Proizvodi | Podni premazi | Dopunski proizvodi | Disboxid 903 EP-Rapid

Disboxid 903 EP-Rapid

Ubrzivač za odabrane epoksidne smole za grundiranje i epoksidne smole za završni premaz.

  Primjena

  Za ubrzavanje otvrdnjavanja (sušenja), kao i ubrzavanja rada proizvoda Disboxid 460 EP-Ground, Disboxid 461 EP-Filler, Disboxid 462 EP-Siegel Neu, Disboxid 463 EP-Grund Neu i Disboxid 464 EP-Decksiegel.

  Svojstva materijala

  Ubrzava otvrdnjavanje (sušenje) i osigurava tako kraće vrijeme čekanja između radnih (postupaka) faza, kao i ranije (brže) mehaničko opterećenje površina.

  Osnova materijala

  Na bazi tercijarnih poliamina

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  6 x 0,5 l doza u kartonskom pakiranju

  Nijanse

  Transparentan.

  Dodavanjem Disboxid 903 EP-Rapid može doći, u ovisnosti od uvjeta, do blijeđenja površine, šno međutim ne utječe na funkcionalnost iste.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje godinu dana.

  Tehnički podaci

  Udio čvrste tvari: 100 %

  Gustoća

  ca.   1,0 g/cm³

  Uvod

  Za informacije o podlogama i pripremi podloge vidjeti tehničke informacije o grundiranju i premazivanju.

  Priprema materijala

  Ubrzivač u potrebnoj količini dodati učvršćivaču i lagano promiješati (400 o/min). Nakon toga učvršćivač dodati masi i intenzivno promiješati dok ne nastane homogena smjesa bez pruga. Nakon toga smjesu pretočiti u čistu posudu i sve još jednom dobro promiješati.

  Omjer miješanja

  Disboxid 460 EP-Ground:
  Max. 3 pakiranja od 0,5 l Disboxid 903 EP-Rapid na pakiranje od 25 kg

  Disboxid 461 EP-Filler Neu:
  Max. 2 pakiranja od 0,5 l Disboxid 903 EP-Rapid na pakiranje od 25 kg

  Disboxid 462 EP-Siegel Neu:
  Max. 3 pakiranja od 0,5 l Disboxid 903 EP-Rapid na pakiranje od 25 kg
  Max. 1 pakiranje od 0,5 l Disboxid 903 EP-Rapid na pakiranje od 10 kg

  Disboxid 463 EP-Grund Neu:
  Max. 3 pakiranja od 0,5 l Disboxid 903 EP-Rapid na pakiranje od 30 kg

  Disboxid 464 EP-Decksiegel:
  Max. 2 pakiranja od 0,5 l Disboxid 903 EP-Rapid na pakiranje od 30 kg

  Sistem nanošenja na površinu

  Vidjeti odgovarajuće Tehničke informacije.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Min. 10 °C, max. 30 °C
  Relativna vlažnost zraka ne smije biti iznad 80 %. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

  Vrijeme čekanja

  Vidjeti odgovarajuće Tehničke informacije.

  Vrijeme sušenja

  Vidjeti odgovarajuće Tehničke informacije.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner .

  Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

  Proizvod namijenjen samo za industrijsku uporabu.

  Izaziva opekotine. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s kožom i očima. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i zaštitna sredstva za oči/lice. Ne ispuštati u kanalizaciju, odložiti kao opasni otpad.  

  Sadrži: 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol i Bis[(dimetilamino)metil]fenol.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Osnovnu masu pomijašati s učvršćivačem i pustiti da se stvrdne i odlagati kao otpatke boja.

  GIS kod

  RE 1

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
  Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za korisnike

  Tel.: 0 61 54 / 71 17 19
  Fax: 0 61 54 / 71 18 19
  E-Mail: kundenservicecenter@disbon.de

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije