi valjkom srednje dlake ili četkom za lakiranje. Kod slabo upojnih podloga se materijal može razrijediti do maks. 15 tež.% razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner. U tom slučaju osigurati dobro prozračivanje. Svježe grundiranu površinu po potrebi posuti pijeskom.
Premaze protiv klizanja koji se nanose valjkom i obloge od žbuke posipati sa Disboxid 943/944 Einstreuquarz posipnim kvarcnim pijeskom. Za razljevne premaze koji se nanose lopaticom posipati sa Disboxid 942 Mischquarz miješanim kvarcnim pijeskom. Neposipani grundirani sloj se mora premazati u roku od 24 sata.

Grubo zaravnavanje (kratz)
Ravne, fino hrapave podloge:
Masu za lopaticu izraditi od
Disboxid 961 EP-Grund, 1 tež. dio
Disboxid 942 Mischquarz, 1 tež. dio

Neravne, hrapave podloge:
Masu za lopaticu izraditi od
Disboxid 961 EP-Grund, 1 tež. dio
Kvarcni pijesak, 1 tež. dio (Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz pomiješani u omjeru 1:1).
Masu naliti na grundiranu površinu. Žlicom za izravnavanje ravnomjerno razdijeliti. Potom odzračiti bodljikavim valjkom. Gotovu struganu ispunu po potrebi posuti pijeskom. Jako porozne i hrapave podloge prije nanošenja mase za lopaticu grundirati sa Disboxid 961 EP-Grund.

Pukotine (5 cm radijus)
Podne površine grundirati kako je opisano pod točkom 1. Mort izraditi od:
Disboxid 961 EP-Grund, 1 tež. dio
Disboxid 946 Mörtelquarz, 10 tež. dijelova.
Nanijeti svježi mort, zapunjujući pukotine, uz korištenje odgovarajućeg alata, npr. žlicom od plastike ili nehrđajućeg čelika.

Premazni sistem - OS-8
Vidjeti tehničke informacije za Disboxid Parkhaus-System OS 8.

Potrošnja

Temeljni premaz ca. 200–400 g/m2
Grubo zaravnavanje (kratz)
za ravne, fino hrapave podloge
Disboxid 961 EP-Grund
Disboxid 942 Mischquarz
ca. 660 g/mm/m2
ca. 1 kg/mm/m2
za neravne, hrapave podloge
Disboxid 462 EP-Siegel
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz
ca. 660 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
Pukotine
Disboxid 961 EP-Grund
Disboxid 946 Mörtelquarz
ca. 1,50 g/m
ca. 1,5 kg/m
Točnu potrošnju odrediti na objektu izradom probnog uzorka.

Obradivost

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 20 minuta.
Više temperature skraćuju, niže produljuju vrijeme upotrebljivosti.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 10 °C, max. 30 °C.
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi trebala uvijek biti najmanje 3 0C iznad temperature rošenja.

Vrijeme čekanja

Vremena čekanja između etapa rada bi trebala pri 20 0C iznositi najmanje 8 sati. Kod duljeg čekanja potrebno je površinu iz prethodnog prolaza lagano obrusiti, ako nije bila obrađena pijeskom.
Navedeno vremensko razdoblje se uslijed viših temperatura skraćuje, a uslijed nižih produljuje.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka može se gaziti nakon ca. 16 sati, nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, a nakon ca. 7 dana je sloj potpuno stvrdnut.
Kod nižih temperatura odgovarajuće dulje vrijeme.
Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca. 24 sata pri 20 °C) nanešeni materijal štititi od vlage jer inače može doći od narušavanja izgleda površine i smanjenja moći prijanjanja.

Njemački certifikat

  • 1-1092 Izvještaj o ispitivanju OS 8
  • 1-1192 Ispitivanje ponašanja u požaru prema DIN EN 13501 Bfl-s1
    Prüfinstitut Hoch, Fladungen

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu primjenu.
Masa:
Zapaljivo. Nadražuje oči i kožu. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s kožom. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ne izlijevati u kanalizaciju. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.
Učvrščivač:
Štetno ako se udiše i ako se proguta. Izaziva opekotine. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi.
Čuvati pod ključem i izvan dohvata djece. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Ne izlijevati u kanalizaciju. Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. U slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba, hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće pokazati naljepnicu). Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekuće i stvrdnute materijale zbrinjavati kao otpatke boja koje sadrže otapala ili druge opasne tvari.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(j); 500 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 310 g/l

GIS kod

RE 2

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanje

EN 13813
Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.
EN 1504-2
Norma EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravljanje nosivih betonskih konstrukcija – Dio 2: Površinski zaštitni sustavi za beton", utvrđuje zahtjeve za postupke površinske zaštite. Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.de.
Sukladnost se dokazuje oznakom Ü na ambalaži. Nadalje se ista dokazuje kroz sustav dokazivanja sukladnosti 2+ putem kontrola i ispitivanja od strane proizvođača i ovlaštenih ispitnih tijela.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list